•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Tábor CECHCAMP 2023 za nami!

      18. 7. 2023

      Skupina saleziánov a animátorov z našej školy aj tohto roku pripravila tradičný tábor CECHCAMP 2023.

      Podujatie sa odohralo od 5. júla do 8. júla 2023 tábor CECHCAMP 2023. Cieľom tábora bolo priblížiť žiakom základných škôl od Bratislavy až po východoslovenskú Terňu s ukončeným 6. a 7. ročníkom remeslá, v ktorých sa môžu vyučiť počas stredoškolského štúdia. Program ponúkol žiakom pútavé a akčné aktivity, ktoré im dali príležitosť spoznať nových kamarátov, osvojiť si hodnoty školy a spoznať saleziánov, vychovávateľov i majstrov v dielňach.

      Na tohtoročnom tábore sa v tomto roku stretlo 35 žiakov a animátorov a neopominuteľná skupina majstrov na dielňach. Zažili vodné hry, dobývanie pevnosti Boyard, zápoľenie v behacej hre Sever proti juhu či pretekanie na motokárach.

       V Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka slúžia dospievajúcim mladým ľuďom z celého Slovenska prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili sa na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.

       

      Michal Žák SDB,
      vychovávateľ