•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Hviezdoslavov Kubín 2023
     • Hviezdoslavov Kubín 2023

      22. 12. 2022

      V polovici decembra sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. I keď časť recitátorov ochorela a nemohla sa na súťaži zúčastniť, predsa sme sa stretli v hojnom počte a zastúpený bol každý ročník.

      Úroveň súťaže hodnotíme ako priemernú, je však isté, že máme medzi sebou nádejných recitátorov. Viacerí prekvapili výberom svojich ukážok. Nechýbali slovenské stálice - básnici Milan Rúfus a Miroslav Válek, ale žiaci siahli aj po romantickej klasike v podobe A. S. Puškina, E. A. Poea, katolíckej moderne či po súčasných autoroch. V próze sme si vypočuli romantický príbeh aj hororovú poviedku. Máme ešte na čom pracovať, no napriek tomu sa tešíme, že sa umeleckému prednesu venujú aj žiaci našej školy.

      V školskom kole HK 2023 sa umiestnili títo žiaci: 1. Kristína Kubáňová, I. GDM, 2. miesto Jozef Blaho, I. GDM, 3. miesto Ester Kramárová, II. GDM. Kristína Kubáňová nás bude reprezentovať regionálnom kole HK.

      Beáta Jarošová, vyučujúca SJL

      Foto Filip Balvan, II. GDM

    • Šachový turnaj ŽSK
     • Šachový turnaj ŽSK

      22. 12. 2022

      Sekcia pre mládež ŽSK 12.12.2022 pripravila medzigeneračný šachový turnaj pre žiakov stredných škôl a seniorov z nášho kraja.

      Takýmto spôsobom pripomenuli dôležitosť zmysluplného trávenia času s ostatnými (nielen v predvianočnom čase), a tiež umožniť rozvíjať medzigeneračný dialóg medzi dvomi rozdielnymi vekovými skupinami v priateľsky súťaživej atmosfére turnaja.

      Našu školu reprezentoval Štefan Bartko 

    • Predvianočná Budapešť
     • Predvianočná Budapešť

      20. 12. 2022

      Dňa 13. decembra 2022 sa skupina žiakov a učiteľov z našej školy vybrala na predvianočný výlet do Budapešti. Vyrážalo sa skoro ráno. Prvou destináciou bolo Námestie Hrdinov, kde pán sprievodca rozprával o histórií panovníkov Uhorska, ktorých sochy sa nachádzali na námestí. Po návšteve námestia sa skupina presunula na Hradný vrch, odkiaľ bol krásny výhľad na mesto, ďalej nasledovala  prehliadka Baziliky sv. Štefana. Poslednou zastávkou bolo centrum mesta, kde sa konali vianočné trhy. Po niekoľko hodinovom rozchode nasledovala štyri a pol hodinová cesta naspäť domov, do Žiliny.

       

      Peter Siget a Tobiáš Matlák,  II.GDM

    • Inovujem, inovuješ, inovujeme
     • Inovujem, inovuješ, inovujeme

      14. 12. 2022

      V utorok 6.12. 2022 sa v našej škole uskutočnil inovačný workshop, v spolupráci s inovujme.sk.

      Naši žiaci 3.GDM  a 1.NDŠ si prešli teóriou, testom kreatívnych schopnosti, aj ich vlastnými návrhmi. , Prostredníctvom nich sme mali možnosť vylepšiť a následne sme ich odprezentovali aj našim pedagógom.  Na konci stretnutia bolo kultúrnevystúpenie v podaní rapera Tona S.Hlavným cieľom workshopu nebolo len to, aby sme získali vedomosti o inováciách,kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby sme mali skúsenosť s inovačnýmprocesom priamo v reálnom prostredí.Ďakujeme, že sme si mohli preskúšať naše kreatívne myslenie a naučiť sa okreativite niečo viac.

      Jureková Terézia III.GDM

    • Šiesty december ako každý rok
     • Šiesty december ako každý rok

      14. 12. 2022

      Kto bol sv. Mikuláš? Tak, to si treba vziať knihu životopisu svätých a dozvieme sa. Kto sa obliekol tento rok za Mikuláša? To je už iná otázka.

      V našej škole to bola preňho poriadna fuška. Doobeda s anjelikom i čertíkom prebehol všetky triedy a dielne, aby odovzdal malú pozornosť všetkým našim žiakom, majstrom a pedagógom v nádeji, že  takýto prejav dobroty sa bude ďalej šíriť aj v okolí všetkých obdarovaných.

      Mikuláš sa nestihol ani  nadýchnuť, keďže v  popoludní zavítali do priestorov školy deti našich zamestnancov. Oni sa očividne viac tešili na sv. Mikuláša, čo dali najavo aj spevom či básničkami, aby potešili starého pána s bielou bradou.

       

    • Slovenčina v pivnici
     • Slovenčina v pivnici

      14. 12. 2022

      Začiatkom decembra sa naša trieda IV.GDM zúčastnila na netradičnej hodine slovenčiny. Literatúru sme mali v suteréne jedného z domov na Hollého ulici v Žiline.

