•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Divadelný workshop s Luciou Janovovou
     • Divadelný workshop s Luciou Janovovou

      8. 12. 2023

      Jeden z osvedčených výchovných nástrojov je nacvičovanie divadla s mladými ľuďmi. Vrámci saleziánskeho výchovného prístupu panuje o tom pozitívne presvedčenie vo všetkých generáciách.

      Učiť sa vystupovať pred druhými, cibriť si pamäť na text, obetovať niečo zo svojho času kvôli nácvikom, ale v prvom rade odovzdať sa dobrodružstvu, zápletke, príbehu a vnútornému svetu jednotlivých postáv – to všetko môže obnášať nácvik divadla.

      V poslednú novembrovú stredu 29.11.2023 sme preto v poobedných hodinách u nás na internáte absolvovali úvodný divadelný workshop pod vedením bratislavskej bábkoherečky, pedagogičky a lektorky Lucie Janovovej, ktorá veľkoryso prijala naše pozvanie. Motiváciou bolo nechať v našich žiakoch rozohrať a rozohriať to hravé. Niečo čo zatiaľ azda ešte drieme pod povrchom?

      Máme necelé dva mesiace na nácvik. Siahli sme po osvedčenom scenári – po detektívke z edície prípadov otca Browna od anglického spisovateľa Gilbert Keith Chestertona upravenej pre potreby našich žiakov voľakedajším riaditeľom našej školy Viliamom Riškom.

      Ďakujeme Lucii Janovovej za vstupné pedagogické vedenie a všetkým ostatným za technickú podporu a otvorenosť rozohrať v sebe to hravé. Workshop bol priebežne fotograficky dokumentovaný žiakom našej školy Filipom Balvanom.

      autor: Michal Žák SDB
      fotografie: Filip Balvan, žiak