• Kňazská vysviacka
     • Kňazská vysviacka

      18. 9. 2020

      Dňa 12.-13.9. sme sa zúčastnili na kňazskej vysviacke a primíciách nášho nového pána asistenta don Mareka Vaška.

      Samotná kňazská vysviacka sa konala 12.9. o 10:00 v saleziánskom kostole sv. Jána Bosca na Trnávke v Bratislave. Omšu celebroval mons. Stanislav Zvolenský z ktorého rúk prijal Marek Vaško kňazské svätenie. Po omši a Marekovom novokňazskom požehnaní bolo vo farskej záhrade agapé. Počas neho sme boli prevedení saleziánskym dielom na Trnávke. Neskôr sme sa presunuli na saleziánske stredisko na Mamateyovej ulici kde sme si v rámci voľna zajazdili na šliapacích motokárach. Noc sme strávili práve na tomto stredisku a ráno sme sa presunuli do Šamorína kde mal o 9:15 don Marek svoju primičnú svätú omšu.

      Bol to skutočne nádherný zážitok. Aj týmto by sme chceli don Marekovi popriať veľa síl a trpezlivosti na jeho ceste životom.

      žiak, SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • CSFF 2020 Banská Bystrica
     • CSFF 2020 Banská Bystrica

      16. 9. 2020

      Prvý septembrovú nedeľu sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského futbalového finále KAMA v Banskej Bystrici. 

      Bol to záverečný turnaj tejto celkom úspešnej sezóny, kedy sme sa umiestnili na KAME v Dubnici nad Váhom na prvom mieste. Na záverečnom turnaji sa mám už tak nedarilo. Aj keď sme postúpili do semifinále, kde sme sa stretli s domácimi z BB, ale tesne sme prehrali 1:0 a tak sme sa museli upokojiť z bojom o 3 miesto kde sme podľahli Bardejovu a tak sme skončili na 4 mieste. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

     • Zo školy na Hradisko

      16. 9. 2020

      V stredu 9. septembra žiaci prvého a druhého ročníka vymenili školské lavice za prírodu – zúčastnili sa účelového cvičenia na Hradisku.

      Program sa začal o 7.30. V tomto čase sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami stretli na školskom ihrisku, kde sa zoradili a dostali základné pokyny od organizátora celého účelového cvičenia Ing. Vladimíra Běhálka. Postupne sa všetci zúčastnení presunuli na Hradisko. Na tomto mieste každá trieda vytvorila jedno stanovište, na ktoré dohliadal učiteľ, majster alebo obaja spolu. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci dozvedeli niečo nové, prípadne si pripomenuli to, čo už vedeli: skúsili si hodiť granátom, zastrieľať zo vzduchovky, snažili sa poskytnúť prvú pomoc, pracovali s kompasom, mapami a pod.

      Po príjemne strávených hodinách na slnku sa prváci, druháci a učitelia s majstrami dostavili späť pred školu. Tu sa program skončil okolo 13.00 a žiaci sa mohli vrátiť domov či na internát. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Prvý týždeň v škole
     • Prvý týždeň v škole

      4. 9. 2020

      Žiakom sa opäť začala škola, prázdniny sú nenávratne preč. Oddýchnutí sa vrátili do školských lavíc, pripravení nabehnúť na staré a známe školské povinnosti.

      V stredu 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021. Po dvojmesačnom oddychu sme školský rok začali svätou omšou. Riaditeľ školy Igor Pecha vo svojom príhovore privítal všetkých na pôde školy, osobitne nových kolegov, žiakov prvých ročníkov a ich rodičov.  Mnohí sme sa videli naozaj po veľmi dlhom čase, o to boli stretnutia srdečnejšie. 

      Vo štvrtok sme už zarezávali naplno, vychutnávali sme si hlahol školského zvončeka.

      Súčasťou otvorenia školského roka bola aj piatková duchovná obnova, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci aj učitelia školy. Prednášateľ Pavol Grach nám vo svojom príhovore priblížil evanjeliový príbeh o tom, ako Pán Ježiš uzdravil nemého človeka. Rozvinul myšlienku našej „nemoty“ – neschopnosti úprimne komunikovať. Často býva za našou neschopnosťou hovoriť ukrytý strach, obavy, nedôvera, ale aj pýcha. Pripomenul nám, že človeku, ktorý nedokáže úprimne hovoriť o tom, čo prežíva, niečo vzácne chýba. Možno je to práve to „žasnutie“ tých okolo, ktorí by pre náš život mohli byť veľkým obohatením, keby sme im otvorili svoje vnútro. Don Grach ukončil prednášku otázkou, komu otvoríme svoje srdce, pred kým prehovoríme...?  

      Za príjemného slnečného počasia sme sa potom po triedach v skupinkách  pozhovárali o podnetoch, ktoré sme dostali. Inšpirovali sme sa navzájom a saleziáni zároveň boli k dispozícii všetkým, ktorí potrebovali pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nasledovala svätá omša a nechýbalo ani fotografovanie na školskom dvore.

      Prvý školský týždeň je za nami a ani zvýšené hygienické opatrenia a rúška na tvári  nám nezabránia tešiť sa z nasledujúcich dní.

                                                                                                                                                 Ing. Daniela Polníková

    • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?
     • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?

      2. 9. 2020

      Koncom augusta sa naši učitelia, majstri odborného výcviku a ostatní zamestnanci školy už tradične zúčastnili na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch. Hlavným prednášateľom bol don Pavol Grach, ktorý sa po rokoch pôsobenia v Bratislave a v Miláne vracia späť do Žiliny.

      Sprevádzaní vzácnym učiteľom sme dostali priestor každý sám pre seba, v zdieľnosti s druhými i všetci spoločne uvažovať o viacerých rozmeroch učiteľskej práce. V prednáške o učiteľoch a učení prednášajúci podčiarkol dôležitosť komunikácie a to, že učiteľ nehovorí  len o poznatkoch, komunikujme toho oveľa viac. Zaznela otázka, čo chceme odovzdávať a k čomu priviesť svojich žiakov? Hovorili sme o vnútornej motivácii sprevádzať mladých, ale aj o tom, čo ju posilňuje či naopak o tom, čo spôsobuje prekážky.

      Deň druhý

      V ďalšej prednáške sme sa zaoberali duchovnou stránkou vzdelania. Bez neho človeku chýba jeden veľmi dôležitý rozmer. Na podobenstve o rozsievačovi nám don Grach priblížil námahu „rozsievača“, ktorý nie vždy vidí ovocie svojej práce hneď, nie každé semienko padne na úrodnú pôdu, nie každé prinesie bohatú úrodu... Hovorili sme o vlastnej duchovnosti, predstavujeme mladým vieru ako niečo dynamické a tvorivé alebo ako uzatvorenú škatuľu príkazov a zákazov bez vedomia hlbšieho zmyslu, bez nutnosti ho skúmať? Čo žiakom ponúkame, čo do nich zasievame?

      A tak sme sa postupne prepracovali k úvahám o vlastnom povolaní. O tom, že mnohí ľudia dnešnej doby žijú bez vedomia toho, kto ich povoláva a k čomu ich povoláva. Dokonca ani vo veriacich rodinách sa tento rozmer životnej cesty človeka často neskúma. Život ľudí bez povolania stvoril akýchsi novodobých nomádov, putujúcich odnikadiaľ nikam... No my sme súčasťou Kristovho mystického Tela, kde má každý svoje miesto. Objaviť k čomu nás Pán povoláva naplní snaženie človeka nielen hlbokým zmyslom, ale dá mu nevšedný rytmus, dobrodružnosť a atmosféru, akú dokáže vniesť do života človeka len Boh. Nikto netvrdí, že všetko pôjde hladko, ale jedno nehrozí isto – nuda. Na príbehoch známych biblických postáv sme si ukázali, ako sa môže odvíjať život človeka, ktorý reaguje na Božie povolanie. Nech už išlo o prvého povolaného Abraháma, alebo Zacheja, Matúša, Natanaela... Uvažovali sme o tom, či chceme mladým vieru predstaviť ako povolanie – pestré, zaujímavé, dymanické,  tak sami chápeme naše kresťanské povolanie...

      Deň tretí

      Pokračovali sme témou svätosti – prirodzene, veď je to to najvznešenejšie kresťanské povolanie. K tej nie sú povolávané len veľké osobnosti viery, ale my všetci. Don Grach priblížil myšlienky Svätého Otca Františka, ktorý hovorí, že život kresťana nemá byť pôstom bez Veľkej noci, nemal by sa tváriť ako na pohrebe, mal by viesť dialóg so svetom, evanjelizovať, modliť sa a pracovať... Hovorili sme o dynamike budovania nášho výchovného spoločenstva, ako k nej prispievame, v čom vnímame prekážky...

      Čas duchovnej obnovy je za nami. Strávili sme ho uvažovaním, ale aj relaxom v krásnom prostredí rázovitých Čičmian, či už aktívne alebo pasívne, v spoločenstve s druhými alebo v tichu kaplnky. Príjemným spestrením podujatia bol spoločenský večer, kde sme sa mali možnosť zoznámiť s novými kolegami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohtoročnej predĺženej obnovy, osobitne donovi Jánovi Fabiánovi a ostatným saleziánom, ktorí nám boli k dispozícii.

      Pán Ježiš sa dával svojim učeníkom za príklad. Napodobňujeme ho tak, aby sme boli pre našich žiakov či ľudí vo svojom okolí hodnoverní, aby oni mohli napodobňovať nás? Uvažujme.

       

      Beáta Jarošová

    • Zoznamovací výlet
     • Zoznamovací výlet

      8. 9. 2020

      Ako každý rok, aj teraz sme sa spoločne s našimi novými prvákmi stretli na Zoznamovacom výlete 2020.

      Počas týchto dní si naši nováčikovia mohli spoločne s animátormi, saleziánmi i kňazmi užiť krásne chvíle, zážitky a radosti. Samozrejme, taktiež mali možnosť bližšie sa navzájom spoznať ako s rovesníkmi, tak aj s animátormi. Behom 3 dní sa spoločne vydali na cesty po meste, kopcoch aj samotnom areáli našej školy spolu s množstvom rozličných aktivít. Dozvedeli sa mnoho o živote a štúdiu na škole, samozrejme, tiež sa duchovne vzdelali a posilnili. Potrápili sa so súťažami, športovým turnajom a mnohí budúci internátisti taktiež okúsili, ako sa na našom školskom internáte žije. Každopádne, zoznamovací výlet je už sa nami a všetci sme si ho naplno užili. Nový školský rok na nás čaká a my veľmi tešíme!

      Alžbeta Vavricová, žiak

    • Buďme hlavnými hrdinami, nie divákmi!
     • Buďme hlavnými hrdinami, nie divákmi!

      30. 6. 2020

      Slávnostnou svätou omšou pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla sme v pondelok 29. júna ukončili tento nevšedný školský rok.

      Po týždňoch strávených pri monitoroch počítačov a notebookov sme uzatvorili jeden z najneobyčajnejších školských rokov v histórii výučby na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Pre pandémiu koronavírusu sa život školy preniesol do online priestoru a vo vyučovaní sa pokračovalo tam. To, ako sme si navzájom chýbali, sa ukázalo aj pri osobných stretnutiach so žiakmi a vzájomných zvítaniach, keď bezprostredné nebezpečenstvo nákazy pominulo. Bolo to náročné obdobie, ale verme, že aj prínosné – s vďakou a pokorou v srdci prijímame, že nikto z vyučujúcich, majstrov, ostatných zamestnancov školy ani žiakov a ich rodín nebol zasiahnutý nebezpečnou nákazou a dúfame i naďalej v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov a príhovor nášho vzácneho patróna.

      Hlavný celebrant don Peter Magura počas svojho príhovoru pripomenul, že tak ako Petra a Pavla, týchto výnimočných mužov viery, aj nás Pán Ježiš volá po mene... Nepotrebuje počúvať nijaké sladké reči, ale túži, aby sme svoje životy spojili s ním, lebo tak budeme spokojní a šťastní.

      Don Jozef Sarnecký na záver pripomenul výzvu Svätého Otca mladým, aby neboli len divákmi vo svojich životných príbehoch, ale hlavnými hrdinami, skúmali Božiu vôľu a hľadali ten Boží plán pre svoj život...

