•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Súťaž „Finančné eso,“
     • Súťaž „Finančné eso,“

      14. 12. 2023

      Gratulujeme všetkým víťazom súťaže „Finančné ESO!“ Dňa 8. decembra 2023 sa 67 žiakov vyšších ročníkov zapojilo do školskej vedomostnej súťaže z oblasti financií. 

      Súťaž nielen posúdila vedomosti našich študentov pomocou praktických príkladov, úloh a otázok, ale aj im umožnila porovnať si svoje schopnosti s rovesníkmi a získať cenné poznatky na praktické využitie. 

      Na všetkých troch miestach sa umiestnili žiaci II.NDŠ - Šimon Koza (1. miesto), Ľubomír Orieščik (2. miesto) a Teodor Roštek (3. miesto). Mário Karcol a Sebastián Vojtechovský zo IV.GDM doplnili prvú päťku. 

      Taktiež by sme radi poďakovali spoločnosti Partners Group za ich podporu tejto súťaže a zvlášť manažérke spoločnosti Veronike Škrobákovej, s ktorou dlhodobo spolupracujeme na finančnom vzdelávaní našich žiakov. 

      autorka: Adriana Tvrdá, vyučujúca