•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Dar pre našu knižnicu
     • Dar pre našu knižnicu

      30. 6. 2023

      Aj v tomto školskom roku sme obohatili knižný fond našej knižnice o viacero titulov. Ide predovšetkým o klasiku a knihy, ktoré sa na hodinách literatúry preberajú „povinne“.

      Potešiteľné je, že si našli svojich čitateľov a že sa čítajú. Osobitne si ceníme knihy, ktoré sme dostali darom – či už reportážnu literatúru Vydavateľstva Absynt, alebo zbierku študentských detektívnych a hororových poviedok Zubami-nechtami známej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej, ktoré vydala. V besede so žiakmi I. NDŠ a I.GDM hovorila o tvorivom písaní, o tom, ako začala písať i o tom, či sa písaním dá uživiť. Otvorene sme sa rozprávali aj o „hejtoch“, ktorým bola vystavená na sociálnych sieťach či o ťažkej chorobe, z ktorej sa vyliečila. Sympatická bola aj jej asistentka Viki, ukrajinská knihovníčka z Kyjeva, odborníčka na literatúru pre deti a mládež, ktorá s Gabrielou spolupracuje, odkedy bola nútená aj s dcérkou opustiť Ukrajinu. Na Slovensku zažila prijatie pomoc a podporu, no srdcom je pri rodine, priateľoch a známych, ktorí sú (alebo už aj nie sú) doma, na Ukrajine...

      Beáta Jarošová,
      učiteľka slovenčiny

    • Najlepší autoopravári I. a II. ročníka
     • Najlepší autoopravári I. a II. ročníka

      30. 6. 2023

      Celoročná súťaž o  najlepšieho autoopravára I. ročníka a II. ročníka bola zakončená vyhlásením výsledkov a ocenením najlepších žiakov.

       

      I. ročník  autoopravár

      1. Michal Cimerman    I.B

      2. Juraj Wolf                  I.C

      3. Gabaj Jakub              I.B

       

      II. ročník autoopravár mechanik-elektrikár

      1. Roman Danko          II. B

      2. Martin Murín           II.C

      3. Lukáš Cinko              II.C

       

      III. ročník   autoopravár lakovník

      1. Samuel   Jánošík     II.C

      2. Ondrej Plevák         II.C

      3. Šimon  Kalužník      II.C

       

      Blahoželáme

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagogička

    • Záverečné skúšky a slávnostné odovzdávanie výučných listov
     • Záverečné skúšky a slávnostné odovzdávanie výučných listov

      30. 6. 2023

      Každoročne čaká tretiakov náročnejšia skúška pozostávajúca z vedomostí, ktoré získali počas trojročného štúdia v našej škole.

      Musia si overiť svoje vedomosti nielen v praktickej oblasti, ale aj v teoretickej. Praktické skúšky vykonávali žiaci daného odboru v školských dielňach. Po nich nasledovali teoretické skúšky, ktoré pozostávali z otázok, ktoré si žiaci vytiahli. Pre niektorých to bolo veľmi náročné, ale všetko sa nakoniec podarilo.

      V tomto roku získalo výučný list:

      Odbor stolár 19 absolventov s propechom: 8 žiakov prospelo s vyznamenaním, 2 žiaci prospeli veľmi dobre a 9 žiaci prospeli.

      Odbor murár ukončilo 6 absolventov s prospechom: 1 prospel veľmi dobre, 5 prospelo.

      Odbor autoopravár – mechanik ukončilo 20 absolventov s prospechom: 3 prospeli s vyznamenaním, 7 prospeli veľmi dobre a 10 prospeli.

      Odbor autoopravár – elektrikár 11 absolventov s prospechom: 6 prospelo s vyznamenaním, 3 prospeli veľmi dobre a 2 prospeli. 

      Odbor autoopravár – lakovník ukončilo vzdelanie 5 absolventov s prospechom: 1 prospel s vyznamenaním, 1 prospel veľmi dobre a 3 prospeli.

      Po absolvovaní záverečných skúšok nás čakalo slávnostné odovzdávanie výučných listov. Chlapci to poňali naozaj slávnostne a nechýbala ani účasť niektorých rodičov. Bolo to naozaj dojemné a po sv. omši mohli žiaci absolvovať to najkrajšie, prijatie výučného listu, ktorý bude vstupnou bránou do ďalšieho života i práce.

      Ďakujeme žiakom, že prejavili záujem o štúdium na našej škole  a veríme, že získané poznatky využijú vo svojom živote naplno. Veríme, že budú spomínať na časy strávené u nás s úsmevom na tvári.

      Všetkým prajeme veľa šťastia v pracovnom a hlavne osobnom živote.

