• Exkurzie a školenia

    Vstúpiť do sveta práce, stretnúť expertov z praxe a vypočuť si ich skúsenosti či vidieť a vyskúšať si ako funguje výroba...
   •  

    Toto sú príležitosti, ktoré študentom môžu dodávať motiváciu a otvárajú im možnosť ešte lepšie sa pripraviť na vlastnú budúcnosť.

    Naša škola sa snaží ponúknuť žiakom počas celého štúdia ďalšie doplnkové formy ich osobnej formácie a profesionálneho vzdelávania. Vďaka nadšeným pedagógom, majstrom a vychovávateľom organizujeme v rámci konkrétnych odborov ale aj vybraných predmetov rôzne školenia, prednášky či workshopy na pôde našej školy ale tiež exkurzie a návštevy do iných odborných pracovísk, fabrík, firiem a súkromných dielní. Tieto skúsenosti sa tak stávajú silnými zážitkami pre našich žiakov a inšpirujú ich samotných.