• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Regionálne kolo

    • Barbora Zemančíková

    • 3. miesto / KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA do 16 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Tadeáš Jozef Michal Petrášek

    • Čestné uznanie / KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA do 16 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Barbora Zemančíková

    • Čestné uznanie / KATEGÓRIA FAREBNÁ FOTOGRAFIA do 16 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Nikolaj Pálfy

    • 2. miesto / KATEGÓRIA FAREBNÁ FOTOGRAFIA do 21 rokov
    • AMFO · Regionálne kolo · 2019/2020
  • Medzinárodné kolo

    • Filip Lovíšek, Jakub Garan

    • 4.-5.miesto
    • SUSO 2019 Praha · Medzinárodné kolo · 2019/2020
  • Celoštátne kolo

    • Tereza Hodásová

    • 3. miesto
    • Junior Internet - Dizajn (stredná škola) · Celoštátne kolo · 2019/2020
    • Dominik Duša

    • 1. miesto
    • AMFO - kategória čiernobiela fotografia do 16 rokov · Celoštátne kolo · 2019/2020
  • Krajské kolo

    • Daniel Fečo

    • 2. miesto
    • Stredoškolský podnikateľský zámer · Krajské kolo · 2019/2020
  • Školské kolo

    • Martin Maďar

    • 1. miesto
    • Mladý stolár · Školské kolo · 2019/2020
    • Lukáš Stehlík

    • 2. miesto
    • Mladý stolár · Školské kolo · 2019/2020
    • Andrej Kramár

    • 3. miesto
    • Mladý stolár · Školské kolo · 2019/2020
    • Václav Haviar

    • 1. miesto / autoopravár - mechanik, elektrikár
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Michal Čajka

    • 2. miesto / autoopravár - mechanik, elektrikár
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Miroslav Bolek

    • 3. miesto / autoopravár - mechanik, elektrikár
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Marek Tkáč

    • 1. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Matúš Šimunek

    • 2. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Leonard P. Dávidík

    • 3. miesto / autoopravár - lakovník
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára II. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Adrián Boháč

    • 1. miesto
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Ľubomír Orieščik

    • 2. miesto
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka · Školské kolo · 2019/2020
    • Dominik Komloš

    • 3. miesto
    • Súťaž o najlepšieho autoopravára I. ročníka · Školské kolo · 2019/2020