•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Deň otvorených dverí 22
     • Deň otvorených dverí 22

      30. 11. 2022

      Po niekoľkoročnej pandemickej prestávke sme opäť otvorili dvere našej školy pre všetkých, ktorých zaujíma, ako to u nás vyzerá, ako pracujeme, aká je v našej škole atmosféra...

      Viac ako stovku záujemcov z radov deviatakov a ich rodičov či príbuzných oslovilo pozvanie zúčastniť sa na Dni otvorených dverí. Väčšina návštevníkov pochádzala z blízkeho regiónu, no cestu k nám merali aj z odľahlejších kútov Slovenska.

      Naši žiaci sa ujali skupiniek hostí a sprevádzali ich po budove školy. Nazreli do učební, kde bežalo vyučovanie, no napriek tomu hostia mali možnosť debatovať s učiteľmi aj žiakmi. Nevynechali dielne, kde sa im zas venovali majstri aj žiaci na odbornom výcviku. Prezreli si jedáleň, školský internát a prejsť sa mohli i po vynovenom nádvorí sv. Dominika Savia.

      Ak ste novembrový termín nestihli, tá možnosť je tu znova! Radí vás privítame 9. decembra v čase od 9.00 do 13.00 h.

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca slovenčiny