•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Aj my sme sa zúčastnili svätorečenia v Ríme
     • Aj my sme sa zúčastnili svätorečenia v Ríme

      26. 10. 2022

      V nedeľu 9. októbra vyhlásil pápež František saleziána koadjútora Artemide Zattiho za svätého. Na túto slávnosť v Ríme putovala aj skupinka z našej školy, ktorú sme zastupovali my žiaci spoločne s exallievmi, majstrami a saleziánmi. Mali sme tiež špeciálnu úlohu a to priniesť na svätorečenie spomienkové predmety - obrázky s podobizňou sv. Artemide Zattiho. Ako škola sme boli oslovení vyrobiť tieto podobizne, ktoré sa stali  darčekom pre vyše 700 pozvaných hostí svätorečenia, najmä pre saleziánov koadjútorov z celého sveta.

      Naša púť do Ríma bola plná zážitkov, úsmevných príhod, ale aj odriekania a sebazapierania. Naši organizátori pre nás pripravili pekný program a cestou do Ríma si ešte spravili krásny výlet.  Prvý deň vo štvrtok sme navštívili majestátne Dolomity, kde sme sa potešili prenádherným výhľadom a úžasnou prírodou. Navštívili sme aj rodný dom sv. Artemide Zattiho. Ďalší deň sme v turistike pokračovali na Cinque Terre tentoraz s výhľadom na more, v ktorom sme sa aj osviežili. V piatok večer sme úspešne dorazili do Ríma. V sobotu dopoludnia sme sa spolu so saleziánskou rodinou z celého sveta v aule Pavla VI. zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval generálny predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Po sv. omši nás prišiel pozdraviť svätý otec František. Poobedie sme venovali prechádzke po Ríme a kochaniu sa úžasnými pamiatkami, ktorých je v Ríme neúrekom. A v nedeľu sa už konala slávnostná sv. omša, pri ktorej svätý otec František svätorečil saleziána Artemide Zattiho a kňaza Jána Krstiteľa Scalabriniho. Poobede sme tiež navštívili katakomby sv. Kalixta, ktoré boli krásnou čerešničkou nášho programu a púte v Ríme. Všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zúčastniť sa tejto jedinečnej púte, patrí veľká vďaka.

      študent Šimon Jirotka, II.NDŠ