• Kritéria prijatia

    • Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024