• Vedenie školy

  "Mojím zámerom je vychovávať poctivých občanov a dobrých kresťanov." don Bosco
   • Mgr. Janka Školová
   • Mgr. Janka Školováriaditeľka
   • Ing. Stanislav Čelko
   • Ing. Stanislav Čelkozástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie
   • Mgr. René Gabčo
   • Mgr. René Gabčozástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
   • Mgr. Peter Dubiel
   • Mgr. Peter Dubielhlavný majster
   • Mgr. Peter Boško SDB
   • Mgr. Peter Boško SDBvedúci vychovávateľ
   • PaedDr. Ján Fábian SDB
   • PaedDr. Ján Fábian SDBkatechéta školy, školský digitálny koordinátor, správca siete
   • Ing. Veronika Šuštiaková
   • Ing. Veronika Šuštiakovávedúca ekonomického úseku