      Mgr. Darina Stebnická,
      vyučujúca

    • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom
     • Koncoročná rozlúčka s internátnym rokom

      28. 6. 2023

      Pomaly sa blíži záver školského roka a tak sme mali príležitosť sa rozlúčiť so životom na internáte.

      Pre cca 80 účastníkov bolo pripravených v priestoroch saleziánskeho oratória pohostenie v podobe opekaných klobások, kofoly a iného občerstvenia. Popritom bola možnosť hrať futbal, volejbal či iné športové aktivity. Pekným prvkom bolo, že mnohí žiaci boli zodpovedne zapojení do jednotlivých úloh, čo vytvorilo družnú atmosféru. Celý program doprevádzala i hudba.

      Záverečnou zázračnou bodkou bola spoločná skupinová fotka na dvore oratória, ktorú sa podarilo zrealizovať tesne pred spustením divokej búrky, ktorá  urýchlila ukončenie podujatia.

      Ďakujeme všetkým pomocníkom a zúčastnením za spoločnú atmosféru.

      Michal Žák SDB,
      vychovávateľ

      Fotografie: Filip Balvan,
      žiak

    • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia
     • Exkurzia grafikov do tlačiarne Neografia

      22. 6. 2023

      Trieda II.GDM sa vo štvrtok 20. júna 2022 zúčastnila exkurzie v tlačiarni Neografia v Martine.

       Sprievodca, všetkých žiakov spolu s učiteľmi J. Šebešom a P. Mieresovou, previedol celým komplexom tlačiarne. Všetci mali možnosť vidieť naživo aplikáciu teórie do praxe. Videli sme celý proces výroby knihy, od jeho začiatku (dodanie dát od grafika) až po výsledný produkt – knihu, ktorá poputuje do rúk čitateľov z celého sveta.

      Celý proces bol veľmi zaujímavý a získali sme obraz, o tom, ako to funguje v realite.

      Katarína Masiariková, 
      Ester Kramárová,
      žiačky II. GDM

    • Lumen 2023
     • Lumen 2023

      19. 6. 2023

      Dňa 8. - 11.6. 2023 sme sa ako dobrovoľnícky tím zúčastnili na festivale Lumen v Trnave. Som veľmi rád, že som neodmietol túto ponuku, a že som prijal toto pozvanie.

      Ako dobrovoľníci sme pomáhali pri stavbe a skladaní pódia a rôznych iných službách. Samozrejme, našiel sa čas aj na program. Veľmi sa mi páčil veľký výber kapiel, workshopov a hlavne boží duch už do začiatku celého festivalu. Určite neodmietnem ponuku aj na budúci rok. 

      Patrik Tereštík,
      (2C trieda)

    • Konferencia „Ako začať...“,
     • Konferencia „Ako začať...“,

      17. 6. 2023

      druhý ročník podnikateľskej udalosti organizovaný školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka a občianskym združením Cesty k podnikaniu prináša inšpiráciu a podnikateľské príbehy do stredných škôl, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa jej - Obchodná akadémia Veľká Okružná, Gymnázium sv. Františka, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského.

      Konferencia predstavila šesticu podnikateľov – exallievov tentokrát od stredného Slovenska až po západ. Bola rozdelená do troch častí.

      V prvej časti konferencie zdieľali svoje príbehy, skúsenosti, cenné rady podnikatelia „seniori“ -  Martin Brigant, vinárstvo BRIGANT, Pavol Smolka, hudobník, manažér, majiteľ nahrávacieho štúdia, Miloš Čaladík - majiteľ spoločnosti RECHTYS, okrem iného výroba reklamných predmetov a pracovných odevov.

      Druhá časť konferencie bola venovaná podnikateľom „juniorom“ – Jakub Katrenčík, stolárstvo, Erika Vavrušová – KRAMIENKY, Marek Pekár a Tibor Jopčík – zakladatelia a spoločníci firmy MT cars.

      V tretej časti konferencie sa konala panelová diskusia, ktorá priniesla odpovede na zaujímavé otázky, bohatú výmenu názorov, príležitosť vypočuť si rôzne perspektívy a podnikateľské stratégie.

      Počas prestávok na všetkých prítomných čakal na školskom dvore príjemný zvuk klavíra, foto kútik, prezenty, občerstvenie a pre tých „skôr“ narodených aj ochutnávka vína. Bol to čas pre networking a vytvárania nových vzťahov.

      Konferencia „Ako začať ....“ sa stala akýmsi mostom, ktorý spojil podnikateľov - exallievov z rôznych častí Slovenska a študentov. V mysliach účastníkov zostala povzbudivá myšlienka:

      „Každý začiatok je možný.  Úspech neprichádza ľahko, ale vyžaduje si tvrdú prácu, vytrvalosť a odhodlanie, ale aj chuť prekonávať prekážky, ktoré neznamenajú pád, ale začiatok niečoho nového.“

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Deň mladého farmára
     • Deň mladého farmára

      15. 6. 2023

      V tomto roku sme sa zúčastnili na „Dni mladého farmára“ v Krásnej Lúke.

