• Manuál prváka

   •  

    1. Edupage - nájdeš ju na oficiálnej stránke školy www.robotnik.edupage.org, prístup cez počítač, ale najlepšie je  stiahnuť si aplikáciu do mobilu.

    Prihlasovacie údaje posielame na Tvoj e-mail a e-mail rodiča. Ak si ich stratil alebo si nastúpil počas školského roka, vypýtaj si ich od triedneho učiteľa.

    • použitie:
    1. elektronická žiacka knižka, do ktorej učitelia zapisujú známky, domáce úlohy, suplovanie a dochádzku, posielajú odkazy a poznámky pre Teba a Tvojich rodičov,
    2. strava - prihlasovanie a odhlasovanie,
    3. platby a poplatky - spravovanie a kontrola pre Tvojich rodičov.

     

    2. Stravovanie v jedálni školy

    Po uhradení platby na stravu v hotovosti získaš kredit a pomocou karty ISIC môžeš začať od nasledujúceho dňa chodiť na obedy. Platba bankovým prevodom môže trvať 2 dni (objednanie stravy až po nabehnutí kreditu) 

    Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je možné:

    • cez terminál na stene v jedálni, mobilnú aplikáciu Edupage alebo webovú stránku www.robotnik.edupage.org, tam si zároveň kontroluj aj zostatok kreditu, aby si neostal hladný,
    • do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, v prípade, že ochorieš cez víkend, volaj svojmu vychovávateľovi na internáte do pondelka rána do 7:30 hod.
    • neodhlásenú a neprevzatú stravu platíš v plnej výške

    Ak si ubytovaný na školskom internáte:

    • platba za ubytovanie 30,00 € / mesačne
    • záloha za celodennú stravu je 80,00 € / mesačne, termín: do 20. v mesiaci mesiac vopred,
    • automaticky máš objednané raňajky, obedy (menu č. 1) a večere na týždeň dopredu,
    • úhrada bankovým prevodom na účet školy, tvoj variabilný symbol nájdeš na stránke Edupage, tiež je možné zadať trvalý príkaz na úhradu, vyrovnanie bude uskutočnené po ukončení a vyúčtovaní na konci školského roka.

    Ak nemáš ubytovanie na ŠI

    • úhrada na stravu je min. 10 € vopred bankovým prevodom, prípadne v hotovosti v pokladni školy.

     

    3. Potvrdenia o návšteve školy

    1. elektronicky - žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí cez www.robotnik.edupage.org. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.
    2. papierové – niektoré inštitúcie stále majú vlastný formulár (pre rodinné prídavky, daňový bonus, doprava), ten Ti potvrdí pani tajomníčka.

     

    4. Učebnice – získaš prostredníctvom učiteľa daného predmetu. Treba ich hneď vzadu podpísať. Poplatok za učebnice cudzích jazykov je potrebné uhradiť do 30. 10. aktuálneho školského roka v hotovosti učiteľovi cudzieho jazyka.

     

    5. Kľúče od skrinky

    a) skrinka na teórii - získaš od triedneho učiteľa, záloha za kľúč je 5 €, ktoré zaplatíš triednemu učiteľovi. Skrinky sú na prízemí (prezúvanie je povinné). Do skriniek si odkladáš topánky a kabát a udržuješ v nej poriadok a čistotu. V prípade, že si kľúč stratil nový dostaneš od p. učiteľa V. Běhálka.

    b) skrinka na praxi – vybavíš cez svojho MOV. Záloha za kľúč je 5 €. Skrinku je potrebné v piatok po ukončení praxe vyprázdniť. V nasledujúcom týždni ju používa iný žiak.

     

    6. Študentská karta ISIC – vybavíš si ju u p. tajomníčky na sekretariáte, je platná na školský rok od 1. 9.  do 30. 9. nasledujúceho školského roka, POZOR: pre účely dopravy je platnosť od 1. 7. do 30. 6. nasledujúceho roka

    Využitie čipovej karty:

    • prístupová čipová karta - každý deň sa registruješ 2-krát v dochádzkovom systéme (pri príchode a odchode). Terminál je umiestnený pri vstupe do školy,
    • stravovacia – pri objednávaní stravy na terminály v jedálni a pri preberaní jedla (viď bod 7),
    • na dopravu – pre MHD, SAD a železnicu
    • medzinárodný identifikačný preukaz študenta – využívanie rôznych zliav na SK a v zahraničí

     

    7. Prihlásenie do wifi SOS SDB – prihlasovacie údaje sú zhodné s prihlasovaním do Edupage

     

    8. Tlačiareň – kopírovanie a tlač je možná na tlačiarni pri zborovni. Návod na prihlasovanie je pri tlačiarni.

     

    9. Ročný príspevok zriaďovateľovi na vzdelávanie žiaka je 65 €.  Je možné ho uhradiť pri zápise v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet školy SK30 3100 0000 0042 6002 6918 najneskôr do 30. 6., Tvoj variabilný symbol nájdeš na stránke Edupage v časti Platby, do správy pre prijímateľa uveď priezvisko, meno a účel platby.

     

    Fond ZRŠ vo výške 15,00 € je potrebné ho uhradiť v hotovosti pri zápise.