•  

    

    

    

    

    

    

    

    • O hybridných pohonoch a elektromobiloch v školiacom stredisku KIA
     • O hybridných pohonoch a elektromobiloch v školiacom stredisku KIA

      30. 4. 2024

      Koncom apríla sa vybraní žiaci tretích ročníkov spolu s učiteľmi zúčastnili na odbornom školení zameranom na hybridné vozidlá a elektromobily. 

      Školenie pozostávalo z teoretickej časti, v ktorej nás školiteľ pán Krekule  voviedol do problematiky riadenia pohonov elektromobilov a hybridných vozidiel. Či už išlo o akumulátory, motory, chladenie a podobne. V praktickej časti sme mali možnosť vidieť akumulátor hybridného vozidla, spaľovací motor spolu s elektromotorom v rozobratom stave, elektromotor z elektrického vozidla spolu s rozvodovkou.

      Žiaci spolu s učiteľmi veľmi oceňujú školenia tohto druhu, pretože takto môžeme  udržiavať krok s dobou. Za to patrí  vďaka  vzdelávaciemu stredisku KIA Slovakia a tiež školiteľovi  pánovi  Krekulemu. Radi sa zúčastníme na takomto školení aj v budúcnosti.

      Ing. Ján Synák, učiteľ odborných predmetov