      So želaním radostných prázdnin sa so žiakmi rozlúčil aj riaditeľ školy Igor Pecha. Nasledoval dlhotrvajúci potlesk: žiakov učiteľom, tým teoretickým aj praktickým a učiteľov žiakom – všetkým, ktorí sa snažili! Nech sa naša námaha premení na požehnanie, pre nás, pre naše životy, rodiny, školu, našu krajinu... Požehnané leto!

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
     • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

      1. 7. 2020

      Žilinský samosprávny kraj každoročne už 10. rok organizuje súťaž pre stredoškolákov zo škôl na území Žilinského kraja. Jej názov je Stredoškolský podnikateľský zámer a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

      Každý rok vyberie 5-členná komisia 3 návrhy, ktoré najlepšie spĺňajú marketingové stratégie. Do úvahy sa preto berie originalita podnikateľského zámeru, realizovateľnosť zámeru, trhové šance a udržateľnosť zámeru, inovačný potenciál zámeru a kvalita spracovaného zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).


      Prvý krát sme sa zapojili do súťaže aj my s podnikateľským zámerom študenta Daniela Feča (II.NDŠ), ktorého cieľom je vyrábať fujary ako kvalitný a plnohodnotný hudobný nástroj. V máji boli zverejnené výsledky a naša pozornosť sa sústredila na krásne 2. miesto. Srdečne mu blahoželáme a veríme, že vedomosti, informácie, ktoré získal touto súťažou využije pri rozbehu vlastného biznisu.

       

      Ing. Adriana Tvrdá

    • SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO AUTOOPRAVÁRA II. ROČNÍKA
     • SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO AUTOOPRAVÁRA II. ROČNÍKA

      25. 6. 2020

      Počas školského roka prebiehala súťaž o najlepšieho druháka autoopravára. Žiaci boli štvrťročne vedomostne preverovaní z odborných predmetov formou e-learningových testov s ich bodovým hodnotením.

      Súčtom bodov zo všetkých testov boli na konci školského roku vyhodnotení traja najlepší žiaci z odboru spoločne elektrikár a mechanik a samostatne odboru lakovník.

      V kategórii autoopravár - mechanik, elektrikár:
      1. Václav Haviar II.C
      2. Michal Čajka II.C
      3. Miroslav Bolek II.C


      V kategórii autoopravár – lakovník:
      1. Marek Tkáč II.C
      2. Matúš Šimunek II.C
      3. Leonard P. Dávidík II.C

      Ing. Funtíková, pedagóg

    • Do školy sa vrátil život!
     • Do školy sa vrátil život!

      25. 6. 2020

      Smiech, džavot, výkriky radosti... To všetko sa ozývalo v priestoroch našej školy. Pondelok bol tým dňom, keď žiacipo mnohotýždňovej izolácii mohli opäť zasadnúť do školských lavíc.

      Naša škola znovu ožila, a to vďaka žiakom, ktorí sa do nej vrátili, aby sa spolu so svojimi učiteľmi pripravili na ukončenie tohto netradičného školského roka. Nedalo sa nevšimnúť si neobvyklé nadšenie, s ktorým sa žiaci navzájom zdravili či zvítavali s učiteľmi. Všade navôkol sa ozývali živé rozhovory. Žiaci odovzdali učebnice a pomohli upratať priestory školy, aby bolo všetko pripravené pre nový školský rok. Ani prísne hygienické opatrenia nezabránili šíreniu dobrej nálady. Ukázalo sa, že škola nie je miesto, kde sa iba učí a vzdeláva, ale aj miesto, „kde to žije“.
      Všetci si želáme, aby nás takáto optimistická atmosféra privítala aj v septembri.

      Daniela Polníková,
      Vyučujúca slovenského jazyka

    • ISIC karty
     • ISIC karty

      16. 6. 2020

      Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Predĺžte si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračujete v štúdiu a chcete naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžite zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošlete SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      2. Príde vám potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

       

    • Zápis našich budúcich prvákov
     • Zápis našich budúcich prvákov

      16. 6. 2020

      Napriek okolnostiam sa nám podarilo urobiť zápis na našu školu.

      Stretli sme sa s našimi budúcimi prvákmi, odfotili sme ich na preukaz a odmerali na pracovné oblečenie na prax. Mali možnosť opýtať sa na otázky, ktoré mali o našej škole a internáte. Pozvali sme ich aj na zoznamovací výlet, ktorý plánujeme koncom augusta pre nich zorganizovať.

      Veríme, že sa u nás budete cítiť dobre a spoločnou snahou a rešpektom z vás vychováme skvelých odborníkov a slušných ľudí. Vitajte v našej saleziánskej rodine!

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Rozlúčili sme sa s tretiakmi
     • Rozlúčili sme sa s tretiakmi

      8. 6. 2020

      V piatok 5. júna sme sa počas slávnostnej svätej omše rozlúčili s našimi tretiakmi, pochopiteľne za prísnych bezpečnostných opatrení. V tomto netradičnom školskom roku ukončilo tretí ročník 52 žiakov, nastávajúcich stolárov, murárov, mechanikov, elektrikárov či lakovníkov.

      Riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka Igor Pecha v krátkom príhovore pripomenul, že nič nekončí, pretože sú navždy súčasťou saleziánskeho diela. Naďalej sa na ňom môžu podieľať a vytvárať ho, odteraz už ako exalievi. Povzbudil ich zároveň, že sa môžu na školu obrátiť, ak budú potrebovať pomoc aj potom, čo ju ukončili.

      Viacerí žiaci prejavili záujem o nadstavbové štúdium, takže sa s nimi stretneme opäť v novom školskom roku. Ďalší sa už pochválili prvými skúsenosťami s hľadaním zamestnania či budovaním vlastnej dielne.

      „Zo zážitkov sa pomaly stávajú spomienky na udalosti, čo sa za tie roky stali. A na tie sa len tak ľahko nezabúda. Či už to boli vtipné poznámky spolužiakov alebo humorné situácie pred tabuľou, veci veselé aj vážne. Osobne by som sa chcel poďakovať za všetok čas a úsilie, ktoré ste mi počas troch rokov venovali a myslím, že nehovorím len za seba...“ vyjadril sa vo svojom príhovore čerstvý automechanik Filip Čibenka. Spoločne so svojimi spolužiakmi a kolegami ocenili snaženie učiteľov, majstrov a vychovávateľov dlhotrvajúcim potleskom.

      „Prežívam radosť z úspechu mojich žiakov, napriek tejto situácii a želám im čo najviac splnených snov,“ uzavrela Janka Funtíková, triedna učiteľka dnes už bývalej III. B.

      Beáta Jarošová
      pedagogička

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

      8. 6. 2020

      V piatok 29. mája 2020 žiaci II. NDŠ a IV. GDM vstúpili do školy poslednýkrát ako študenti. Od 7:30 čistili za prísnych podmienok v rúškach a po jednom skrinky, odovzdávali učebnice a s trochou nostalgie sa lúčili s priestormi školy.

      O 11:30 sa v kostole sv. Jána Bosca konala slávnostná svätá omša, po ktorej maturanti dostali maturitné vysvedčenia. Triedne učiteľky sa pred odovzdávaním vysvedčení prihovorili svojim triedam a zaželali im všetko dobré, veľa splnených snov a dosiahnutých osobných  plánov. Učiteľom, majstrom, vychovávateľom a aj ostatným zamestnancom školy sa za všetkých maturantov poďakoval Damián Bačkor. Na konci slávnosti sa s novými exallievmi rozlúčil riaditeľ školy.

      pedagóg SOŠ

    • Úspech v súťaži Junior Internet
     • Úspech v súťaži Junior Internet

      6. 5. 2020

      Súťaž Junior Internet je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. 

      Tento rok z prihlásených 152 prác sa do finále súťaže prebojovalo 39 projektov, medzi ktorími postúpila aj žiačka odboru grafik digiálnych médií T. Hodásová v kategórií JuniorDESIGN. Do súťaže sa prihlásila so svojimi piatimi prácami vytvorenými počas štúdia v 2. a 3. ročníku.

      Počas dvoch dní 24. a 25. apríla 2020 prezentovalo 48 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska svoje online projekty v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorTEXT, JuniorLEARN, JuniorDESIGN prostredníctvom videokonferencie, z dôvodu bezpečnosti proti koronavírusu. Po obhájení všetkých projektov nasledovalo 25.4. vyhlásenie výsledkov.

      Naša žiačka T. Hodásová sa umiestnila na peknom 3. mieste v kategórii JuniorDESIGN (výsledky). Tešíme sa na ďalší rok, v ktorom možeš aj ty zabojovať v silnej konkurencii nadaných žiakov.

      Viac informáci o tohtoročnej súťaži Junior Internet, (odkaz) taktiež videokonferenciu z prvého dňa - obhajoby (24.4.), videokonferenciu z druhého dňa - vyhodnotenie, nájdete aj na oficiálnych stránkach.

      T. Hodásová (žiačka)

    • O rok tridsiatka
     • O rok tridsiatka

      30. 4. 2020

      Milí naši žiaci, zamestnanci, priaznivci a exallievi

      Máme pred sebou 1. máj, sviatok sv. Jozefa Robotníka29. výročie založenia našej školy.

      Pri pohľade na obraz sv. Jozefa v našej kaplnke som si uvedomil, že to bol muž činu a vnímavý na Boží zámer.

      Keď don Bosco  v Turíne staval Baziliku Panny Márie Pomocnice, ako ste aj sami viacerí na vlastné oči videli, tak po prvýkrát v histórii prevratným spôsobom znázornil obraz sv. rodiny. Malého Ježiška nedrží Panna Mária, ale sv. Jozef.  Dodnes je to jediná časť baziliky, ktorá nebola upravovaná.

      Na čo chcel don Bosco poukázať? Dáva svojím chlapcom vzor muža, ktorý sa stará o rodinu a aktívne sa zapája aj do výchovy. Dovtedy bola výchova v rodine vnímaná výlučne ako starostlivosť matky. 

      Aj v týchto pohľadoch si môžeme pripomenúť a osláviť patróna našej školy sv. Jozefa.

      S pozdravom

       

      Mgr. Igor Pecha SDB, riaditeľ školy 

    • Majster SR v halovej lukostreľbe mládeže
     • Majster SR v halovej lukostreľbe mládeže

      1. 4. 2020

      Tesne pred karanténou sa Jankovi Hanuliakovi podarilo vybojovať titul Majstra SR v halovej lukostreľbe mládeže ako i Slovenský pohár v halovej lukostreľbe dospelých (pritom je vekom ešte len junior) - t.j. dlhodobú súťaž v zimnej halovej lukostreľbe.

      Toto zlato získal už po druhý krát za sebou - minulý rok len ako 18-ročný, teraz len ako 19-ročný. Mal šancu získať zlato aj medzi dospelými, žiaľ, tieto majstrovstvá nám už karanténou zrušili. Medzičasom už bol zaregistrovaný aj na OH v Tokiu, ktoré sa odkladajú, takisto sú zrušené aj kvalifikačné preteky, kde mohol mať možnosť bojovať o miestenku na OH. Takisto všetky mládežnícke súťaže sú zatiaľ pozastavené až do leta.

      Uvidíme ako sa to bude vyvíjať, zatiaľ poctivo trénuje, učí sa a pomáha otcovi aj vo firme.

      Prajem veľa zdravia.

      Mgr.Viera Hanuliaková

    • Oslava sviatku don Bosca
     • Oslava sviatku don Bosca

      31. 1. 2020

      31. január je sviatkom don Bosca. Veľké oslavy začali v kostole Dobrého pastiera na Solinkách, kde sme sa zišli na slávnostnej svätej omši.

      Hlavným celebrantom bol don Tomáš Danko a počas kázne sa nám prihovoril pán Jozef Poláček. Snažil sa poukázať na osobnosť don Bosca a jeho vplyv na doterajší život. Po svätej omši bolo vyhodnotenie najlepších autoopravárov - elektrikárov, lakovníkov. Presunuli sme sa do kina Cinemax, kde sme si pozreli prvú časť filmu Don Bosco. Po filme nasledoval návrat do školy, kde žiaci dostali polročné výpisy. Zamestnanci mali slávnostný obed.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Nové dielne pred sviatkom dona Bosca
     • Nové dielne pred sviatkom dona Bosca

      30. 1. 2020

      V súlade so známym heslom dona Bosca „Byť na čele pokroku!“ sme 30. januára, v predvečer jeho
      sviatku, sprístupnili zrenovovanú autoelektrikársku dielňu a novovybudovanú stolársku dielňu.

