• Kritéria prijatia

    • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022