• Celoškolské duchovné obnovy 

    • Celoškolské duchovné obnovy sa konajú štyri kráz do roka a to na začiatku a konci školského roka, pred Vianocami a Veľkou nocou. Ich cieľom je ponúknúť všetkym žiakom v týchto kľúčových momentoch roka možnosť sviatosti zmierenia a priestor na zamyslenie sa nad krátkou prednáškou. Obnovu pre celú školu väčšinou vedie pozvaný hosť.

      

    • Triedne duchovné obnovy

    • Na našej škole každá trieda absolvuje raz za polrok tiež triednu duchovnú obnovu pod vedením školského katechétu a prítomnosti majstrov alebo vychováveteľov. 

     Forma týchto duchovných obnov je ladená tak, aby žiaci okrem osobnej reflexie mali tiež možnosť stráviť neformálny čas so svojími spolužiakmi a prehĺbiť vzájomné vzťahy. Aktivity sú realizované interaktívnou formou a prebiehajú v saleziánskom oratku, kde má trieda tiež možnosť spoločne sa zahrať či zašportovať si.  Každý žiak počas nej tiež absolvuje osobný rozhovor s niektoým zo saleziánov pôsobiacich na škole. Témy obnov sledujú formačný itinerár jednotlivých ročníkov.

      

      

    • Duchovné cvičenia

    • Dobrovoľný projekt pre všetkých žiakov od druhého ročníka. Trvá tri dni raz ročne v prostredí prírody. Je určení pre tých, ktorí sa chcú stretnúť v tichu sami so sebou, s Bohom a prehĺbiť tiež priateľské vzťahy. Sú tu pozvaní, aby sa zastavili, pouvažovali nad životom a urobili ďalší krok vpred.

      

    • Liturgický rok

    • Snažíme sa byť citliví na výnimočnosť určitých období a spoločne prežívame viaceré momenty liturgického roka, najmä pôstu a adventu. 

     Ponúkame žiakom a zamestancom rôzne symboly a povzbudenia prostredníctvom násteniek a sociálnych sietí ale tiež aktivity a materiály s osobnými predsavzatiami a úlohami na dané obdobie. Medzi obľúbené aktivity patrí tiež posväcovanie priestorov školy a príprava na sviatky formou deviatníkov.

      

      

      

    • Ďalšie ponuky stíšenia

    • Žiaci, ktorí bývajú na internáte, ale tiež iní, ktorí sa chcú pridať, majú počas celého roka možnosť zúčastniť sa na neformálnch momentoch spoločnej modlitby. 

     Sú nimi ruženec na internáte po večerných modlitbách, ročníkové sväté omše a obľúbená stredajšia adorácia, po ktorej už tradične nasleduje spoločné agapé. Tieto chvíle spontánnej modlitby sú animované saleziánskou komunitou ale tiež samotnými mladými.