• Termíny prijímacieho procesu

  • Deň otvorených dverí na našej strednej škole

   11.11.2022 a 9.12.2022

   Zverejnenie kritérií prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory

   30. november 2022

   Podanie prihlášky

   do 20. marca 2023

   Prijímacie pohovory a zápis na učebné odbory

   25. - 26. apríla 2023

   Prijímacie skúšky na študijné odbory

   4. mája 2023

   9. mája 2023

   Vyrozumenie o výsledku

   po 9. máji 2023 cez edupage

   Výsledky prijímacieho konania

   19. mája 2023

   Zápis na študijné odbory

   25. mája 2023