      Mladí autoelektrikári sa vo vynovenej dielni budú učiť pracovať s mnohými modernými prístrojmi,
      napríklad osciloskopom, dozvedia sa, ako sa vykonáva diagnostika vozidiel, či ako opravovať
      klimatizáciu.
      Stolári zas získajú potrebné zručnosti v práci s CNC-strojom, ale aj s lejzrovou vypaľovačkou.
      Nechýbal ani „oldomáš“ – chutný guľáš, ktorým pohostili všetkých návštevníkov čerstvo posvätených
      priestorov naši majstri odborného výcviku. Aj v tomto smere sa prejavili ako majstri. Veríme, že aj
      toto prispeje k príprave našich chlapcov na zodpovedný život.

      Mgr. Beáta Jarošová

     • Svetový pohár v halovej lukostreľbe

      23. 1. 2020

      Svetový pohár v halovej lukostreľbe v juhofrancúzskom Nîmes, alias 5. kolo Svetovej série Indoor. Po 34. mieste pred 2 rokmi, 17. mieste pred rokom na tomto istom turnaji, po 9. mieste na decembrovom kole tej istej série v Ríme nakoniec náš študent, Ján Jakub Hanuliak, vybojoval krásne 5. miesto zo 119 juniorských lukostrelcov z celého sveta. Postup do prvej štvorky mu o bod ušiel. Pokiaľ však archívy neklamú, je to historicky najväčší úspech slovenských juniorov na súťaži tohto typu. A odmena za tvrdú prácu.

      Mgr.Viera Hanuliaková

     • Zomrel don Jozef Sobota

      21. 1. 2020

      S tichou bázňou pred Pánom a s nádejou na slávne vzkriesenie Vám oznamujeme, že náš spolubrat salezián kňaz don Jozef Sobota SDB zaopatrený sviatosťami zosnul v Pánovi v nedeľu 19. januára 2020 vo veku 91 rokov.


      V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej kongregácii prežil 70 rokov rehoľného a 55 rokov kňazského života. Svätá omša za zosnulého s pohrebnými obradmi bude v sobotu 25. januára 2020 o 10:30 hod. vo farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove.

      Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!

      Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

    • Školský kalčetový turnaj 2020
     • Školský kalčetový turnaj 2020

      27. 3. 2020

      Dňa 10. 03. 2020 sa uskutočnil tradičný kalčetový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 8 dvojíc.

      Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín, kde si zahrali každý s každým. Do semifinále postúpili prví dvaja z každej skupiny. Víťazmi sa stali Ondrej Dubnička a Filip Dauda. 

      Mgr. Miroslav Kaleta

    • ŠKOLA AKO SEN
     • ŠKOLA AKO SEN

      7. 1. 2020

      Každý človek má nejaké sny. Podobné sny mal počas svojho detstva aj don Bosco. Touto myšlienkou začal úvodné slovo náš prednášateľ don Ján Holubčík.

      Po vianočných prázdninách sa zamestnanci školy zišli o deň skôr. Zamýšľali sme sa nielen nad snom don Bosca, ale aj nad našimi snami. Pracovali sme v skupinách a odpovedali na otázky týkajúce sa poslania a hodnôt, postojov a prostriedkov výchovy.  Výchova je záležitosť srdca, ktorá začína komunikáciou. Je veľmi ťažké niekoho vychovávať, ale je to obrovský dar, ktorý si vyžaduje zodpovednosť a vďačnosť. Aj naším cieľom je výchova chlapcov. Chlapcov, ktorí budú plní života a energie. Chlapcov, ktorí budú žiť svoj život naplno. Nech nám teda Páh Boh pomáha a ochraňuje Panna Mária Pomocnica. 

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

      23. 3. 2020

      Hoci z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom je od 16.3.2020 prerušené vyučovanie aj na našej škole, neznamená to, že by sme sa prestali vzdelávať.

      Okolnosti nás síce prinútili, že nesedíme spolu v triedach a neprebieha „klasické“ vyučovanie, ale študentský život ide ďalej – vrátane získavania nových vedomostí. Musíme si zvyknúť, že najbližšie dni sa budeme stretávať na diaľku. Tento spôsob výučby prináša veľa nového učiteľom aj študentom.

      Jeden z prvých krokov v tejto situácii bolo pre pedagógov pripomenutie si toho, ako na vec. Po objasnení inštrukcií sa od pondelka 16.3.2020 rozbehol systém on – line vyučovania. Študenti a ich rodičia dostali vysvetľujúci mail a zdá sa, že netradičný systém vzdelávania sa rozbehol....

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Vyhodnotili sme školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Vyhodnotili sme školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

      7. 1. 2020

      Kalendárny rok 2019 sme ukončili vyhodnotením školského kola Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa na ňom 20 recitátorov zo všetkých ročníkov. Zazneli verše u študentov obľúbených slovenských básnikov Milana Rúfusa, Miroslava Válka, Daniela Heviera, nechýbala Katolícka moderna ani Štúrovci.

      Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Kvak z I. NDŠ, na druhom mieste Šimon Jirotka z II. A a tretie miesto obsadil Adrián Boháč z I. D.

      Porota ocenila aj tvorivý prístup Matúša Chovana, Julky Leskovej, Betky Vavricovej, Niky Hodasovej, Mariany Púčekovej, Nikolaja Pálfyho, Patrika Čanigu a Ľuba Fuska - recitátorov z druhej a tretej GDM, ktorí sa predstavili s multimediálnym recitačným pásmom o akademickom maliarovi Ladislavovi Záborskom. Pripravili ho v rámci projektu 30 rokov slobody na hodinách literatúry, dejepisu a občianskej náuky. 

       

      B. Jarošová

      Foto: Adam Chovanec, Maroš Mohylák

    • INSTRET – Inšpiratívne stretnutie s Pavlom Smolkom
     • INSTRET – Inšpiratívne stretnutie s Pavlom Smolkom

      11. 3. 2020

      Tentokrát naším hosťom bol exalliev, hudobník a manažér Zuzany Smatanovej Pavol Smolka, ktorý sa s nami podelil o svoj životný príbeh, ako sa z malého chlapca milujúceho hudbu, stal „ten“, ktorý pomohol objaviť Zuzanu Smatanovú, založil jej kapelu, zorganizoval jej prvé koncerty, profesionálne aj priateľsky fungujú až doteraz, a aj vďaka nim je na našej hudobnej scéne už 17 rokov kvalitná slovenská hudba.  

      Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, hlavné posolstvo, ktoré zanechal mladým ľuďom bolo: “Choďte za svojím snom, hľadajte svoje talenty, buďte sami sebou, objavte svoju výnimočnosť, naplno robte to, čo máte radi a budete úspešní ....“ A čo mu dali roky štúdia v našej škole?

      „Dôveru v seba a priestor na realizáciu.“

       

      Adriana Tvrdá,
      pedagóg

    • Grafikon na okresnom kole
     • Grafikon na okresnom kole

      11. 3. 2020

      Recitačný kolektív Grafikon, ktorý sme pred časom založili v našej škole z radov grafikov, sa po prvý raz od svojho vzniku zúčastnil na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Predstavil sa umeleckým pásmom Dovidenia v nebi, venovanom akademickému maliarovi a grafikovi Ladislavovi Záborskému. V pásme boli použité aj zábery z besedy s jeho švagrinou MUDr. Oľgou Čechovou, ktorá mladým rozpovedala pohnutý príbeh tohto významného slovenského výtvarníka. Recitačné pásmo bolo súčasťou širšieho projektu s názvom 30 rokov slobody, v ktorom sme sa venovali aj prínosu katolíckej inteligencie v zápase s totalitou.  

      Napriek tomu, že Grafikon ešte len získava svoje prvé umelecké skúsenosti, porotu oslovili výkony viacerých recitátorov, najmä Julky Leskovej, Betky Vavricovej, Niky Hodásovej, Mariany Púčekovej, ale aj Matúša Chovana, Patrika Čanigu, Nikolaja Pálfyho či Ľuba Fuska. Dokonca dostali ponuku predviesť pásmo aj na iných „scénach“. Cenná bola i možnosť porovnať si rôzne hodnotenia, s ktorými sa mladí umelci stretli – od uznania, že sa tejto téme venovali, až po to, že ide o „retro“, ktoré dnes už nikoho nezaujíma... Uvidíme, čo bude ďalší počin novovzniknutého recitačného kolektívu, každopádne si myslíme, že sa máme na čo tešiť.

      Osobitné poďakovanie patrí hercovi Bábkového divadla v Žiline Jozefovi Abafimu za jeho cenné postrehy a rady.

      Beáta Jarošová,
      pedagogička

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

      9. 3. 2020

      Od 17. do 21. februára 2020 sa žiaci druhého ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v prekrásnom prostredí Veľkej Rače. Ubytovaní boli priamo pri hornej stanici sedačky Dedovka, v chate Tadeáš. Kurzu sa zúčastnilo celkovo 43 žiakov a 5 pedagógov.

               V priebehu výcviku sa všetci zodpovedne zdokonaľovali v ovládaní lyží a snowboardu. Svoje lyžiarske majstrovstvo preukázali v záverečných pretekoch v slalome na zjazdovke Dedovka. Najrýchlejším lyžiarom kurzu sa stal žiak II. C Daniel Truchlík. V kategórii žien dominovala Eliška Králiková a zlato v kategórií snowboard získal Andrej Pirošík. 

               Doplňujúcim programom lyžovačky bol výstup na vrchol Veľkej Rače (1236m), ktorý sa nachádza na hranici s Poľskom.

               Určite zaujímavým zážitkom bola beseda s členom horskej služby p. Androvičom, ktorý chlapcom a  dievčatám pútavo priblížil históriu a súčasnosť práce horskej služby s názornými ukážkami poskytovania prvej pomoci v teréne.

               Dlhé zimné večery boli vyplnené zábavno-súťažným programov, ktorý si pripravili jednotlivé triedy. Posledný večer patril vyhodnoteniu a odovzdávaniu cien víťazom v jednotlivých disciplínach.

               V závere sa každý mohol vyjadriť k tomu, čo sa mu najviac páčilo alebo nepáčilo. Väčšina ocenila dobrú partiu a krásne zážitky.

      Ing. Vladimír Běhálek

    • Školská súťaž stolárov
     • Školská súťaž stolárov

      7. 2. 2020

      V našej škole sa 18. - 19. februára 2020 uskutočnila súťaž stolárov 2. ročníka - MLADÝ STOLÁR, ktorá
      pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

      V súčte bodov sa na najlepších miestach umiestnili nasledovní žiaci. Tretie miesto so ziskom 91,5 bodu obsadil Andrej Kramár. Druhé miesto obsadil Lukáš Stehlík, ktorý získal 99,5 bodu. Víťazom súťaže sa stal Martin Maďar so ziskom 103 bodov. 
      Prví dvaja menovaní žiaci budú reprezentovať našu školu v regionálnej súťaži Skills Slovakia, ktorá prebehne 19. marca 2020 v priestoroch našej školy.

      Ing. Martin Puchala

      Oceňovanie výhercov stolárskej súťaže poča sv omše.

    • Venček - Janko Bosco Cameriere
     • Venček - Janko Bosco Cameriere

      19. 2. 2020

      Na prelome rokov 2019 a 2020 sa uskutočnila kulturno-tanečná výchova, spojená s etiketou spoločenského správania s názvom Janko Bosco Cameriere alebo inak povedané Venček. Počas prípravy sa chlapci, ale aj dievčatá učili spoločenskému správaniu a tancu. Dievčatám chceme veľmi pekne poďakovať, že ochotne prichádzali každý pondelok, aj keď ich niekedy niektorí mládenci odmietli pozvať do tanca. Chalani sa tiež naučili slušne správať, ale predovšetkým sa pozrieť dáme do očí. Samotný priebeh príprav spočíval vo výučbe jednotlivych tancov ako sú valčík, walz, polka, cha-cha, jive, čardáš, ale aj spoločných tancov ako bol belgičák, či čivava. V pondelok 10. 2. 2020 sme absolvovali záverečný večer spoločenských tancov. Program sa niesol v duchu tanca, zábavy, hry, kde si mohli dievčatá vybrať najlepších tanečníkov a odmeniť ho vlastnoručne vyrobeným venčekom. Ušlo sa každému. Príjemnú atmosféru a náladu nám dotváral DJ PIĎo.

    • Slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart
     • Slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart

      18. 2. 2020

      Študenti odboru GDM, ktorí sa zapojili do súťaže MEDart, sa 13.02.2020 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

      V aktuálnom ročníku súťaže pripravili organizátori pre účastníkov workshopy z oblasti: fotografie, videa, rozhlasu a tlačovín. Prínosnou skúsenosťou bola účasť a dohľad odborníkov z RTVS. Fotografický workshop viedol porotca Branislav Račko so skúsenosťami z TASR, SITA, portálu Aktuality a momentálne pôsobiaci v denníku Nový Čas. Študenti sa stretli s profesionálmi z praxe, dostali cennú spätnú väzbu a dozvedeli sa množstvo nových informácií. 

      Mgr. Ivan Tichánek

    • Grafici na UNIZE
     • Grafici na UNIZE

      18. 2. 2020

      Žiaci 4.GDM sa zúčastnili interaktívneho workshopu organizovaného Fakultou elektrotechniky a informačných technológií ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE.

      Špeciálne cvičenia na tému „Od 3D skenu po 3D tlač“ nám rozšírili vedomosti z oblasti 3D technológií. Prakticky sme zistili, aký je rozdiel jednotlivých 3D tlačiarní a aké je ich využitie v praxi. Hodnotné boli pre maturantov aj informácie o možnosti vysokoškolského štúdia  v odbore multimediálnych technológií danej fakulty.

      Mgr. Ivan Tichánek

    • Večer plný hudby
     • Večer plný hudby

      18. 2. 2020

      Plesovú sezónu sme dôstojne zavŕšili Večerom plným hudby, ako znelo motto tohtoročného tretiackeho plesu. Už tradične ho pripravujeme spoločne so Strednou odbornou školou pedagogickou sv. Márie Goretti v Čadci.

      Slávnostný večer sa začal sv. omšou v Kostole sv. Jána Bosca, ktorú celebroval duchovný správca školy don Ján Fabián. Vo svojom príhovore podčiarkol, že zdrojom pravej radosti je Kristus a zaželal všetkým prítomným radostný večer plný zábavy.

      Nasledovala slávnostná večera a po nej sa dievčatá a chlapci, ktorým na chvíľku prepožičali identitu slávne literárne, filmové či rozprávkové dvojice, presunuli do oratória. Na našom plese nechýbal Rómeo s Júliou, Quasimodo s Esmeraldou, či Šrek s Fionou. Po krátkych príhovoroch riaditeľky a riaditeľa oboch škôl Renáty Kasmanovej a Igora Pechu už zazneli tóny valčíka. Ples odštartovali mladí tanečníci z klubu spoločenských tancov pri Tanečnom divadle Diana.

      Celým večerom nás sprevádzala moderátorská dvojica Matúš Chovan a Eliška Klinovská z III. GDM. Na organizácii sa podieľali tretiaci so svojimi triednymi učiteľmi a vychovávatelia s chlapcami z internátu. Dievčatá z Čadce tiež neprišli s prázdnymi rukami, pripravili skvelé občerstvenie a improvizovanú fotostenu.

      Z pohľadu „módnej polície“ nechýbali rôzne štýly – plesové róby, obleky na mieru, kroje či folklórne motívy. Zábavu spestrili pripravené súťaže a vystúpenia. V prestávkach vzali Tomáš Srogoň a Štefan Olbert do rúk heligónky a do ďalšieho tanečného kola sme sa jednoducho prespievali. Nemožno nespomenúť, že zaujali aj viaceré tanečné kreácie – tak žiakov, ako aj vyučujúcich.

      Tohtoročný ples teda možno zhodnotiť ako mimoriadne vydarený. Zakladatelia školského plesu don Jozef Sarnecký a Renáta Kasmanová sa zhodli, že evidujú v histórii podujatia viacero párov, ktoré sa zoznámili práve na plese a nakoniec zakotvili v prístave manželskom. Pani riaditeľka s úsmevom konštatovala, že má dojem, že sa niečo rysuje aj tentoraz...

      Beáta Jarošová

    • Školské kolo biblickej olympiády
     • Školské kolo biblickej olympiády

      11. 2. 2020

      30. januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády, kde sa nominovalo 12 študentov. Po podrobnom preverení ich znalostí z knihy Exodus, Jonáš a z evanjelia podľa Jána si mohli zasadnúť za „testovací pult“, kde v krátkom časovom úseku mali písomne zvládli náročný test.

      Po hodine a pol teoretického zápolenia vykĺzlo poradie víťazov, kde Šimon Jirotka skončil na prvom mieste, Ján Murin ho nasledoval a do tretice sa pridal Tadeáš Petrášek. Prví traja budú mať možnosť reprezentovať našu školu v marci na dekanátnom kole 19. ročníka biblickej olympiády.

      Ján Fábian

    • Hodina diagnostiky na FEIT - Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v Žiline
     • Hodina diagnostiky na FEIT - Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v Žiline

      7. 2. 2020

      Dňa 5. 2. 2020 sa naši žiaci 1.NDŠ odboru dopravná prevádzka zúčastnili vyučovacích
      hodín na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v Žiline.

      V meracom laboratóriu vyučujúci danej katedry predviedli vyučovanie na tému diagnostika osobného automobilu. Žiaci si mohli vyskúšať sériovú a paralelnú diagnostiku pomocou certifikovaných kvalitných diagnostických prístrojov. Mali možnosť merať pomocou diagnostiky jednotlivé časti zapaľovacej sústavy v dielni na pristavenom vozidle KIA SPORTAGE. Ďalej merali priebehy napätí jednotlivých sviečok, ktoré boli vystavené ako učebná pomôcka pre študentov. Z tejto prednášky sme odchádzali s novými vedomosťami a skúsenosťami, s ktorými sme sa ešte doteraz nestretli. Všetci sme vďační, že sme mohli byť súčasťou tejto malej akcie, pretože sme sa dozvedeli niečo, s čím môžeme pracovať aj v nasledujúcich rokoch a možno aj ďalej v našom živote.

       

      študent Dominik Hanák, I. NDŠ

       

    • Kam na vysokú
     • Kam na vysokú

      7. 2. 2020

      Vybraní študenti končiacich maturitných ročníkov mali možnosť na jednom mieste stretnúť zástupcov niekoľkých slovenských a zahraničných vysokých škôl. Išlo o modernú prezentačnú výstavu pomaturitného a celoživotného vzdelávania pod názvom RoadShow.


      Žiaci mali možnosť získať potrebné informácie o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi, ktoré im uľahčia pri správnom výbere vysokej školy. Na tejto výstave sme sa zúčastnili workshopu, ktoré organizovalo Leaf Academy. Na workshope vypracovali tímy zložené zo žiakov rôznych stredných škôl Project Canvas, v ktorom mohli uplatniť svoje koníčky, vedomosti, poznatky na rozbeh vlastného projektu. Mohli tiež premeniť svoje sny na realitu. V závere vedúci tímu prezentovali svoje projekty. Overiť si spoluprácu s neznámymi, akceptovať názory iných, rešpekt, ohľaduplnosť, tímovosť bolo cítiť počas celého workshopu.

      Ing. Adriana Tvrdá

    • Odborník z praxe na vyučovaní
     • Odborník z praxe na vyučovaní

      7. 2. 2020

      V stredu 5. februára 2020 na hodine ekonomiky prebehol „kariérny workshop“,na ktorom študenti II.NDŠ dostali veľmi praktické rady ako napísať dobrý životopis, motivačný list a ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor.


      Toto interaktívne stretnutie viedol skúsený odborník z oblasti ľudských zdrojov a talent manažmentu Ľubomír Dranga, ktorého sprevádzal jeho hosťka pani Dagmara Marošová personalistka z Kia Motors Slovakia, s.r.o.. Žiaci dostali praktické rady z praxe, aby sa  lepšie mohli predať na trhu práce.


      Ing. Adriana Tvrdá

    • Vianočná duchovná obnova
     • Vianočná duchovná obnova

      26. 12. 2019

      Pred Vianocami sa nám počas duchovnej obnovy prihovoril don Stanislav Seman. Obohatil nás myšlienkami týkajúcimi  sa posolstva Vianoc, poukázal na hodnoty a dary pre nás. Mohli sme pristúpiť k sviatosti zmierenia  a po svätej omši sme utekali do svojich domovov. Tešili sme sa na sviatky strávené v kruhu rodiny, s tými najblizšími.

    • Súťaž iBobor na škole sv. Jozefa Robotníka
     • Súťaž iBobor na škole sv. Jozefa Robotníka

      12. 12. 2019

      Po dlhom čase sa naši žiaci aktívne zapojili do súťaže iBobor, keď sa 12. novembra v kategórii senior zo štyroch študentov sa medzi úspešných riešiteľov zapísala Tereza Hodásová z 3.GDM.

      O dva dni neskôr 14. novembra si zas pomerali sily študenti v kategórii junior, kde sa až traja zo štyroch zúčastnených stali úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme teda Mirkovi Bolekovi z 2.C, Jankovi Murínovi a Tadeášovi Petrášekovi z 1.GDM.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

     • Mikuláš

      12. 12. 2019

      Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

      Okrem oslavy sv. Mikuláša sa 6. decembra prebiehal v našej škole aj deň otvorených dverí. Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertom, rozdal žiakom i ostatným sladké prekvapenie. Srdečnosť a láskavosť sv. Mikuláša nech je pre nás vzorom i počas všedných dní.

    • Cecilfest
     • Cecilfest

      9. 12. 2019

      Aj tento rok sa v našej škole  uskutočnil CecilFest 2019 pri príležitosti slávnosti sv. Cecílie, patrónky hudby a hudobníkov.

      Legenda o sv. Cecílii patrí k najkrajším a najpôsobivejším príbehom kresťanských mučeníkov. O hudobné talenty opäť nebola núdza a prísna porota to ani tento rok nemala ľahké. Skutočnými víťazmi sa stali všetci, ktorí sa zúčastnili. Opäť jedno z krásnych podujatí, ktoré potešia, na ktoré sa nezabúda. V závere prišiel aj sv. Mikuláš, ktorý obdaril našich študentov sladkou odmenou.

      Tomáš Danko, vychovávateľ

    • Olympiáda z cudzích jazykov
     • Olympiáda z cudzích jazykov

      9. 12. 2019

      V stredu 27.11.2019 sa stretli všetci súťaženia chtiví angličtinári a nemčinári z našej školy, aby si zmerali svoje jazykové znalosti z jazyka anglického a nemeckého.

      Svoje znalosti z jazyka si mohli otestovať v úlohách z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením, opis obrázku.

      Víťazom blahoželáme.

       

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Stužková slávnosť II. NDŠ
     • Stužková slávnosť II. NDŠ

      9. 12. 2019

      Dňa 16.11.2019 sme svätou omšou v kostole sv. J. Bosca začali stužkovú slávnosť triedy II. NDŠ. Počas svätej omše sa nám prihovoril don Marián Bundzeľ. Na záver sv. omše nám „Bráško“ posvätil naše zelené stužky.

      Po svätej omši sme sa presunuli do sály na Vlčincoch, kde sme slávnostným nástupom otvorili našu stužkovú slávnosť. Pre našich rodičov, pedagógov a hostí sme si pripravili pekný, zábavný a interaktívny program. Na našej stužkovej nechýbala ani tombola plná zaujímavých cien. So slovami známej piesne „Navždy sa zachová v pamäti stužková“ na perách, dobrou náladou a zelenou stužkou na hrudi sme sa zabávali do „rána bieleho“.


      trieda II. NDŠ

    • Diskotéka s GSF
     • Diskotéka s GSF

      6. 12. 2019

      27.11. 2019 sme sa vytancovali na diskotéke so slečnami z internátu sv. Františka z Assisi.

