• Termíny prijímacieho procesu

  • Deň otvorených dverí na našej strednej škole

   od 28. januára 2022 v piatky, individuálnou formou po dohode

   Zverejnenie kritérií prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory

   28. február 2022

   Podanie prihlášky

   do 20. marca 2022

   Prijímacie pohovory a zápis na učebné odbory

   25. - 26. apríla 2022

   Prijímacie skúšky na študijné odbory

   2. mája 2022

   9. mája 2022

   Vyrozumenie o výsledku

   18. mája 2022

   Zápis na študijné odbory

   18. mája 2022