• Grafik digitálnych médií

    • Grafik digitálnych médií

    • Kód odboru: 3447 K grafik digitálnych médií

     Od školského roku 2010/2011 ponúkame 4-ročný maturitný odbor spojený s digitálnou tvorbou.

     V študijnom odbore sa poskytuje žiakom príprava pre činnosti kvalifikovaných pracovníkov pri zhotovovaní grafiky v rámci celkového spracovania digitálnych médií v spoločnostiach zameraných na reklamnú, vydavateľskú, filmovú, grafickú a počítačovú tvorbu. Žiaci počas štúdia pracujú s profesionálnymi grafickými nástrojmi Adobe Creative Cloud, strihovými nástrojmi EDIUS pre video. Pre rozvoj svojej tvorivej činnosti majú k dispozícii profesionálne vybavené foto a video štúdio vrátane profesionálnej techniky (NIKON, CANON) pre tvorbu a spracovanie videa a fotografie.

     Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou (Adobe PHOTOSHOP) a vektorovou grafikou (Adobe ILUSTRATOR), spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov (Adobe INDESIGN). Zvládne základy grafického dizajnu, spracovania textov a ilustrácií.

     Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti spojené s filmovaním a upravovaním video materiálov, naučí sa ovládať kameru, upravovať videá v strihových programoch, pracovať so zvukom či titulkami, používať efekty, exportovať, komprimovať a publikovať video súbory. Ako absolvent hravo zvládne vytvoriť, spracovať, postrihať, ozvučiť a otitulkovať každé video, vlastné či zákazníkovo.

     Zvládne základy a pokročilé postupy animácií v Adobe ANIMATEmodelovanie a vykresľovanie 3D počítačovej grafiky v programe Blender.

     Naučí sa základy HTML a CSS na vytváranie funkčnej webovej grafiky vrátane moderných postupov pre dnešné platformy, až po odovzdanie projektu programátorovi.

     Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie.

     Študenti sa zúčastňujú reálnych podujatí (Jánošíkove dni Terchová, púť v Šaštíne,...) ako kameramani, technici, zvukári pri televíznych prenosoch pre TV spoločnosti.

   • Zameranie

    • fotografiu

    • tvorbu a spracovanie bitmapovej a vektorovej grafiky

    • prípravu do tlače (reklamné plagáty, časopisy, knihy,...)

    • tvorbu a spracovanie videa v kvalite pre televízne spoločnosti

    • animáciu

    • návrh a tvorbu grafiky webových stránok

     

    Vysokú úroveň zabezpečia, okrem iného, externí profesionálni školitelia z TV LUX a Vydavateľstva Don Bosco.

   • Uplatnenie absolventa

   • Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný

    • samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie a procesy pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov
    • hospodárne využívať materiál a energiu
    • ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu
    • uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium

    Absolventi majú široké uplatnenie ako:

    • grafik

    • fotograf

    • kameraman

    • webdizajner

    • ateliérový technik

    • štúdiový technik

    Absolventi majú široké uplatnenie:

    • regionálne, komerčné televízie, TV LUX a pod.

    • vydavateľstva

    • reklamné a IT spoločnosti

    • grafické štúdiá

    • reprodukčé štúdiá

    • redakcie periodík, neperiodík

     

   • Priestory

   • Výučba prebieha v špičkovo zariadenej regionálnej filmovej dielni a multimediálnej učebni s najnovšími technológiami!

     

    Propagačné video odboru

     

    Učebňa teoretickej prípravy

     

    Učebňa praktickej prípravy spojená s kompletne vybaveným ateliérom