      No nezostalo to len pri tanci. Každý bol skvelo naladený a pri tom zvedavý na párty, ktorá sa konala v internáte sv. Jozefa Robotníka. Na párty nás čakalo slané občerstvenie, skvelý DJ  a dievčatá z GSF. Zišli sme sa síce v menšom počte ako sme všetci očakávali, ale napriek tomu sme si naplno užívali večer. Spoločne sme tancovali a v rámci prestávky sme s dievčatami súťažili o sladké ceny, zahrali sme si aj zopár aktivitiek. Na konci, tak ako vždy, sme sa pomodlili a poďakovali Bohu sa skvelý deň.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Burza povolaní v Martine
     • Burza povolaní v Martine

      4. 12. 2019

      V uplynulých dňoch  sa uskutočnila po prvýkrát už aj s našou účasťou. Organizátora zaujali naše učebné odbory, ktoré sa v regióne nevyučujú aj preventívny systém vo výchove.

      Skupinka žiakov, ktorá neúnavne prezentovala našu školu a tiež pozývali na DOD ,naplnila veľmi dobre svoje poslanie pred 1 200 žiakmi aj rodičmi, ktorí na burzu prišli . Veríme,že sa to prejaví v záujme o našu školu aj v regióne Turca a o rok sme na burzu pozvaní opäť.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Stretnutie zamestnancov - hodnoty školy
     • Stretnutie zamestnancov - hodnoty školy

      2. 12. 2019

      Počas piatkového dňa 29. 11. 2019 sme sa všetci zamestnanci školy zamerali na hodnoty školy. V skupinách sme zosumarizovali našu činnosť a pozreli sa do budúcnosti. Našou úlohou a snahou bolo pozrieť sa na to, kde by sme videli našu školu o dvadsať rokov. Čo by jej pomohlo k tomu, aby bola neustále aktuálna pre mladých? Ako by sme mohli zlepšiť celkové prostredie a vyučovanie? Je to pre nás veľká výzva, preto je dôležité neustále pracovať a zlepšovať sa. 

    • GODZONE
     • GODZONE

      26. 11. 2019

      ,Aj tento rok sme sa zúčastnili na festivale Godzone, ktorý sa uskutočnil dňa 20.11.2019 na Zimnom štadióne v Žiline.

      Skupinka našich mladých sa tam vybrala už skoro ráno na dobrovoľnícku činnosť, a to pomôcť pri vykladaní kamiónov. S ostatnými, asi 35 mladými z internátu, sme sa zúčastnili na večernom vystúpení. Mnohých vystúpenie Godzon povzbudilo a nadchlo k radostnejšiemu prežívaniu svojho kresťanstva. Študenti si nevedeli vynachváliť divadelné vystúpenie, hudbu, dobré ozvučenie a svetelné efekty na akcii. Veľmi povzbudzujúce boli prezentované myšlienky, svedectvá a hlavne to, ako sa v živote títo ľudia obrátili a zmenili svoj život. Celkový štýl tejto akcie bol mládežnícky a plný pozitívnej energie. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť byť na nej prítomní.

      Tomáš Danko, vychovávateľ

    • Workshop - Interreg
     • Workshop - Interreg

      26. 11. 2019

      V dňoch 22. - 24. októbra sa uskutočnil v priestoroch našej školy workshop s 80 žiakmi našej školy a žiakov strednej drevospracujúcej školy z Ostravy.

      Workshopu sa zúčastnili žiaci odboru stolár, drevár. Tento výmenný pracovný pobyt bol zameraný na rozvoj modelovania v programe TurboCad a následné zhotovenie navrhnutých produktov na CNC-frézovačke a laserovej gravírovačke. Rovnaké zameranie mal výmenný pobyt, ktorý prebehol v Ostrave na Strední Škole stavební a drevozpracující v dňoch 19. - 21. novembra. V rámci výmenného pobytu sme boli na obhliadke drevených domov v obci Čičmany a tiež sme videli krásny vyrezávaný betlehem v Rajeckej Lesnej. V Česku sme navštívili múzeum techniky U6 vo Vítkoviciach.

      Martin Puchala, pedagóg

    • Autolakovníci opäť zaškolení
     • Autolakovníci opäť zaškolení

      26. 11. 2019

      V dňoch 21. – 22.11. sme sa zúčastnili ďalšieho z plánovaných školení v stredisku SERVIND v Ilave.

      Pod vedením školiteľa si žiaci opäť prehĺbili vedomosti, ale najmä technické zručnosti v oblasti autolakovníctva. K dispozícii boli všetky dostupné najmodernejšie technológie a pracovné postupy, ktoré si vyžaduje dnešná doba aj v tomto remesle. Nemenej dôležitá bola aj ochota školiaceho personálu poskytnúť svoje úsilie a prostriedky, ktoré posunuli našich žiakov na vyššiu odbornú úroveň. 

      Patrik Krajňák, majster

    • Exkurzia spojená s výučbou na Katedre cestnej a mestskej dopravy v Žiline
     • Exkurzia spojená s výučbou na Katedre cestnej a mestskej dopravy v Žiline

      25. 11. 2019

      21.11.2019 študenti II.NDŠ - odbor dopravná prevádzka, navštívili ŽU – Katedru cestnej a mestskej dopravy. Po privítaní vedúcim katedry Prof. Ing. J. Gnapom , PhD naši študenti zasadli do vysokoškolských lavíc.

       Začala sa hodina na  tému  Tachografy, ich význam a aj  praktické používanie. V  laboratóriách katedry si vyskúšali viazanie a upevňovanie nákladu na nákladnom automobile, spojenú s prednáškou na túto tému. Videli skúšku pevnosti popruhu, ktorý sami uviazali, merali výkon na vozidle Študenti sa aktívne zapájali do úloh , ktoré pre nich pripravil Ing. F. Synák, PhD.

      Ďakujeme za veľmi pekne pripravenú exkurziu a  zaujímavý zážitok a určite sa radi zúčastníme aj ďalších vyučovacích hodín.

      Ing. Janka Funtíková , pedagóg

    • Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy
     • Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy

      22. 11. 2019

      Najúspešnejší žiaci stredných katolíckych škôl bývajú oceňovaní aj žilinským biskupom. Tento rok bol 10. ročník - jubilejný. Sv. omšu svojím spevom a hrou na hudobných nástrojoch doprevádzal zbor našej školy pod taktovkou Šimona Jirotku. Okrem toho nás zastupoval aj náš úspešný študent Filip Hajdúch z I. NDŠ, ktorý bol ocenený biskupom, ako jeden z mnohých študentov. Po sv. omši nasledovala slávnostný obed a beseda. Strávili sme príjemný deň v spoločnosti výnimočných mladých ľudí.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Imatrikulácie v Čadci
     • Imatrikulácie v Čadci

      21. 11. 2019

      Naši chlapci sa aj tento rok rozhodli navštíviť družobnú školu v Čadci a prezrieť si program, ktorý si staršie študentky pripravili pre prváčky. O zábavu nebola núdza a mohli spoznať viacero známych spevákov, či obdivovať úžasné talenty. Po imatrikuláciách nasledovala super zábava, ktorú nám pripravil náš DJ Piďo. Dúfame, že sa čoskoro stretneme a spoločne zabavíme.

    • 30 rokov slobody - beseda
     • 30 rokov slobody - beseda

      21. 11. 2019

      Ďalšie podujatie projektu 30 rokov slobody predstavovala beseda o tom, ako prežívali novembrové udalosti riaditeľka Univerzitnej knižnice Alena Mičicová a fyzik Ivan Turek.  

      Hostia boli milo prekvapení, že chlapci z 1. D prejavili o tému živý záujem a prehľad o dejinných udalostiach. Mnohí sa o nich rozprávali doma s rodičmi či starými rodičmi.

      Pre dnešných mladých nie je jednoduché predstaviť si život spred tridsiatich rokov so všetkými obmedzeniami, ktoré ľuďom prinášal. 

      Pôsobivé boli slová Aleny Mičicovej, ktorá bola v tom čase mladá mamička a veľmi sa bála, že vypukne občianka vojna, kým jej manžel sa do protestov aktívne zapájal. 

      Docent Ivan Turek roky pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a vedec na vtedajšej Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, dnešnej Žilinskej univerzite. Ako sa vyjadril, fyzici a matematici mali vždy v úcte pravdu, preto sa aj on medzi prvými na VŠDS rozhodol vystúpiť proti režimu, i keď s vedomím, že svoju rodinu možno vystavuje jeho pomste.

      Chlapci vo svojich reakciách besedu zhodnotili ako pre nich veľmi prínosnú. K podnetom, ktoré z nej vyplynuli, sme sa ešte vrátili na hodine slovenčiny.

      B. Jarošová, pedagóg
      Foto Marek Holec

    • Ekotopfilm
     • Ekotopfilm

      20. 11. 2019

      V utorok 19.11.2019 sa konal v OC Mirage v Žiline medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm. Žiaci I.A, I.B a I.GDM sa spolu s majstrami odborného výcviku zúčastnili bloku, ktorý bol určený pre stredné školy. Filmový program obsahoval inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojím príbehom a myšlienkou mládeži predstavili posolstvá ochrany prírody a ochrany životného prostredia. V sprievodnom programe nám pracovníčky štátnych lesov z Liptovského Mikuláša predstavili prácu lesníka a poľovníka. Vysvetlili tiež ako „fungujú“ lesné škôlky.

      Monika Albertová, pedagóg

    • Halová KAMA 2019
     • Halová KAMA 2019

      20. 11. 2019

      ,Halovú kamu 2019 v Dubnici nad Váhom dokázali prekvapivo vyhrať naši žiaci SOŠ sv.Jozefa Robotníka v Žiline. Po vydarenom prvom zápase nad domácou Dubnicou 1:2, výhrou nad Žilinou Oratko 1:3, Mamateykou 0:2 a jednou remízou s Banskou Bystricou 0:0, si naši chlapci vybojovali postup so skóre 7 ku 2 zo skupiny. Žiaci v semifinále nastúpili proti Dolnému Kubínu, kde do zápasu dali všetko a dokázali vyhrať najtesnejším rozdielom 1:0, čo znamenalo postup do finále a radosť. Vo finále ich čakal neľahký súper Banská Bystrica. Naši žiaci nastúpili na tento zápas s veľkým sebavedomím, bojovnosťou, ale aj rešpektom. Zápas bol vyrovnaný na obidvoch stranách. Hralo sa veľmi opatrne, ale zároveň s nadšením pre futbal.Po 20 minútach za stavu 0:0 nasledovali penalty, kde sa už muselo rozhodnúť. Napätie bolo vysoké. Po góloch Jana Slíža, Jakuba Faláta a Tomáša Baloga naši žiaci dvíhali nad hlavy zlatý pohár s medailami na krku. Nič z toho by nedokázali bez pokory, vzájomného povzbudenia a silného priateľstva tímu.

      autor. Jakub Falát žiak II. ročníka

      Viac fotografií nájdete na stránkach www.saldub.sk.

    • Naši exallievi v spoločnosti
     • Naši exallievi v spoločnosti

      19. 11. 2019

      Drahí exallievi a priatelia dona Bosca,

      Prihováram sa k Vám v dnešný, pre Slovensko dôležitý deň. Presne pred tridsiatimi rokmi sa 17. novembra začala formovať protestná akcia voči vtedajšiemu režimu, ktorú neskôr nazvali „Nežná revolúcia“. Táto iniciatíva mladých ľudí sa lavínovo dostala do všetkých sfér života a v pomerne krátkom čase znamenala koniec dlhého obdobia komunizmu a vlády jednej strany vo vtedajšom Česko-Slovensku. Tie pamätné dni priniesli toľko očakávanú, vytúženú a mnohými vymodlenú zmenu – slobodu a demokraciu.

      Dnes po tridsiatich rokoch žijeme na Slovensku v demokratickom zriadení. Naša demokracia je niekedy ubolená, inokedy zas náročná, či dokonca ťažkopádna.

