• Súťaže

    • Súťaže a biblické olympiády

    • Súčasťou pastorácie na našej škole sú tiež biblické olympiády a iné súťaže či projekty na dijezécnej a celoslovenskej úrovni, kde naši žiaci môžu uplatniť nie len znalosti z oblasti náboženstva ale vyjadriť a zdielať tiež vlastné skúsenosti vo viere.

     V rámci školy prebiehajú tiež súťaže počas rôznych liturgických období (advent, pôst, Vianoce, Veľká noc). Žiaci sa môžu do nich zapojiť vlastnou angažovanosťou a službou pre druhých na škole alebo vo svojom okolí ale tiež formou plnení osobných presdavzatí a práce na sebe samých. Tieto súťaže sú veľmi obľúbené pretože úsilie v nich vynaložené sa nikdy neminie aj sladkým odmenám.