• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
   • Emailové adresy zamestnancov:
   • Adresy sú tvorené na tomto princípe:
    meno.priezvisko@sjoroza.sk
   • Telefón
   • škola:
    +421 911 344 848

    dielne, servis:
    +421 948 007 519
   • Adresa školy
   • Saleziánska 18, Žilina 010 01
    Slovakia
   • IČO
   • 00652512
   • DIČ
   • 2020639159
   • Kód školy
   • 653007
   • IBAN
   • SK30 3100 0000 0042 6002 6918
    PrimaBanka