• Súťaže a biblické olympiády

        • Súčasťou pastorácie na našej škole sú tiež biblické olympiády a iné súťaže či projekty na dijezécnej a celoslovenskej úrovni, kde naši žiaci môžu uplatniť nie len znalosti z oblasti náboženstva ale vyjadriť a zdielať tiež vlastné skúsenosti vo viere.