• Termíny prijímacieho procesu

  • Deň otvorených dverí na našej strednej škole

   10.11.2023 a 8.12.2023

   Zverejnenie kritérií prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory

   30. november 2023

   Podanie prihlášky

   do 20. marca 2024

   Prijímacie pohovory a zápis na učebné odbory

   23. - 24. apríla 2024

   Prijímacie skúšky na študijné odbory

   2. mája 2024

   6. mája 2024

   Vyrozumenie o výsledku

   17. máj 2024

   Výsledky prijímacieho konania

   17. máj 2024

   Zápis na študijné odbory

   28. mája 2024