      V rámci bilancovania toho, čo bolo dobré, čo sa mohlo spraviť lepšie a kam by sme sa mohli posúvať dnes, je dôležité pozrieť sa na súčasný stav veci verejných - našej politiky a jej predstaviteľov. Ubehlo už mnoho času od desivej vraždy usmievavého mladého novinára Jána a jeho snúbenice Martiny. Vidíme síce výsledky práce polície – zadržaných páchateľov – ale spoločne s týmto neľudským činom vyplávali na povrch mnohé iné neprávosti, ktoré sa dejú každodenne na našom Slovensku.

      Keď sme sa dozvedeli o ohavnom čine spáchanom na dvoch mladých ľuďoch, našou krajinou

      sa začala valiť vlna emócií, smútku, zdesenia, strachu, bolesti, pobúrenia a znechutenia. Dvaja mladí boli chladnokrvne znesení z tohto sveta kvôli hodnotám, za ktore sa pred tridsiatimi rokmi štrngalo na námestiach – umreli kvôli slobode a pravde.

       

      Drahí exallievi a priatelia dona Bosca,

      v deň výročia začiatku konca bývalého režimu si Vás dovoľujem pozvať autenticky prežívať naše poslanie byť dobrými kresťanmi a čestnými občanmi. 

      Keď sa pri odriekaní modlitby Exallieva dostávam do pasáže, kde sa spomína spojenie „dobrý kresťan a čestný občan“, občas mi hlavou prebehnú aktuálne kauzy, problémy, neprávosť, klamstvo, krádeže a utrpenie ľudí, ktorých máme vôkol seba.

      Tak, ako byť dobrým kresťanom pramení z vnútorného presvedčenia a našej viery a kresťanský život dáva možnosť spasiť si dušu, Don Boscova výzva byť čestným občanom nás vťahuje do spoločenstva ľudí k veciam verejným.

      Čo však znamená byť čestným občanom? Platiť dane? Nepodvádzať v podnikaní, či azda dodržiavať predpísanú rýchlosť pri jazde autom? Áno, zaiste všetky tieto a mnohé iné pravdivé a čestné reakcie na verejný život z nás robia čestných občanov a slúžia nám na ceste do nebeského kráľovstva.

      Avšak som presvedčený, že výzva byť čestný občan v sebe ukrýva aj pozvanie byť aktívny. Nie len správne reagovať, ale i tvoriť a byť iniciatívny.

      Pred tridsiatimi rokmi to bola práve iniciatíva mladých, odvážnych, slušných ľudí, vďaka ktorej môžeme dnes vychovávať naše deti v slobodnej krajine, vyznávať slobodne vieru, prehlbovať v spoločenstvách náš vzťah so Stvoriteľom, vyjadrovať svoje názory .

      Je na každom z nás, aby sme uchopili túto chvíľu do svojich rúk a nedali upadnúť tie dni budovania slobody do zabudnutia. Je na každom z nás, aby sme nedovolili rozsievať názor, že to, čo sa stalo pred tridsiatimi rokmi, nám vlastne prinieslo aktuálny chúlostivý stav našej spoločnosti. Zodpovednosť za dnešný stav nenesie samotná zmena, ale nezvládnutý boj so slobodou, ktorej sa nám dostalo. Dnes, možno ešte viac ako v minulosti, zvádzame boj o naše hodnoty a charakter. Bojujeme o náš vnútorný svet.

      Pozývam Vás, buďme aj dnes aktívnymi čestnými občanmi v spoločenskom živote.

      Táto výzva je o to urgentnejšia v čase keď sa blížia parlamentné voľby a my sme svedkami zápasu o moc a priazeň voličov.

      Zaiste, nemám najlepšiu odpoveď na otázku koho voliť. Som si však istý, že je našou občianskom i exallievovskou povinnosťou zúčastňovať sa verejného života v našom štáte. A ak váhame koho budúci rok vybrať, aby počas najbližších rokov viedol našu krajinu, obráťme sa na dobrých kresťanov v nás samých i okolo nás. Myslím, že z ponúkaných možností môžeme začiatkom budúceho roku vybrať kvalitných ľudí a strany, ktoré si zaslúžia našu dôveru. Nechajme sa viesť hodnotami, ktoré sme si osvojili z Ježišovho učenia, zvlášť: život, slobodu a pravdu... tie nám ukážu cestu.

      Prajem nášmu Slovensku, aby sme vyberali múdro. Aby náš výber padol na ľudí, ktorí prinášajú pravdu a pokoj, ako i snahu o jednotu a ochranu tých, ktorí to najviac potrebujú: detí, rodín, starých, chorých, nenarodených.

      Milí Exallievi, som vďačný, že pred tridsiatimi rokmi sa našlo dostatok odvážnych a čestných občanov, ktorí nám vybojovali dnešnú slobodu. Vďaka odvahe, ktorá povstala 17. novembra 1989, dnes môžem písať tento list všetkým Vám drahí Exallievi a priatelia don Bosca na Slovensku. Buďme takými synmi, po akých túžil Don Bosco a bojujme každý deň našu malú revolúciu proti povrchnosti, ľahostajnosti a nespravodlivosti.

       

      To vyprosujem sebe i Vám u nášho Nebeského Otca na príhovor dona Bosca.

       

      Róbert Mruk, prezident exallievov

      Exallievi don Bosca

    • November ´89 - Sloboda naša každodenná
     • November ´89 - Sloboda naša každodenná

      19. 11. 2019

      Pri príležitosti 30. výročia Novembra ´89 realizujeme projekt s názvom 30 rokov slobody. 

      Počas Týždňa kresťanskej kultúry, organizovaného Inštitútom Communio pri Biskupskom úrade v Žiline, sme sa so žiakmi III. GDM zapojili do stredoškolskej esejistickej súťaže. Spomedzi esejí ne tému Sloboda naša každodenná sa najúspešnejšou stala práca študentky Elišky Klinovskej z III. GDM. 

      Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bola aj beseda so známym predstaviteľom slovenského disentu Františkom Mikloškom a občianskym aktivistom, hudobníkom a prekladateľom Jakubom Pohlem. 

      F. Mikloško označil November ´89 za "zázrak obete" miliónov nespravodlivo stíhaných ľudí v celom socialistickom bloku, z ktorého napokon vyplynula potreba zmeny. Spomínal na obrovskú radosť z nadobudnutej slobody, ale aj neskorší šok z nutnosti prevziať za seba zodpovednosť či potrebu si vytvárať nepriateľa, lebo zrazu ľuďom chýbal.  

      Mladých vyzval, aby čítali dobré knihy, pretože tak sa darí človeku, budovať si odstup. Upozornil ich, aby rozlišovali fakty a názory a angažovali sa v spoločenskom dianí. 

      Autor: SOŠ sv. Jozefa Robotníka
      Foto: Adam Homolík, Ondrej Dubnička

    • Akčný víkend prvákov
     • Akčný víkend prvákov

      15. 11. 2019

      V dňoch 8. 10. novembra 2019 sa naša trieda I. GDM a automechanici z I. B zúčastnili akčného víkendu v Škutovkách pri Ružomberku.

      V piatok sme spoločne prišli na chatu, rozdelili sme sa do skupín a hneď po večeri sme začali s aktivitami. Medzi jednotlivými aktivitami sme si pozreli krátke rozprávky. Striedali sme tímové a individuálne aktivity. Tieto večerné hodiny sme ukončili nočnou hrou. V sobotu sme sa zaoberali jednotlivými blokmi týkajúcimi sa kresťanského života. Vo večerných hodinách sme si pozreli zaujímavý film. Pred odchodom domov sme mali sv. omšu, poupratovali sme, pochutnali si na výbornom obede a šli domov. Počas tohto víkendu sme upevnili vzťahy v triede a duchovne sa obnovili. 

      Dominika Bilíková z I. GDM, žiak

    • E – mobilita pokračuje ...
     • E – mobilita pokračuje ...

      14. 11. 2019

      V rámci získania nových poznatkov v oblasti alternatívnych pohonov  sa vyučujúci Ing. Čelko a Ing. Funtíková zúčastnili školenia o tejto problematike na ISŠA v Brne.

      Zároveň sa spolu s riad. školy Mgr. Pechom stretli s vedením ISŠA. Vo veľmi príjemnom a priateľskom prostredí sme si vymenili navzájom svoje skúsenosti  a poznatky. Súčasne sme si prezreli školské priestory.

      Ďakujeme.

      SOŠ sv. J. Robotníka

    • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2019
     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2019

      14. 11. 2019

      Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo darovať krv? Darovaním krvi pomáhame druhým bez rozdielu veku, máme informácie o svojom zdravotnom stave, podporujeme obnovu krvi a stimulujeme svoj imunitný systém.


      Vedeli ste, že jedným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? Na našej škole prebehla 12.11.2019 už tradičná ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI. Všetci tí, ktorí vedeli prečo darovať krv a samozrejme spĺňali podmienky spojené s darovaním krvi, sa stretli v priestoroch, ktoré sa dočasne zmenili na odberné miesto. Záujemcov z radov študentov a zamestnancov školy bolo naozaj veľa. Potešujúce je, že boli medzi nimi aj prvodarcovia.

      Poďakovanie patrí nielen všetkým 40 darcom krvi, ale aj pracovníčkam NTS SR v Žiline, ktoré mobilný odber krvi na pôde našej školy profesionálne zabezpečili. Túto prospešnú akciu pripravujeme aj budúci rok.

      Mgr. René Gabčo, učiteľ

    • Orientačné dni
     • Orientačné dni

      14. 11. 2019

      Počas dní 5. až 7. novembra sa trieda II.A zúčastnila projektu Orientačné dni. Program odpovedá na potreby mladých ľudí, ich učiteľov a  atmosféru v triede jedinečným spôsobom zážitkovej pedagogiky a preventívnej výchovy. Žiaci tak mali možnosť zažiť 3 dni strávené v prehlbovaní vzájomných vzťahov a budovaní triednej partie.

      "Minulý týždeň sme sa zúčastnili akcie s názvom Orientačné dni na saleziánskej chate v Banskej Belej. Don Jožko Špalek a Magdaléna Jánošíková nás vrelo privítali a venovali sa nám počas celých troch dní. Pripravili pre nás skvelý program, ktorý zabavil väčšinu žiakov, vrátane triedneho učiteľa Vladimíra Běhálka. Aj keď nám počasie úplne neprialo, podarilo sa nám vyjsť si do prírody, kde sme sa pomocou aktivít dozvedeli o našich spolužiakoch mnoho nových vecí a názorov. Napokon sme došli na lúku, kde vypukla "vojna" Sever proti Juhu. Deň sme vždy zakončili tak, že sa každý vyjadril k tomu, čo sa počas dňa udialo. Prežili sme dni plné rôznych aktivít, ktoré boli pre nás všetkých veľkým prínosom."

      Michaela Štubňová, zamestnanec; Šimon Jirotka, žiak

    • Akadémia rozvoja
     • Akadémia rozvoja

      11. 11. 2019

      Študenti vyšších ročníkov našej školy prejavili záujem o vzdelávanie mimo školských lavíc.

      Spoločnosť Partners Group pre našu školu nie je neznáma, už dva roky spolupracujeme pri školení našich tretiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Tentokrát umožnili našim žiakom zúčastniť sa „Akadémie rozvoja“. V čom spočívala? Trikrát stretnutie, vždy v poobedných hodinách. Každé takéto stretnutie bolo nabité informáciami z oblasti podnikania, financií, manažérskych zručností a osobnostného rozvoja. V závere úspešne  zvládli test, čím získali  „Osvedčenie o finančnom vzdelávaní a investovaní.“ A úplný záver sa nezaobišiel bez patričnej oslavy. Blahoželáme všetkým absolventom „Akadémie rozvoja.“

      Ing. Adriana Tvrdá, pedagóg

    • Pobyt našich žiakov vo Švédsku
     • Pobyt našich žiakov vo Švédsku

      7. 11. 2019

      Odmenou za víťazstvo v celoslovenskej súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019 od organizátora súťaže  Cechu predajcov a autoservisov SR, bol pobyt našich žiakov Filipa Hajdúcha - víťaza súťaže a Jakuba Budzeľa vo Švédsku. Navštívili výrobný závod a múzeum Scania a vyskúšali jazdu na nových vozidlách Scania. Súčasťou programu bola aj prehliadka miest Štokholm a Södertälje.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • 3D motion graphics tour v Prahe
     • 3D motion graphics tour v Prahe

      5. 11. 2019

      Skupinka študentov odboru grafik digitálnych médií, sa zúčastnila od 3.11.  do 4.11. na medzinárodnej zahraničnej konferencií zameranej na 3D grafiku v Prahe.

