• Misie

   „Hodnota našich skutkov nie je v ich veľkosti ale v láske, s akou ich konáme.“ sv. František Saleský
  •  

  •  

      

    

   Naša škola ponúka žiakom, exalievom a pedagógom možnosť angažovať sa tiež v oblasti misií. V spolupráci s organizáciou Savio a so saleziánmi sme mali možnosť zoorganizovať viacero menších misijných výprav do salezniánskych domov v Tanzánií a ruskom Jakutsku. Účastníci týchto výprav boli vždy sprevádzaní saleziánmi z našej školy a okrem spoznania novej kultúry a ľudí mohli pomôcť miestnej komunite v ich misii a službe pre mladých. Špecifikom týchto misijných výprav bolo vždy tiež to, že naši žiaci, exalievi a pedagógovia mali možnosť ponúknuť a využiť svoje odborné schopnosti a zručnosti v kontrétnej práci.

   Misia na Sibíri sa uskutočnila už viac krát. Naši žiaci a exalievi mali možnosť pomôcť miestnym saleziánom v ich misii s mladými najmä praktickou prácou. Na misijnej výprave počas letných prázdnin v roku 2019 sa podarilo zrekonštruovať chatu v prírode, ktorú miestna komunita využíva na výlety s mladými. Takto spomína sa svoju skúsenosť jeden z dobrovoľníkov dnes už exaliev Cyril Korpesio:

   "Hlavnou myšlienkou tejto misie bolo opraviť a skrášliť chatu pre mladých a ukázať im, že z obety môže zísť niečo hodnotné a krásne."

    

      

    

    

   Misia v Tanzánii bola zameraná najmä na nadviazanie kontaktov a prieskumu možností budúcej spolupráce. Dvaja dobrovoľníci z našej školy - jeden exaliev a jeden salezián mali možnosť navštíviť tri odborné školy a to v Dodome, Dar es Salaam a v Iringe, kde obhliadli vybavenosť dielní, obsah učebných osnov, zručnosti učňov i majstrov. Školy navštívili v období, keď v krajine naplno prebieha vyučovanie. Mali preto možnosť navštíviť tiež vyučovacie hodiny, komunikovať s majstrami i vedením jednotlivých škôl. Zamerali sa najmä na autoopravárske, murárske a stolárske odbory.

   Okrem týchto misijných výprav sa naša škola pravidelne angažuje a zapája tiež do saleziánskeho projektu Tehlička, zameraného na podporu saleziánskych misií formou finančných zbierok.