• Kritéria prijatia

    • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023