• Exallievi

   "Mojím zámerom je vychovávať poctivých občanov a dobrých kresťanov." don Bosco
  •  

    

   • Exallievi - odchovanci don Bosca

   • Exallievi, odchovanci dona Bosca, sú osoby, ktoré vďaka navštevovaniu oratória, školy alebo iného saleziánskeho diela získali v tejto štruktúre prípravu do života s rozdielnymi stupňami a spôsobmi v závislosti od výchovnej kvality daného diela a schopnosti prijatia princípov Preventívneho systému dona Bosca.

     

    Vízia

    "Byť soľou zeme a svetlom sveta."

    Byť servisno-manažérskou zložkou saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti.

    Misia

    "Čestný občan a dobrý kresťan."

    Starať sa o osobnostný, duchovný a profesionálny rozvoj členov združenia. Podnecovať ich v napĺňaní túžby dona Bosca byť angažovanými kresťanmi v spoločnosti.

    Hodnoty

    život, sloboda, pravda, mravnosť, čestnosť, solidarita

    Naše poslanie

    • ohlasovať bohatstvo saleziánskej výchovy,
    • žiť donovu Boscovu spiritualitu v rodinnom aj pracovnom prostredí,
    • vhodne rozdeliť čas medzi Boha, rodinu a prácu,
    • pomáhať z vďačnosti,
    • byť profesionálni vo svojom povolaní, svedomití a hlboko ľudskí, nemysliaci len na osobný úspech, ale na spoločné dobro,
    • vytvárať pre členov nášho združenia priestor na budovanie vzájomných vzťahov,
    • odpovedať na potreby a výzvy dnešnej spoločnosti.

     

    Viac na https://www.exallievi.sk/

     

   • Exallievi SOŠ sv. Jozefa Robotníka

   • Združenie exallievov dona Bosca funguje oficiálne na Slovensku od roku 1999. V súčasnosti má 14 stredísk. Exallievi SOŠ sv. Jozefa Robotníka tvoria samostatné stredisko a sú jednou z najpočetnejších skupín exallievov na Slovensku. Za 30 rokov existencie našej školy máme takmer 1500 absolventov školy - exallievov, ktorí získali na našej škole vzdelanie a zároveň spoznali aj bohatstvo saleziánskej výchovy.

    Exallievom našej školy poskytujú bratia saleziáni "doživotný servis". V duchu saleziánskej tradície udržujeme kontakt s našimi absolventmi, ktorí prijali don Boscovu výchovu. Cieľom stretnutí je vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu i osobné stretnutie. Radi sa aj s Vami stretneme pri niektorej z mnohých aktivít, ako sú napríklad:

    • stretnutie exallievov 1. mája
    • ročníkové stretnutia absolventov,
    • víkendové akcie - sólo pre exallievov, aktivity pre rodiny,
    • semináre, stretnutia na rôzne témy
    • duchovná ponuka: sviatosti, deviatniky, podpora manželstva, duchovných povolaní, misie.

     

     

   • Zapoj seba, svoju rodinu aktívne

   • Chceš byť informovaný trošku, viac, stále? Zúčastniť sa pravidelných stretnutí pri príležitosti výročia založenia školy, ročníkových stretnutí a iných rodinných a duchovných aktivít? Zmenil sa kontakt na Teba?

    Vyplň, prosím, dotazník TU, aktualizuj svoje údaje a my sa Ti ozveme.

     

     

   • Kontakt

   •  

    koordinátori:   

    Ján Slíž, Jozef Kramár, Patrik Krajňák, Ján Synák
       
    e-mail:   exallievi@sjoroza.sk

     

  •