•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch
     • Duchovná obnova zamestnancov v Čičmanoch

      30. 8. 2023

      Pred začatím školského roka sa zamestnanci školy opäť rozhodli stráviť pár chvíľ na duchovnej obnove v Čičmanoch.

      Prednášajúcim bol don Pavol Grach. Svojimi prednáškami sa nás snažil podnecovať k tomu, aby sme sa zamysleli nad zmyslom spoločenstva, modlitby, ale aj eucharistie. Okrem duchovného programu a možnosti stíšenia sa sme mali možnosť upevniť vzťahy pri opekačke, spoločnom futbale či speve. Príjemne strávené chvíle v malebnej prírode nám pomohli nabiť sa do ďalších dní a pripraviť sa na nový školský rok.

      Mgr. Darina Stebnická, učiteľka
      Fotografie: Richard Bistiak