• Spoločensko-kultúrne akcie

  Hudba, tanec, diskotéky, plesy, stužkové ale aj sviatky, športové dni a turnaje.
   • Tanečné a hudobné akcie
   • radosť a smiech

     

     

    Podujatia plné hudby a zábavy:

     

     

    Fašiangový ples

    Cecilfest

    Imatrikulácie 

    SOŠ pedagogická sv. M. Goretti

    Diskotéka

    Gymnázium sv. Františka z Assisi

    Čítaj viac...

   • Sviatočné akcie
   • byť stále deťmi

     

     

    Akcie spojené s rôznymi sviatkami:

     

    Štedrá večera

    Mikuláš

    Oslava sviatku don Bosca

     

     

     

    Čítaj viac...

   • Podujatia ku koncu štúdia
   • navždy sa zachová - v pamäti stužková

     

    Rozlúčky s našimi absolventami:

     

     

    Stužková slávnosť

    Rozlúčka s tretiakmi

     

     

     

     

    Čítaj viac...

   • Športové akcie
   • v zdravom tele - zdravý duch

     

     

    Športové podujatia v škole alebo v prírode:  

     

    Športový deň Panni Márie Pomocnice

    Turnaje

    Výstup Titusa Zemana

    Biely plášť Artemite Zattiho

     

    Čítaj viac...