• Murár


  • MURÁR

   Kód odboru: 3661 H murár

   • Profil absolventa

   • Žiak sa počas štúdia naučí výrobu stavebných materiálov, ako sú:

    • prostý betón, bežné a špeciálne malty
    • omietkoviny a pomocné materiály
    • upravovať podklady pre izolácie, omietky, obklady a ďalšie povrchové úpravy

     

    Pracovať:

    • s ručným náradím pre murárov
    • so strojným zariadením bežným na stavbách
    • spracovať bežné stavebné materiály drevo, kovy, plasty a ďalšie materiály
    • zvládne základy prác s výstužou do betónov ako sú výber, delenie, ohýbanie a viazanie výstuže a jej ukladanie

     

    Tiež si osvojí:

    • vedomosti a zručnosti spojené so zhotovením debnenia
    • jednoduchého a fasádneho lešenia a iných pomocných konštrukcií
    • naučí sa ovládať základné vybavenie stavby (kladkostroj , výťah)
    • techniky ako vytvoriť, spracovať, postrihať prvky pre sadrokartón a podobné materiály aj v náročnejších variantoch priečok a podhľadov

     

    Zvládne základy a pokročilé postupy:

    • pri murovaní z tehál a tvaroviek
    • pri zhotovovaní klasických aj novodobých omietok na rôzne podklady vrátane zateplenia, keramických, kamenných či sklených obkladov
    • pre zhotovenie novodobých komínov z prefabrikovaných tvaroviek

    a

    • naučí sa základy funkčnej  grafiky pri čítaní a kreslení najpoužívanejších stavebných výkresov
    • zvládne základné výpočty spotreby stavebných materiálov
    • oboznámi sa so základmi stavebnej výroby a prefabrikácie

     

   • Zameranie

    • Murárske práce
    • Omietacie a zatepľovacie systémy
    • Zhotovovanie obkladov
    • Armovacie práce a betonáž
    • Výroba debnení
    • Stavba lešení

     

   • Praktická príprava

   • Je zameraná na vykonávanie základných a špeciálnych murárskych prác podľa technologických postupov, obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v murárskej praxi.

     
   • Pracovné uplatnenie absolventa

   • Absolvent učebného odboru je:

    • kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním
    • schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov
    • je schopný hospodárne využívať materiál a energiu
    • má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu
    • je pripravený uchádzať sa aj o maturitné štúdium

     

    Absolventi majú široké uplatnenie ako:

    • murár
    • obkladač a podlahár
    • armovač
    • vedúci pracovnej skupiny
    • živnostník

     

   • Nadväzná odborná príprava

   • Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v dvojročnom nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.