• Termíny prijímacieho procesu

  • Deň otvorených dverí na našej strednej škole

   od 12. novembra 2021 do 17. decembra 2021 v piatky, individuálnou formou po dohode

   Zverejnenie kritérií prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory

   1. február 2022

   Podanie prihlášky

   do 10. apríla 2022

   Prijímacie pohovory a zápis na učebné odbory

   27. - 28. apríla 2022

   Prijímacie skúšky na študijné odbory

   9. mája 2022

   12. mája 2022

   Vyrozumenie o výsledku

   12. až 13. mája 2022

   Zápis na študijné odbory

   18. mája 2022