• Sväté omše

    • Súčasťou vyučovania je svätá omša každý piatok ráno a na veľké sviatky. 

     Je to dôležitý moment stretnutia sa celého spoločenstva, preto na záver omše vždy nasledujú aj informácie o dianí v škole. O animáciu omše sa stará stretko miništrantov a školský zbor

     Žiaci, učitelia, zamestanci školy ale aj rodičia majú tiež možnosť zuúčastniť sa na každodennej omši počas veľkej prestávky v školskej kaplnke.

      

    • Sviatosť zmierenia

    • Mnohé momenty života školy umožňujú žiakom pristupovať k sviatosti zmierenia a to najmä počas duchovných obnov, svatých omší a každodenne počas večerných sloviek na internáte. Saleziáni kňazi prítomní na škole sa pohybujú medzi žiakmi počas celého dňa a po dohode spovedajú aj počas prestávok, či popri práci v dieľňach.

      

    • Príprava na sviatosti

    • Žiaci, ktorí ešte nepristúpili k sviatostiam a prejavia záujem môžu absolvovať prípravu na prijatie základných sviatostí: krst, spoveď, birmovka alebo tiež sviatosť manželstva. Príprava je vedená saleziánmi a prebieha prostrednísctvom neformálnych stretnutí v malých skupinkách.