• Termíny prijímacieho procesu

  • Burzy stredných škôl

   1. decembra 2020, Námestovo

   Deň otvorených dverí na našej strednej škole

   individuálne, po telefonickom dohovore

   Zverejnenie kritérií prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory

   26. február 2021

   Podanie prihlášky

   do 8. apríla 2021

   Prijímacie pohovory a zápis na učebné odbory

   29. - 30. apríla 2021

   Prijímacie skúšky na študijné odbory

   3. - 4. mája 2021

   10. - 11. mája 2021

   Vyrozumenie o výsledku

   20. mája 2021

   Zápis na študijné odbory