•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Otvorili sme divadelnú sezónu
     • Otvorili sme divadelnú sezónu

      24. 9. 2023

      Uplynulý týždeň sme sa s niekoľkými žiakmi III. GDM zúčastnili na predstavení Mestského divadla
      (MD) Žilina Kreutzerova sonáta/Čia vina.


      Išlo o pôsobivú divadelnú hru napísanú na motívy novely Sofie Tolstej, ktorá bola akousi reakciou na
      známe dielo jej manžela.
      Návšteva pre nás predstavovala nielen príjemnú kultúrnu akciu, meniacu dievčatá na dámy a chlapcov na džentlmenov, ale aj istú predprípravu na budúcoročnú maturitu, keďže svetový realizmus je pevnou súčasťou maturitných zadaní. Zaujímavá bola tiež debata po predstavení, keď sme pri kebabe mali potrebu zdieľať sa so svojimi dojmami a postrehmi. Osobitné poďakovanie patrí MD Žilina, ktoré nám venovalo vstupenky na predstavenie. Ako sa vyjadrili viacerí žiaci, do divadla sa vyberú celkom isto znova. Tu sú niektoré ich reakcie:

      Martin: Dej bol úžasne odohraný troma hercami, ktorí stvárňovali postavu ruského spisovateľa L. N. Tolstého. S humorom, ironicky až groteskne boli zobrazené aj vážne okolnosti vzťahu manželov Tolstojovcov.

      Sima: Divadlo ma uchvátilo už na samom začiatku. Výkony hercov boli úžasné. Neviem sa dočkať, keď sa do divadla vrátim.

      Kristína: Na hre sa mi páčilo, koľko detailov, ktoré postupne naberali aj prenesený význam, dokázali autori spojiť do jedného celku. A tiež to, že hra nás držala v napätí po celý čas, ako dej postupne gradoval.

      Adam: Herci odviedli úžasnú prácu, hrali perfektne. Páčili sa mi aj mnohé skryté symboly, ktoré do predstavenia autori vložili.

      Katka: Predstavenie ma zaujalo svojím spracovaním vážnej témy – manželskej krízy – s humorom, iróniou a sarkazmom. Veľmi ma oslovilo zobrazenie vnútorných zápasov L. N. Tolstého prostredníctvom troch hercov. Isto by som si to pozrela ešte raz.

      Julka: Hra bola ohromujúca, v závere ma úplne „zvalcovali“ emócie. Pokojne by som na to šla znovu. Herecké výkony boli úžasné a spracovanie vynikajúce.

      Beáta Jarošová, vyučujúca SJL
      žiaci III. GDM

    • Nick Vujcic
     • Nick Vujcic

      21. 9. 2023

      Nick Vujcic: „Sústreďte sa na to, čo máte...“

      V stredu 13. septembra sa niekoľkí naši žiaci a rodičia jedného žiaka zúčastnili na prednáške známeho pastora, prednášateľa, motivačného trénera bez rúk a nôh Nicka Vujicica v Košiciach. V sprievode, pani učiteľky Adriany Tvrdej a saleziána Petra Boška, sme pred programom navštívili saleziánov na Kalvárii v Košiciach, centrum Košíc a následne sme sa presunuli na amfiteáter, kde sa konala Nickova prednáška pod názvom „Viera, nádej a láska,“ ktorá bola doplnená kapelou Tretí deň. Bol to naozaj skvelý zážitok, vidieť naživo muža bez končatín, ktorý vedie šťastný a naplnený život. A ako povedal sám Nick: „Nesústreď sa na to, čo v živote nemáš. Sústreďte sa na to, čo máte.“ Táto životná filozofia je inšpirujúca a nás učí, že môžeme čeliť ťažkostiam, máme vždy nájsť radosť a hodnotu v tom, čo máme.

      Terézia Jureková, žiačka IV.GDM
      Adriana Tvrdá, vyučujúca

    • Profesia days
     • Profesia days

      20. 9. 2023

      Končiace ročníky IV.GDM a II.NDŠ za zúčastnili známeho festivalu pracovných príležitostí „Profesia days“ v Dome odborov v Žiline.

      Toto podujatie prinášalo inspirácie a množstvo možností na sebarozvoj. Festival ponúkal široký výber top firiem ponúkajúcich pestrú paletu pracovných príležitostí. Dokonca bolo pripravené špeciálne „mólo“, na ktorom prebiehala diskusia s Milanom Dubecom, ktorý rozprával o téme „Ako je to byť investorom, filantropom, podnikateľom na Slovensku. Naši študenti sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravili zástupcovia firiem a navyše získali aj drobné darčeky, ktoré určite potešili každého z nich.

      Adriana Tvrdá, vyučujúca

    • Celoškolská duchovná obnova
     • Celoškolská duchovná obnova

      20. 9. 2023

      Povýšenie svätého kríža - práve na tento sviatok sa nám naskytla možnosť ponoriť sa do seba a vypočuť si myšlienky don Miroslava Podstavka.

      Pôsobí v Poprade a počas duchovnej obnovy sa nám prihovoril slovami zo Svätého písma. Poukázal na význam lásky, odpúšťania a vzájomného porozumenia. I z malého semienka môže vyrásť veľký strom - nosná myšlienka, nad ktorou sme uvažovali. Po možnosti sviatosti zmierenia a svätej omši sme sa rozpŕchli do svojich domovov na predĺžený víkend. Veríme, že sa nám podarí niektoré myšlienky premieňať do konkrétnych skutkov v našom živote.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Krištof Krajník, žiak GDM

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

      5. 9. 2023

      Po letných prázdninách sme sa konečne stretli a plní zážitkov zasadli do školských lavíc.

      Pocity boli rozpačité, mnohým sa nechcelo a iní sa zas tešili na spolužiakov. Po úvodnej sv. omši, kde sme sa po slovách don Jozefa Sarneckého zamysleli nad zmyslom výchovy, nasledovalo spoločné fotenie. Rozchod do tried, kde sme sa oboznámili so školským poriadkom a povinnosťami, ktoré nás nasledujúci školský rok čakajú. Pre mnohých je tento deň výnimočný tým, že sú v nových priestoroch, s novými ľuďmi. Chceme všetkým  popriať veľa úspechov. Pre žiakov končiacich ročníkov je tento rok posledný a veríme, že si ho užijú naplno. V novom školskom roku si želajme hlavne zdravie, vzájomné porozumenie a veľa chuti do štúdia i poznávania nových vecí.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Nikolaj Pálfy