• Propagačné podujatia našej školy

   •  

     

    Deň otvorených dverí zavŕšil piatok, týždeň nabitý akciami na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Po pravidelnom pondelkovom kurze tanca a spoločenského správania a utorkovej Študentskej kvapke krvi a stretkách odišla v stredu takmer polovica internátu na Godzone - evanjelizačnú akciu, ktorá prináša prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie pre mladých v oblasti viery. Vo štvrtok bol autobus plný mladých podporiť imatrikulácie v družobnej strednej škole v Čadci. Oznamy počas pravidelnej piatkovej školskej svätej omše predniesol zástupca riaditeľa René Gabčo. Zhrnul akcie za posledné obdobie a poinformoval o udalostiach najbližších dní. Riaditeľ školy sa v tom čase nachádzal u pána biskupa na Oceňovaní žiakov Žilinskej diecézy, kde boli ocenení dvaja stolári za úspechy v súťažiach na Slovenskej i medzinárodnej úrovni. Už počas omše prichádzali záujemcovia o štúdium. Čakanie si krátili sledovaním diania na škole prostredníctvom informačnej obrazovky, kde sa premietali fotky a videá. Následne sa po skupinkách presunuli do učebne. Tu boli predstavené formou videoprezentácie jednotlivé odbory, ponúkaný výchovný projekt a škola ako taká. Sprevádzanie po škole zabezpečovali chalani z maturitných ročníkov. V jednotlivých odborných učebniach sa už hosťom venovali pedagógovia a žiaci, ktorí odpovedali na položené otázky. Kedysi študenti a učni ostávali v triedach a učitelia prichádzali a nosili si potrebné pomôcky. Škola už pred viacerými rokmi prešla na systém fungovania, kde každý učiteľ má svoju učebňu so všetkým potrebným pre názorné ukážky a žiaci sa presúvajú medzi učebňami podľa rozvrhu. "Viem že chcem byť autoopravár, ale ešte si vyberám školu" povedal jeden z návštevníkov. Pri jej výbere často zaváži najmä vybavenosť dielní a konkrétna činnosť, s čím všetkým sa žiaci počas vyučovania stretnú a či budú dobre pripravení pre trh práce a svoje budúce povolanie. Z tohto pohľadu je najväčším lákadlom možnosť vidieť pri bežnom fungovaní práve priestory dielní. Za dôležité to pokladajú i organizátori Dňa otvorených dverí, nakoľko sprevádzanie po týchto priestoroch zabezpečovali zástupcovia školy. Vďaka mnohým skúsenostiam mohli záujemcom zodpovedať všetky otázky. Patria tiež medzi dlhoročných zamestnancov školy a tak sa potenciálni žiaci dozvedeli nie len čo vidia pred sebou, ale i aké úspechy školy boli sprevádzané vystavenými predmetmi prípadne zariadeniami, ktoré, teraz už exallievi (bývalí žiaci), vyhrali na súťažiach a na ktorých ich nástupcovia už reálne pracujú. "My tak hovoríme, že komu to tu zavonia pri tom dreve, tak už odtiaľto neodíde, že už sa stane stolárom. Je to veľmi pekné remeslo s hlbokou tradíciou a na našej škole máme veľmi pekné výsledky. V rámci Slovenska boli naši žiaci dva roky po sebe vo finále." povedal návštevníkom počas prehliadky stolárskych dielní Stanislav Čelko, zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie. "Máme šikovných automechanikov. Minulý rok sme tiež mali víťaza v rámci Slovenska v súťaži Autoopravár Junior. V odbore autoopravár sme najúspešnejšia škola na Slovensku v histórii tejto súťaže." odpovedal na otázky rodičov ohľadom ďalších odborov. Po prehliadke školy a praxe využilo viacero záujemcov možnosť prezrieť si školský internát. Ten prešiel v posledných rokoch viacerými zmenami, prerobilo sa kúrenie, kompletne sa prebudovalo jedno z poschodí, pribudli nové postele, skrine. "Veľkou výhodou je že si vieme mnohé veci spraviť svojpomocne. Učňovzdorné postele vyrobili autoopravári, ktorí sa učia zvárať. Drevenné časti postelí, skrine, kuchynku vyrobili zase naši stolári. Murári práve upravujú jednu miestnosť na prvom poschodí." povedal počas sprevádzanie vedúci vychovávateľ Rastislav Behún. Na tohtoročnom prvom Dni otvorených dverí sa zúčastnilo 135 záujemcov o školu z radov žiakov základných škôl i rodičov. "Máme tu záujemcov z Turzovky, Námestova, Senice, Trnavy, Gbelov, Krásna, Bytče" povedal Miroslav Kaleta, vychovávateľ na školskom internáte zodpovedný za úvodné prezentácie a prvý kontakt s návštevníkmi. 

  •  


    

    • Deň otvorených dverí

    • Deň otvorených dverí na škole prebieha vždy na jeseň. Budúci záujemcovia o našu školu majú k dispozícii viacero termínov kedy sa môžu prísť pozrieť na každodenný život našej školy. Návštevníci sú sprevádzaní priestormi našej školy samotnými žiakmi a v rôznych učebniach, triedach či dieľňach sú oboznámení s obsahom jednotlivých študijných odborov. Je to jedinečná príležitosť nahliadnúť a nechať sa sprevádzať po všetkých priestoroch našej školy a oboznámiť sa nie len s možnosťami štúdiua ale aj zo všetkými ďalšími ponukami aktivít a akcií SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

      

      

      

      

      

      

      

      

  •  


    

    • Stretnutie exallievov 1.mája

    • Jednou z tradícií saleziánskych škôl na celom svete je združovanie exallievov - absolventov našej školy. Naši absolventi aj po ukončení štúdia ostávajú súčasťou saleziánskej rodinny, naďalej podporujú dianie na škole rôznymi formami a stretávajú sa na rôznych podujatiach. Jedným z nich je obľúbené stretnutie exallievov každý druhý rok na 1. mája. Akcia organizovaná saleziánskou komunitou, pedagógmi a žiakmi, kde prichádzajú naši absolventi už aj so svojimi rodinami, aby strávili krásny deň spoločnej zábavy, hier, priateľských rozhovor a spoločných stretnutí.

      

  •  


    

    • Cechcamp

    • Prázdninový tábor pre chlapcov 7. a 8. ročníka základnej školy, ktorí sí chcú "privoňať" k remeslám, pre ktorých štúdium sa možno rozhodnú už o pár rokov. Okrem práce čaká na chlapcov 5 dní hier, športu, zábavy ale aj zamyslení sa nad životom a to všetko priamo v prostredí našej školy, školského internátu a dielní. Na tábore sa chlapcom venujú ako animátori naši samotní žiaci a pedagógovia.

      

      

      

      

      

      

      

  •  


    

    • Podujatia pre rodičov žiakov

    • V duchu výchovného systému don Bosca chceme na vzdelávaní a výchove mladých participovať aj s tými, ktorí sú bezprostredne zodpovední za túto úlohu - rodičia. Počas roka preto ponúkame viaceré momenty stretnutia a akcií práve aj pre rodičov našich žiakov. Jedným z nich sú aj Duchovné cvičenia pre rodičov našich žiakov či absolventov. Počas týchto pár dní chceme rodičom ponúknuť priestor na osobné zastavenie sa, zamyslenie nad dôležitými témami života a čas na oddych a priateľské stretnutia.