      Okrem zaujímavých noviniek týkajúcich sa počítačového programu Cinema 4D odprezentovaného na konferencií sme navštívili aj pamiatky mesta Prahy. Navštívili sme starú budovu Národného múzea a vychutnali si večerný výhľad ma mesto počas jazdy na Petřínskej lanovke. Večer sme ukončili príjemným stretnutím s exalievom Ondrejom Bebiakom, ktorý nás privítal na ubytovaní u Salezianov. Všetci sme si čas strávený spolu užili a boli vďační za možnosť dozvedieť sa nové veci a rozšíriť si naše obzory.

    • Stužková slávnosť IV.GDM
     • Stužková slávnosť IV.GDM

      8. 11. 2019

      Dňa 26.11. 2019 sa uskutočnila stužková slávnosť IV.GDM, ktorá sa začala slávnostnou svätou omšou.

      Študenti boli ostužkovaní zelenými stužkami na znak nádeje v dobre urobenú maturitnú skúšku. Žiaci spestrili program spoločným tancom a viacerými scénkami.  Program bol ukončený polnočným súdom, no zábava skončila až niekedy nadránom. Žiaci aj učitelia odchádzali s dobrým pocitom a nezabudnuteľnými novými zážitkami. 4GDM a pani triedna učiteľka mali po konci stužkovej slávnosti pocit zadosťučinenia a tešili sa, že to dopadlo lepšie ako čakali.

      Júlia Jirotková ,žiačka

    • Futbalový zápas s chalanmi z Čiech
     • Futbalový zápas s chalanmi z Čiech

      4. 11. 2019

      Popoludňajší zápas s českými študentami bol veľmi napínavý a vyrovnaný. Hralo sa tvrdo už od začiatku zápasu.

      Skoro každá jedna lopta znamenala gól, kedže zápas bol rýchly a každý chcel vyhrať. Česi si na začiatku zápasu dokázali vytvoriť množstvo šancí, čo znamenalo ísť do vedenia 5:0. Naši žiaci sa však nevzdali, a keďže sa dokázali vzájomne povzbudiť, dokázali stav niekoľkokrát otočiť. Zápas napokon skončil nerozhodne, remízou 16:16, kedy nasledovali penalty. Na penaltách sa rozhodlo, naši žiaci vyhrali 2:1. Zápas sme ukončili spoločnou modlitbou a fotkou. 

      J.Fálat, žiak 

    • Exkurzia v železiarni
     • Exkurzia v železiarni

      30. 10. 2019

      Žiaci prváci z odboru autoopravár sa zúčastnili exkurzie v Železiarňach v Podbrezovej. Videli sme zaujímavú expozíciu v múzeu a niečo nové sa dozvedeli z histórie okolia, od dôb Keltov, rok 1840, kedy vznikli železiarne, ďalej Rakúska-Uhorska  cez medzi vojnové obdobie až po súčasnosť.

      V prevádzke oceliarne sme sa dozvedeli o výrobe, že pri spracovaní sa využíva odpadová oceľ, teda ,, železný šrot“, ktorý sa spracúva v elektrickej oblúkovej peci. Zaujímavosťou bola informácia ,že pri jednej tavbe, ktorá trvá približne jednu hodinu (za deň ich môže byť od 22  do 24 tavieb) spotrebujú 60 ton šrotu. Roztavená oceľ sa následne kontinuálne odlieva na oceľové zliatky, ktoré po vychladnutí idú do nového závodu na ďalšie spracovanie. Následne sme šli  do nového závodu, kde nám ukázali valcovňu rúr. Tu sa spracúvajú oceľové zliatky za tepla a ťaháreň, kde za studena vyrábajú rôzne priemery rúr pre náš ale aj zahraničný trh.

    • Otec biskup na návšteve našej školy
     • Otec biskup na návšteve našej školy

      29. 10. 2019

      Počas vizitácie žilinského domu si pán biskup Tomáš Gális obzrel aj priestory našej školy.

      Navštívili sme žiakov priamo v akcii, kde na dielňach odborného výcviku vyrábali drevené konštrukcie, opravovali autá a rekonštruovali dielňu. Chlapcom poukázal na patróna našej školy sv. Jozefa ako muža spravodlivého, pracovitého a čestného. Môže im byť aj v dnešnej dobe vzorom pri vykonávaní svojho remesla. Na záver udelil požehnanie zamestnancom školy a vyzdvihol ich obetavú prácu v prospech mladých, ktorých pripravujú na zodpovedný život.

      Kostiková Petra, ekonomický úsek

    • Turnaj Miška Magoneho 2019
     • Turnaj Miška Magoneho 2019

      25. 10. 2019

      Turnaj začal veľmi zaujímavo, všetky tímy boli vyrovnané.

       Ani jeden zápas nebol jednoznačný. Nedalo sa vôbec ľahko určiť víťaza. Napokon sa  na prvom mieste umiestnil tím KŠK, na 2. mieste skončili Saleziáni, 3. tím FC Pupek a 4. tím Jumbovia. Síce bol tím KŠK na prvom mieste, no víťazmi sme sa stali všetci. Víťazstvom bolo,  že sme si mohli zahrať a užívať si napínavú atmosféru plnú emócií a vtipných chvíľ. Nakoniec sme sa pomodlili a poďakovali Bohu za úžasný futbal.

      Mgr. Miroslav Kaleta, ŠI

    • INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi
     • INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľmi

      21. 10. 2019

      17. 10. 2019 sa uskutočnila ďalšia časť z cyklu INSTRET.

      Tentokrát k nám zavítala Zuzana Szaráz - expertka v oblasti personalistiky, ktorá  patrí medzi ľudí, ktorí to, čo robia, robia s veľkým odhodlaním, láskou a nadšením.  Nosnou témou stretnutia bolo „Poznanie a rozvoj seba samého.“ Z jej úst sme poučili okrem iného aj: „Že niekedy stačí len malý podnet, aby sme správne naštartovali seba a iných želaným smerom.“ Stretnutie s ňou bolo príjemne a hlavne priniesla odbornosť z reálnej praxe do školského prostredia.

      Ing. Adriana Tvrdá, pedagóg

    • Beseda o drogách
     • Beseda o drogách

      21. 10. 2019

      V našej skole sa uskutočnila beseda na tému “Drogy,“ ktorej sa zúčastnili žiaci 3.A triedy.

      Cieľom besedy bola diskusia o postojoch žiakov k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog a podpora vlastnej zodpovednosti pri stretnutí sa s drogou.

      Ing. Radoslav Jurko, výchovný poradca

    • Cechovanie prvákov
     • Cechovanie prvákov

      21. 10. 2019

      Aj tento rok sme dodržali tradíciu a prijali sme prvákov do jednotlivých cechov.

      Tretiaci pripravili pestrý program. Jednotlivé cechy si chceli overiť zručnosti budúcich študentov, ktorí sa rozhodli študovať v našej škole. Murári si vyskúšali stavanie, stolári pílenie a autoopravári nahadzovanie zimných reťazí. Grafikov si preverili v oblasti maľovania. Nechýbalo ani sprievodné slovo, či hudba. Na záver sa prihovoril pán riaditeľ a poprial všetkým veľa úspechov počas štúdia.

      Mgr. Darina Stebnická, pedagóg

    • Akčný víkend
     • Akčný víkend

      17. 10. 2019

      Dňa 11.10.2019 zo školy sv. Jozefa Robotníka vycestovalo 42 prvákov na Akčný víkend do blízkosti Liptovskej Osady na Škutovky do rekreačného zariadenia Rekrea, aby počas troch dní zažili skúsenosť dobrej partie medzi sebou a nie v poslednom rade aj s Bohom.

      Slnečné počasie a babie leto dodalo tejto víkendovke osobitný ráz. Naši študenti si hneď v prvý večer urobili jasno v tom, kto z nich je najsilnejší, najšikovnejší a najmúdrejší a to počas zábavno-spoločenského večera, ktorý ich privítal ako studená sprcha. Piatkový deň sme zaklincovali nočnou hrou pod svitom splnu mesiaca. V sobotu nás čakali rôzne skupinové aktivity popretkávané chvíľami rekreácie a nasýtenia našich hladných žalúdkov. Poobedňajšie športové aktivity vyburcovali súťaživosť aj tých, čo doteraz nechápali, čo tu vlastne robia. Celkom unavení sme ešte zvládali dopozerať pekný večerný film, po ktorom niektorí pomaličky usínali už na stoličkách. Nedeľa ako deň oslavy Pána s „Bráškovou“ kázňou, dobrou hudbou a chutným obedom, zavŕšila akčnosť celého víkendu. Nuž a na záver vďaka všetkým, ktorí ste prišli, videli a zažili.

      PaedDr. Ján Fábian, SDB 

    • Burza stredných škôl - Trstená
     • Burza stredných škôl - Trstená

      15. 10. 2019

      Aj tento rok sme boli na Orave prezentovať našu školu.

      Burza stredných škôl pre žiakov základných škôl bola zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Žiaci mali možnosť získať rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa mohli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Ing. Radoslav Jurko, pedagóg 

    • Sigma foto day
     • Sigma foto day

      10. 10. 2019

      V priestoroch školy sa uskutočnila prezentácia profesionálnej fotografickej techniky spoločnosti SIGMA, pre študijný odbor grafik digitálnych médií.

      Predstavené boli najnovšie produkty - novinky, ktoré si mohli študenti názorne vyskúšať. Fotografický workshop pre študentov viedol ambasádor Pavol Stražovec a zástupca spoločnosti Zdeněk Dostál (CZ). Akcia mala veľký úspech, stretla sa s veľkým ohlasom u študentov tohto odboru. Tešíme sa na budúcu spoluprácu, na spoločných projektoch. Študenti si na záver odniesli drobné prezenty spoločnosti Sigma.

      Mgr. Ivan Tichánek, pedagóg

    • Prezentačná výstava Fomei Top 2019
     • Prezentačná výstava Fomei Top 2019

      10. 10. 2019

      Žiaci študijného odboru - grafik digitálny médií sa zúčastnili prezentačnej výstavy Fomei Top pre fotografov v Českej republike - Hradci Králové.

      Ani tento rok sme si nenechali ujsť podujatie FOMEITOP. Predajnú a prezentačnú výstavu značiek Canon, Nikon, Sony, FUJIFOTO, Fomei pre fotografov. Čakal nás bohatý program, veľké mená a ich chýrne fotografie a skúsenosti. Vybraní žiaci odboru GDM, tak prežili inšpiratívny deň plný fotografie, workshopov (food fotografia, fotografovanie modelky s motorkou), videa a fotografickej tlače. Celá akcia bola pre nás odborným a kultúrnym zážitkom.

      Mgr. Ivan Tichánek, pedagóg

    • Burza stredných škôl v Námestove
     • Burza stredných škôl v Námestove

      9. 10. 2019

      Tento rok sme sa opäť zúčastnili na burze stredných škôl na Orave v Námestove.

      Prostredníctvom našich študentov a propagačných  materiálov sme záujemcov z radov žiakov základných škôl, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov informovali o našej škole. Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri správnej voľbe povolania a správnom výbere strednej školy.

    • Druháci autoopravári na autosalóne v Nitre
     • Druháci autoopravári na autosalóne v Nitre

      7. 10. 2019

      Pre autolakovníkov, autoelektrikárov a automechanikov to bola veľmi zaujímavá akcia.

      Každý žiak si s pomedzi tých najlepších kúskov, od značky Ford až po najnovšie BMW, dokázal nájsť a poobzerať si to svoje obľúbené auto. Bolo sa na čo pozerať. Nákladné autá, traktory, karavány, osobné autá, športové autá a mnoho ďalších áut padlo do oka okoloidúcim. Myslím si, že niečo také sa nevidí každý deň.

      Jakub Falát , II.B

    • Itexpo 2019 Žilina
     • Itexpo 2019 Žilina

      7. 10. 2019

      Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch si Vás dovoľujeme pozvať na 10. ročník itexpo 2019 Žilina.

