• Výsledky prijímačiek

   • Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka v 4. ročných odboroch grafik digitálnych médií a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 2024/2025

    V odbore GDM prijímame 24 žiakov, a v odbore ODNV 20 žiakov. Poradie sa môže posunúť na základe potvrdenia prijatia od zákonného zástupcu. 

    Budú zverejnené 17.5.2024.

    Zápis bude 28.5.2024.

    Vysvetlivky:

    Spĺňa podmienky : áno - splnil kritériá, nie - nesplnil kritériá prijatia (menej ako 5 bodov z SJL alebo MAT), nemôže by prijatý ani na odvolanie.

    Ak ste boli neprijatý na základe nedostatku miesta v odbore, môžete podať odvolanie.

     

    Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v 3. ročnom štúdiu

    Prijímacie pohovory a prípadný zápis do 3. ročných odborov budú 23.4. a 24.4.2024, pozvánky Vám budú doručené cez edupage.

    Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2024/25

    Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dostanú uchádzači dňa 25.6.2024.