•  

    

    

    

    

    

    

    

    • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024 vyhodnotenie školského kola
     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024 vyhodnotenie školského kola

      26. 2. 2024

      Tohtoročné školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR máme za sebou. Poslaním súťaže je propagácia remesla autoopravára, motivácia žiakov vzdelávať sa v profesii autoopravára a tiež ambícia prispievať k vyhľadávaniu nadaných žiakov. Predstavuje prepojenie spolupráce medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami.

      Školské kolo súťaže Autoopravár Junior preverilo žiakov v teoretických vedomostiach, poznávacej časti a praktických zručnostiach. Žiaci bojovali o čo najlepšie výsledky. Súčtom bodov z jednotlivých častí vzniklo toto poradie:

      Autoopravár  -  mechanik, elektrikár:

      1. Martin Murín,   III.C
      2. Lukáš Cinko,   III.C  a  Lukáš Chovanec,  III.C

      Autoopravár – lakovník:

      1. Michal Samec,   III.C
      2. Ondrej Plevák,    III.C
      3. Samuel Jánošík,  III.C

      Naši najlepší žiaci postupujú do oblastného kola v Košiciach a v Bratislave.

      Blahoželáme a držíme palce v ďalšom súťažení.

       

      Ing. Janka Funtíková, učiteľka odborných predmetov