      Kedysi tam bol židovský starobinec a počas druhej svetovej vojny sa tam skrývali dvaja slovenskí Židia - Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, ktorým sa podarilo utiecť z Osvienčimu. Práve v Žiline napísali jeden z najvýznamnejších dokumentov 20. storočia – správu o tom, čo sa deje s ľuďmi v tomto koncentračnom tábore.

      Dnes je na Hollého ulici pamätná izba venovaná Vrbovi a Wetzlerovi. Súčasťou stretnutia bola prednáška o týchto dvoch odvážnych mužoch, viac sme sa dozvedeli o okolnostiach ich úteku či o podmienkach v koncentračnom tábore. Potom sme si dali literárne okienko s pani učiteľkou Jarošovou – priblížili sme si dielo židovského spisovateľa Leopolda Laholu a prečítali sme si jeho poviedku Vtáčí spev. Hovorili sme o tom, že ponižovať toho druhého, zbaviť ho ľudskej dôstojnosti je forma násilia, ktoré dokáže človeka zabiť, presne ako v spomínanej poviedke. Následne sme si pozreli aj ďalšie miestnosti. Prednáška bola v pivnici, takže tam bola naozaj zima, aj keď sme boli všetci naobliekaní. Predstava, že mnohí trpeli zimu, hlad, týranie iba preto, že patrili k inej národnosti, vierovyznaniu, kultúre, je strašná. Od prvých transportov Židov do koncentračných táborov uplynulo tento rok osemdesiat rokov...

      Dominika Bilíková

      Foto Dominika Bilíková, Dano Mokryš

    • Krabička plná lásky – pre seniorov
     • Krabička plná lásky – pre seniorov

      8. 12. 2022

      Vďaka iniciatíve jedného mladého z II. C, sme sa niektorí v rámci tejto triedy, zapojili do tohtoročnej zbierky „Koľko lásky.“

      Dve krabice - niekto povie málo, ale koľko LÁSKY sa zmestí do krabice? Darček poteší osamelých seniorov, ale rovnako zahreje pri srdci aj nás. Často je to jediný darček, ktorý dostanú.

      „Aby sme mohli prijímať, musíme vedieť dávať, počúvať, BYŤ. Byť tu pre niekoho.“

       

      Adriana Tvrdá, pedagóg

    • I-bobor
     • I-bobor

      5. 12. 2022

      Na Slovensku sa realizovala súťaž iBobor, zameraná na informatické myslenie.

       

      Záujem o súťaž prejavilo 10 žiakov našej školy, nakoniec sa odhodlali popasovať s úlohami 4 žiaci.

      10.11.2022 v kategórii Junior riešili úlohy dvaja žiaci: 

      Sofia Mieresová a Katarína Masiariková.

      8.11.2022 v kategórii Senior riešili úlohy  dvaja žiaci :

      Miroslav Bolek a Ján Murín

       

      Úspešnou riešiteľkou sa stala Katarína Masiariková - blahoželáme!

       

      Mgr. René Gabčo, 
      zástupca pre teoretické vyučovanie

    • Kama U19 2022
     • Kama U19 2022

      5. 12. 2022

      17.11. 2022. Ako každý, tak aj tento rok, sa naši chalani  zúčastnili futsaloveho turnaju KAMA. Zmenou bolo to, že tentokrát sa nehralo tradične v Dubnici.

      Turnaj sa presťahoval do hlavného mesta Bratislavy . Bol naozaj kvalitný, ale naši chlapci boli dobre pripravení na to, aby ho zvládli. Samozrejme mali na to, aby sa umiestnili na popredných priečkach. No šport je niekedy aj o šťastí a každá chybička, čo i len malá,  sa môže vrátiť aj s úrokmi. Aj keď sa naši chlapci umiestnili z celkového počtu 10 tímov na 7. mieste, tak sa nemajú vôbec začo hanbiť .

      Lucián Rác, žiak

    • Beseda - Závislosti Alkohol a drogy
     • Beseda - Závislosti Alkohol a drogy

      5. 12. 2022

      Beseda na tému závislosti alkohol a drogy sa uskutočnila 29. 11. 2022, viedli ju členovia z klubu abstinentov. Oboznámili žiakov o zdravotných rizikách a škodlivom vplyve alkoholu a drog na ľudský organizmus.

                                                                                             Radoslav Jurko, výchovný poradca

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

      5. 12. 2022

      Koncom novembra sa prváci a tretiaci odboru grafik digitálnych médií zúčastnili na dvoch podujatiach v Krajskej knižnici v Žiline.

      Tretiaci absolvovali stretnutie venované stratenej generácii, čo sa im iste zíde aj v rámci prípravy na maturitnú skúšku. V prípade prvákov návšteva zahŕňala krátku prednášku o tom, ako knižnica funguje, aké služby poskytuje a ako sa v nej orientovať. Priestor vznikol aj na zábavný kvíz, ktorý nám priblížil, aké je to nevšedné miesto. Viacerí sme využili aj možnosť bezplatne sa zaregistrovať. Bola to záživná skúsenosť, určite sa do knižnice ešte vrátime.

      Sandra Jedináková, Nina Záborská, I.GDM