• Vedenie školy

   • Mgr. Igor Pecha SDB
   • Mgr. Igor Pecha SDBriaditeľ
   • Ing. Stanislav Čelko
   • Ing. Stanislav Čelkozástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie
   • Mgr. René Gabčo
   • Mgr. René Gabčozástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
   • Mgr. Peter Dubiel
   • Mgr. Peter Dubielhlavný majster
   • Mgr. Jozef Sarnecký SDB
   • Mgr. Jozef Sarnecký SDBvedúci vychovávateľ
   • PaedDr. Ján Fábian SDB
   • PaedDr. Ján Fábian SDBkatechéta školy
   • Ing. Veronika Šuštiaková
   • Ing. Veronika Šuštiakovávedúca ekonomického úseku