      Na tomto podujatí sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia
      na našej škole.

      Radoslav Jurko,
      kariérový poradca

    • Stredoškolská liga 2023
     • Stredoškolská liga 2023

      15. 6. 2023

      V tomto školskom roku sme sa ako škola zúčastnili Juniorskej stredoškolskej ligy, ktorú zastrešovalo centrum voľného času Žirafa.

      Po celoročnom snažení a náročných zápasoch, so šiestimi tímami, sme sa nakoniec umiestnili na štvrtom mieste a postúpili do play-off. Tam sme postúpili do semifinále, kde sme už toľko šťastia nemali. Zahrali sme si zápas o tretie miesto, kde sa nám podarilo vyhrať nad tímom SOŠ Stavebná a skončili na konečnom treťom mieste.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník a veríme, že sa nám podarí posunúť nalepšiu pozíciu. Škole ďakujeme za podporu.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      vychovávateľ

    • CLIP-CAST podcast
     • CLIP-CAST podcast

      14. 6. 2023

      CLIP-CAST je nová forma médií v našej škole. Prevedie vás životom v škole a oboznámite sa s ľuďmi zo školského prostredia.

      Témy zo SJOROZY budú rôznorodé a budete si môcť vypočuť takmer čokoľvek. Tieto média pripravujú žiaci III.GDM. Pozrite si naše sociálne siete.

      Prvý podcast s riaditeľkou školy si môžete vypočuť už túto stredu 14.6.2023 o 18:00.

      Michal Bartek, Matúš Orieščik,
      žiaci III.GDM

    • Envirofórum 2
     • Envirofórum 2

      12. 6. 2023

      8. 6. 2023 si pre nás pripravili zo Žilinského samosprávneho kraja aktivitu pod názvom Envirofórum 2.

      Názov napovedá, že sme sa stretli už po druhýkrát a zhodnotili možnosti škôl pre implementáciu envirovýchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu.

      V rámci tohto stretnutia sme si vyskúšali interaktívnu hru "Pozor potopa."

      Na záver dňa sme sa spoločne odobrali do Včelnice na pôde ŽU.

      Ing. Vladimír Běhálek,
      vyučujúci

    • Young Car Mechanic
     • Young Car Mechanic

      12. 6. 2023

      Spoločnosť Inter Cars aj tento rok organizovala národné kolo medzinárodnej súťaže YoungCar Mechanic na Slovensku.

      Slovenské finále, do ktorého sa prebojovalo 8 najlepších a medzi nimi aj náš žiak Ľubomír Orieščik z triedy I.NDŠ, sa uskutočnilo dňa 3.6.2023 vo Valčianskej doline. Počas celodenného súťaženia študenti odborných škôl čelili najmä praktickým výzvam, ktoré určili výrobcovia náhradných dielov a technológií spolu s organizátorom. Odborníci zároveň dozerali na správnosť postupov a jednotlivé výkony bodovali.

      Náš žiak sa umiestnil na krásnom 3.mieste. Veríme, že sa podobných súťaží budeme môcť zúčastňovať aj do budúcna a ďakujeme spoločnosti Inter Cars za zorganizovanie kvalitnej súťaže, a taktiež ocenenie montérkami všetkých úspešných riešiteľov školského kola súťaže.

      Ing. Ján Synák,
      učiteľ

    • PGSi 2023
     • PGSi 2023

      5. 6. 2023

      Saleziánske športové hry PGSi sa po 3 rokoch konali v meste Lignano Subbiadoro v Taliansku. Ako škola sme na nich zúčastnili so siedmimi žiakmi v malom futbale 5 vs 5 a veľmi sa im páčilo.

      Zápasy boli také,aké boli. Panovala niekedy nervozita, menšie hádky, ale zápasy sme uhrali. Síce sme skončili na 16. mieste, ale sme radi,  že sme sa mohli zúčastniť. Mesto Lignano Sabbiadoro bolo krásne. Navštívili sme pláž, kde sme sa vybláznili ako malé deti. Pozreli sme si aj mesto a taktiež sme navštívili  historické mesto Aquileia. Stretli sme veľa zaujímavých ľudí z 10 krajín Európy a vytvorili skvelé priateľstva. Boli tam skvelí ľudia z Bardejova a Bratislavy. Oni dodávali dobrú náladu každý jeden deň od rána do večera. Bolo tam fakt super. Dúfam, že sa nám to podarí aj budúci rok. Mali sme super spoločnosť za hlavných veliteľov Mirca Kaletu a Petra Boška.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      Vychovávateľ