       

      Kedy a kde ?
      itexpo 2019 ZA“,  sa bude konať  dňa  22.10.2019  v čase od  9:00 hod.
      do 18:00 hod. v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka. 
      Ulica: Saleziánska 8225/18, 010 01 Žilina

      Podujatie organizuje spoločnosť Leonessa, s.r.o. v spolupráci s učebným odborom GDM školy SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

      Prečo by ste nemali chýbať a prísť sa pozrieť?
      Hlavnou náplňou programu je prezentácia portfólia produktov a noviniek na rok 2019 spoločností pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

      Koho na evente itexpo môžete stretnúť?
      ACER, LENOVO, CANON, WY, ESET, MSI, HUAWEI, OKI, BROTHER

    • Turnaj o pohár riaditeľa školy
     • Turnaj o pohár riaditeľa školy

      3. 10. 2019

      Už 5. ročník turnaja o pohár riaditeľa našej školy vyhrali žiaci 4. GDM a NDŠ ročníkov. Zápasy boli vyrovnané a niektoré aj veľmi prekvapujúce.

      Skóre bolo vysoké. Hralo sa do posledných minút s vášňou, radosťou a bojovnosťou pre futbal. Prekvapili najme žiaci prvého ročníka, ktorí sa umiestnili na 2.mieste. Na treťom mieste skončili žiaci druhých ročníkov a poslední skončili žiaci tretích ročníkov. Za pomoc by sme sa chceli poďakovať Michalovi Kubalovi, Matejovi Olšovskému, Jakubovi Falátovi, Mirovi Bolekovi, Marekovi Kuchťakovi pri organizovaní turnaja, fotení a zapisovaní výsledkov.

    • Naši murári aj v Prahe úspešní
     • Naši murári aj v Prahe úspešní

      1. 10. 2019

      September bol pre nás začiatok školského roku, ale pre našich murárov Jakuba Garana a Filipa Lovíšeka, pod vedením MOV p. Jána Tomáša, bolvyvrcholením ich úspešnej cesty na súťaži SUSO v Prahe.

      Tam si zmerali svoje  vedomosti a zručnosti s finalistami z ČR.V jednej z čiastkových disciplín,

      v montáži s doskami Fermacel aj zvíťazili. Po štyroch dňoch náročného súťaženia nakoniec skončili ako najlepší zo Slovenska na celkovom piatom mieste. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a za dobrú reprezentáciu školy ďakujeme.

    • Výstup Titusa Zemana
     • Výstup Titusa Zemana

      30. 9. 2019

      Vydarený 7. ročník Výstupu Titusa Zemana mal rekordný počet účastníkov.

      Z 240 turistov sa prvá 80 - ka vybrala o ôsmej ráno cez Kraviarske sedlo, aby o 12. 00 hod. mohla začat svätá omša na Veľkom Fatranskom Kriváni. Spomedzi mnohých rodiniek bola aj početná skupinka žiakov, rodičov, zamestnancov a exallievov našej školy. Na záver sa počasie umúdrilo a užili sme si pekný zostup do doliny. Ako povedal jeden z učastníkov: "Chýbalo počiatočné odhodlanie, ale na záver som bol milo prekvapený."

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      25. 9. 2019

      Dňa 16. 9. sa v našej škole konalo účelové cvičenie

      Žiaci si pripomenuli teóriu a v praxi aj vyskúšali princípy zdravovedy, prvej pomoci,  typografie a branných disciplín.  Zúčastnilo sa desať tried, s ktorými sme vybehli na ikonu Žiliny - na kopec Hradisko.

    • Grafici opäť pomáhali v Šaštíne (2019)
     • Grafici opäť pomáhali v Šaštíne (2019)

      25. 9. 2019

      Dňa 15. septembra grafici s majstrom Drgoňom pomáhali pri živom vysielaní omší, divadla, rozhovorov a adorácií na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

      Natáčali a ťahali kilometre káblov už od štvrtku večera až do nedele.Tento rok boli prispieť pomocou zo školy okrem majstra aj dvaja štvrtáci Adam Chovanec a Ján Miške. Z III.GDM Ondrej Dubnička a Dominik Hampl. Žiaci sa zapojili do prípravy natáčania live aj do televízie, strih na živo, príprava pódia ale aj samotný stream do TV Luxu. Okrem iného chystali infografiku pre verejnosť. Tento rok prišlo do Šaštína takmer 20000 ľudí

    • Na návšteve parlamentu, Kolégia a úspešného podnikateľa Václava Faltusa
     • Na návšteve parlamentu, Kolégia a úspešného podnikateľa Václava Faltusa

      25. 9. 2019

      Za jeden deň sme toho stihli dosť. Keby bolo viac času, určite by sme vedeli ako ho využiť.

      20. 9. 2019 sa naša cesta do Bratislavy začala návštevou Národnej rady SR. 16 – ti žiaci sa mali možnosť stretnúť osobne aj s niektorými politikmi a najväčším prekvapením bola návšteva zasadnutia parlamentu, ktorá tým, že bola v piatok na obed, zívala až na cca 10 jeho členov prázdnotou. Druhá zástavka bola v Ivanke pri Dunaji – navštívili sme Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré organizuje vzdelávacie programy pre študentov vysokých a stredných škôl a mladých profesionálov s cieľom všestranného rozvoja ich osobností. Na záver to najlepšie - úspešný podnikateľ Václav Faltus z pražiarne kávy Ivanke pri Dunaji nám ochotne vyrozprával príbeh o svojej ceste k „Zlatému zrnku“, čo všetko predchádzalo tomu, že sa pod jeho vedením firma Zlaté zrnko v roku 2019 stala najoceňovanejšou slovenskou pražiarňou kávy. Ocenenie Great Taste Awards získavajú iba tie najlepšie potraviny na svete. A nechýbala ani ochutnávka.

    • Mesiac finančnej gramotnosti
     • Mesiac finančnej gramotnosti

      19. 9. 2019

      17. 9. 2019 sme s triedou I. NDŠ navštívili podujatie v rámci kampane „Mesiac finančnej gramotnosti,“ organizovanou spoločnosťou Partners Group.

      Naši žiaci vyplnili FQ test, vďaka ktorému zistili svoj finančný kvocient a musím povedať, že boli veľmi úspešní. Aj tu sa ukázalo, že „kto chce vie, kto vie použije.“ Podujatie bolo zamerané na dôležitosť finančného vzdelávania, zvyšovanie finančného rozhľadu a poznania ekonomických vzťahov, ktoré sú bežnou súčasťou každodenného života.

      Ing. Adriana Tvrdá

    • Tanzánia
     • Tanzánia

      17. 9. 2019

      Dvojica dobrovoľníkov z SOŠ sv. Jozefa Robotníka, saleziánsky odchovanec Juraj Bartoš a salezián Ján Fábian, sa počas letných prázdnin prostredníctvom misijnej organizácie SAVIO zúčastnila trojtýždňovej stáže v saleziánskych technických školách v Tanzánii vo východnej Afrike za účelom nadviazania kontaktov a prieskumu možnosti budúcej spolupráce.

      Navštívili tri odborné školy a to v Dodome, Dar es Salaam a v Iringe, kde obhliadli vybavenosť dielní, obsah učebných osnov, zručnosti učňov i majstrov. Nakoľkov tomto období v krajine naplno prebieha vyučovanie, mali možnosť navštíviť vyučovacie hodiny, komunikovať s majstrami i vedením jednotlivých škôl, porovnávať tematické plány a ohodnotiť rizikové faktory krajiny. Zamerali sa najmä na autoopravárske, murárske a stolárske odbory a ohodnotili informatickú spôsobilosť žiakov jednotlivých škôl. Popri spoznávaní kultúry krajiny a osvojení si základov svahilčiny, sa aktívne zapojili aj do voľnočasových aktivít africkej mládeže, ponúkli cenné rady domácim učiteľom a prihovorili sa žiakom na oficiálnom fóre, kde odovzdali pozdravy a predstavili našu krajinu.

       

      PaedDr. Ján Fábian

    • Majstrovstvá sveta juniorov v strieľaní lukom
     • Majstrovstvá sveta juniorov v strieľaní lukom

      6. 9. 2019

      Umiestnenia nášho žiaka Janka Hanuliaka neustále pribúdajú...

      Po prvom kole Európskeho pohára v máji v Slovinsku (Čatež), kde sa náš študent J. J. Hanuliak umiestnil celkovo na 33.mieste(42 strelcov) s nástrelom 601 si na 2.kole Európskeho pohára v Rumunsku (Bukurešť) výrazne polepšil - celkovo 17. miesto v konkurencii 54 juniorských strelcov s nástrelom 624 bodov. Spolu s ďalšou juniorskou lukostrelkyňou obsadili 6.miesto z 15 v tzv.mixoch (strieľa vždy chlapec a dievča).

      V auguste sa v dňoch 17. - 26. augusta 2019 sa na univerzitnom campuse Universidad Complutense v Madride (Zona deportiva Sur) konali majstrovstvá sveta juniorov v strieľaní lukom. Pretekov sa zúčastnil aj Ján Jakub Hanuliak, študent 3.B triedy.Silne točivý vietor a slabá strava ovplyvnili čiatočne výsledok v kvalifikácii, 104.miesto, v elimináciách už Kubo zabojoval a po prehre 2:6 s Francúzom Jacqueym skončil na 57. mieste(111 juniorov). Určite to bola však neoceniteľná skúsenosť. Už len splnenie reprezentačného limitu a účasť na MS bola pre nášho juniora veľkým krokom na ďalšej ceste.

      Mgr.Viera Hanuliaková

      Do galérie Majstrovstvá sveta juniorov v strieľaní lukom boli pridané fotografie.

    • Misia na Sibír
     • Misia na Sibír

      6. 9. 2019

      Začiatkom prázdnin sa skupinka mladých ľudí vybrala na misiu na Sibír.

      Zažili množstvo dobrodružstiev, ako je oslava Isah alebo splav rieky Aldan. Nie len že spoznávali ľudí,krajinu a ich tradície, ale zanechali tam aj kus poctivej práce a každý z nich preukázal svoje zručnosti.

      Hlavnou myšlienkou tejto misie bolo opraviť a skrášliť chatu pre mladých a ukázať im, že z obety môže zísť niečo hodnotné a krásne. Postupné približovanie nášho pobytu bude na pokračovanie :-).

       

      Cyril Korpesio


      Do galérie Sibír - dobrovoľníctvo boli pridané fotografie.

     • Otvorenie nového školského roka

      4. 9. 2019

      Po dňoch plných slnka, oddychu a zážitkov sme vykročili do nového školského roka. Začali sme sv. omšou, počas ktorej sme boli povzbudení slovami don J. Fábiana, SDB.

      Počas príhovoru nás  nabádal k motivácii do učenia, k vytváraniu nových vzťahov, k budovaniu vlastných hodnôt. Veríme, že spoločnými sillami sa nám to podarí a na konci roka budeme všetci spokojní. Po sv. omši nasledovali spoločné stretnutia žiakov v triedach a fotenie. Všetkým prajeme veľa chuti do učenia.

    • Predĺžená duchovná obnova - Čičmany
     • Predĺžená duchovná obnova - Čičmany

      27. 8. 2019

      V závere letných prázdnin strávili zamestnanci pár dní (22. - 24. 8.) na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch.

      Po úvodnom úvítaní sa slova ujal kazateľ don Peter Lukáčik. Počas týchto dní sme sa zaoberali témou Život cesta svätosti. Okrem prednášok sme mohli stráviť spoločné chvíle pri modlitbe ruženca, adorácii... Nechýbala opekačka, prezentácia zážitkov z prádnin prostredníctvom fotiek. Okrem toho sme sa mohli aktívne zapojiť do tvorby vlastného žalmu,tvorby cesty života,  či návštevy kaviarne, kde sme sa zaoberali rôznymi otázkami. Posilnení na duchu sme sa vrátili do práce. Každý z nás si v sebe vytvoril motto, ktoré ho bude sprevádzať počas nasledujúceho školského roka :)

      Do galérie Predĺžená duchovná obnova zamestnancov boli pridané fotografie.

     • OZNAM

      20. 8. 2019

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2.9.2019 o 10:00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.