• Hokejbal a Florbal

   •  

     

    Naša škola je vybavená novým multifunkčným ihriskom. Pôvodný betónový povrch sme vymenili za bezpečný still-mat a upravili sme tiež mantinely. Keď nám to počasie dopraje počas zimy sa toto ihrisko mení na klzisko, ktoré slúži na voľné korčulovanie ale aj na obľúbený hokej.

            

     

    Hokejbal aj florabal sú obľúbené športy najmä medzi žiakmi z internátu počas poobedného voľného času. 

    Na škole prebieha Hokejbalový krúžok. Chlapci mávajú technické tréningy jeden krát do týždňa a pripravujú sa na Celoslovenský saleziánsky hokejbalový turnaj. 

    Florbalový krúžok trénuje tiež jeden krát do týždňa a to buď na multifunkčnom ihrisku alebo v jednej z telocviční. Jeho účastníci sa tiež zúčastňujú rôznych turnajov na miestnej úrovni.