• Dobrovoľníctvo na celoslovenských podujatiach

   "Záleží mi na tom, aby sa dobré skutky šírili, a nie na tom, koľko to stojí." don Bosco
  •  

  •  

   Mnohí žiaci našej školy venujú svoj voľný čas dobrovoľníckej činnosti na akciách a podujatiach po celom Slovensku. Na týchto podujatiach majú možnosť v službe pre druhých ľudí využiť a tiež ukázať svoje zručnosti nadobudnuté v danom študijnom odbore. 

    

       

    

   Pred jedným z koncertov festivalu Lumen sa spevák slovenskej skupiny NO NAME Igor Timko prihovoril jednému z chlapcov našej školy, ktorí technicky zabezpečovali koncert a pýta sa ho:

   "Počuj a koľko si tu tak zarobíš?"

   On mu odpovedal: "Ja to robím zadarmo."

   Po koncerte sa spevák vrátil za chlapcom a hovorí mu: "Naozaj vidno, že to robíte z vlastného presvedčenia a zadarmo. Ja som ešte nezažil tak dobre zoorganizovaný koncert."

    

      

    

   Už tradične sú naši chlapci z internátu pozývaní a aktívne zapojení do technickej prípravy a realizácie slovenským gospelových festivalov LUMEN a GODZONE. Iní pomáhajú ako dobrovoľníci na cirkevných podujatiach ako sú Národné stretnutie mládeže a diecézne stretnutia mládeže. V spolupráci so saleziánmi na našej škole tiež organizujeme Saleziánske miništrantské stretnutie SMS. Žiaci grafických odoborov spolopracujú s rôznymi televíziami a zúčastňujú sa nakrúcaní a vysielaní rôznych kultúrnych či náboženských podujatí.

    

     

    

   Ďalší žiaci sa tiež aktívne zúčastňujú na podujatiach Burza stredných škôl, Burza povolaní či Študenská kvapka krvi.

    

  •