• "Záleží mi na tom, aby sa dobré skutky šírili, a nie na tom, koľko to stojí." don Bosco

   •  

        

     

    Pred jedným z koncertov festivalu Lumen sa spevák slovenskej skupiny NO NAME Igor Timko prihovoril jednému z chlapcov našej školy, ktorí technicky zabezpečovali koncert a pýta sa ho:

    "Počuj a koľko si tu tak zarobíš?"

    On mu odpovedal: "Ja to robím zadarmo."

    Po koncerte sa spevák vrátil za chlapcom a hovorí mu: "Naozaj vidno, že to robíte z vlastného presvedčenia a zadarmo. Ja som ešte nezažil tak dobre zoorganizovaný koncert."

     

       

     

    Mnohí žiaci našej školy venujú svoj voľný čas dobrovoľníckej činnosti na akciách a podujatiach po celom Slovensku. Na týchto podujatiach majú možnosť v službe pre druhých ľudí využiť a tiež ukázať svoje zručnosti nadobudnuté v danom študijnom odbore.

    Preto už tradične sú naši chlapci z internátu pozývaní a aktívne zapojení do technickej prípravy a realizácie slovenským gospelových festivalov LUMEN a GODZONE. Iní pomáhajú ako dobrovoľníci na cirkevných podujatiach ako sú Národné stretnutie mládeže a diecézne stretnutia mládeže. V spolupráci so saleziánmi na našej škole tiež organizujeme Saleziánske miništrantské stretnutie SMS.

    Žiaci grafických odoborov spolopracujú s rôznymi televíziami a zúčastňujú sa nakrúcaní a vysielaní rôznych kultúrnych či náboženských podujatí. Ďalší sa tiež aktívne zúčastňujú podujatia Študenská kvapka krvi.