• Výsledky prijímačiek

   • Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2023/24

    Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dostanú uchádzači dňa 23.6.2023.

     

     

     

    Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka v odbore grafik digitálnych médií 2023/2024

    Výsledky budú zverejnené 19.5.2023. Prijímame 24 žiakov, poradie sa môže posunúť na základe zápisu.

    Vysvetlivky:

    Úspešný – splnil kritériá

    Neúspešný ( menej ako 5 bodov z SJL alebo MAT ) - nemôže byť prijatý ani na odvolanie