•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Hviezdoslavov Kubín 2023
     • Hviezdoslavov Kubín 2023

      22. 12. 2022

      V polovici decembra sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. I keď časť recitátorov ochorela a nemohla sa na súťaži zúčastniť, predsa sme sa stretli v hojnom počte a zastúpený bol každý ročník.

      Úroveň súťaže hodnotíme ako priemernú, je však isté, že máme medzi sebou nádejných recitátorov. Viacerí prekvapili výberom svojich ukážok. Nechýbali slovenské stálice - básnici Milan Rúfus a Miroslav Válek, ale žiaci siahli aj po romantickej klasike v podobe A. S. Puškina, E. A. Poea, katolíckej moderne či po súčasných autoroch. V próze sme si vypočuli romantický príbeh aj hororovú poviedku. Máme ešte na čom pracovať, no napriek tomu sa tešíme, že sa umeleckému prednesu venujú aj žiaci našej školy.

      V školskom kole HK 2023 sa umiestnili títo žiaci: 1. Kristína Kubáňová, I. GDM, 2. miesto Jozef Blaho, I. GDM, 3. miesto Ester Kramárová, II. GDM. Kristína Kubáňová nás bude reprezentovať regionálnom kole HK.

      Beáta Jarošová, vyučujúca SJL

      Foto Filip Balvan, II. GDM