• Výsledky prijímačiek

   • Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka v odbore grafik digitálnych médií 2023/2024

    Prijímame 24 žiakov, poradie sa môže posunúť na základe zápisu. Zápis do 1. ročníka v odbore grafik digitálnych médií bude 25.5.2023.

    vysledk_GDM.pdf

    Vysvetlivky:

    Spĺňa podmienky : áno - splnil kritériá, nie - nesplnil kritériá prijatia (menej ako 5 bodov z SJL alebo MAT), nemôže by prijatý ani na odvolanie.

    Ak ste boli neprijatý na základe nedostatku miesta v odbore, môžete podať odvolanie.

     

    Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v 3. ročnom štúdiu

    Prijímacie pohovory do 3. ročných odborov budú 25.4. a 26.4.2023, pozvánky Vám budú doručené cez edupage.

    Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2023/24

    Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dostanú uchádzači dňa 23.6.2023.