• Sviatostný život

    • Sväté omše

    • Súčasťou vyučovania je svätá omša každý piatok ráno a na veľké sviatky. 

     Je to dôležitý moment stretnutia sa celého spoločenstva školy a preto na záver omše vždy nasledujú aj informácie o dianí na škole. O animáciu školských svätých omší sa stará stretko miništrantov a školský zbor.

     Žiaci, učitelia, zamestanci školy ale aj rodičia majú tiež možnosť zúčastniť sa na každodennej omši počas veľkej prestávky v školskej kaplnke.

      

  •  


    

    • Sviatosť zmierenia

    • Mnohé chvíle každodenného života školy umožňujú žiakom pristupovať k sviatosti zmierenia a to najmä počas duchovných obnov, svatých omší a každodenne počas večerných sloviek na internáte. Saleziáni kňazi prítomní na škole sa pohybujú medzi žiakmi počas celého dňa a po dohode spovedajú aj počas prestávok, či popri práci v dieľňach.

      

  •  


    

    • Príprava na sviatosti

    • Žiaci, ktorí ešte nepristúpili k sviatostiam a prejavia záujem môžu absolvovať prípravu na prijatie základných sviatostí: krst, spoveď, birmovka alebo tiež sviatosť manželstva. Príprava je vedená saleziánmi a prebieha prostrednísctvom neformálnych stretnutí v malých skupinkách.

      

      

      


  •