• CechCamp

    • CechCamp

     • je netradičný pobytový prázdninový tábor,
     • pre chlapcov, ktorí ukončili 6. a 7. ročník základnej školy a chcú si "privoňať" k remeslám,
     • dopoludnia strávia chlapci v našich zámočníckych, stolárskych a autopravárenských dielňach pod vedením skúsených majtrov odbornej výchovy,
     • popoludnia plné hier, športu, zábavy, ale aj zamyslení sa nad životom,
     • chlapcom sa venujú ako animátori naši žiaci, učitelia, majstri a saleziáni,
     • a to všetko priamo v prostredí našej školy, školského internátu a dielní.

      

  • ZAČIATOK CECHCAMPU                                                                                   UKONČENIE CECHCAMPU

   dátum stretnutia: 1. júla 2024 medzi 17:00 - 18:00                                         dátum: 4. júla o 18:00

   miesto stretnutia: vestibul školy, Saleziánska 18, Žilina

    

   Ubytovanie a strava zabezpečené na školskom internáte a v jedálni školy. 

    

   Kontaktná osoba počas tábora: Michal Žák SDB, tel. 0902 871 215, cechcamp@sjoroza.sk, michal.zak@sjoroza.sk

    

   POPLATOK: 60,00 €

   Platba v hotovosti pri nástupe.

    

   NEZABUDNI SI PRINIESŤ:

   • veci na osobnú hygienu, iné osobné veci (uterák, mydlo, zubná kefka, šampón,...),
   • kartičku poistenca, 
   • spacák, 
   • náhradné oblečenie a obuv,
   • športovné oblečenie,
   • večeru na prvý večer.

    

   PRIHLASOVANIE:

   Vyplnenú a podpísanú návratku je potrebné odovzdať najneskôr do 20. júna 2024:

   • emailom na adresu michal.zak@sjoroza.sk alebo cechcamp@sjoroza.sk s predmetom CECHCAMP ,
   • poštou na adresu školy SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina. 

   PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE                                                          PLAGÁT NA STIAHNUTIE