•  

    

    

    

    

    

    

    

    • 3D v živote pedagóga
     • 3D v živote pedagóga

      31. 8. 2022

      Vstup do nadchádzajúceho školského roka odštartovali zamestnanci školy už tradične predĺženou duchovnou obnovou, už tradične v malebných Čičmanoch.

      Jadrom nášho trojdňového stretnutia bola osobnostná formácia zameraná na viaceré roviny života pedagóga. Hlavným prednášateľom bol saleziánsky spolupracovník a pedagóg Andrej Rajský. Hovorili sme o vznešených ideáloch služby mladým a Pánu Bohu, ale aj o ich konkrétnej realizácii v interakciách a dennodenných zápasoch. Zaoberali sme sa viacerými rovinami osobnosti pedagóga, identity, schopnosti komunikovať, vzťahov, ale aj rozmerom hĺbky jeho povolania. Uvažovali sme nad tým, že naše povolanie pramení z Božieho pozvania a z vlastných rozhodnutí, kým chceme byť, kadiaľ chceme kráčať. Pre inšpiráciu sme sa pristavili aj pri starovekom Aristotelovi a jeho štyroch cnostiach: pedagogickej láske, praktickej múdrosti, umiernenosti či udatnosti.

      Okrem účasti na formácii, sme i tentoraz mohli využiť prítomnosť kňazov na duchovné rozhovory či sviatosť zmierenia. Z výšin vznešených ideálov sme sa radi zniesli aj do každodennosti a pozhovárali sa pri opekačke alebo spoločenskom večeri, kde už tradične nechýbala ani heligónka, ani gitara, ani spev.

      Vstupujeme do nového školského roka, plného výziev, očakávaní či predsavzatí – bude zaujímavejší, podnetnejší, náročnejší? Je nový. Berme ho ako jedinečnú šancu dozvedieť sa niečo nové, tvoriť, rásť... Tak sa jej chopme – spoločne!

       

      Beáta Jarošová,
      pedagogička