• Ročníkové akcie

   Každý rok Ťa u nás čaká nejaká zaujímavá akcia
  • Akcie určené pre jednotlivé ročníky

    • 1. Ročník
    •  

     aby sme sa dobre rozbehli

      

     Akcie určené pre našich prvákov:

      

     Zoznamovák

     Cechovačka

     Akčný víkend

     Plavecký výcvik

      

     Čítaj viac...

      

    • 2. Ročník
    •  

     kráčame spoločne

      

     Akcie určené pre druhé ročníky:

      

     Orientačné dni

     Lyžiarsky výcvik

     Janko Bosco Cameriere

      

      

     Čítaj viac...

      

      

    • 3. Ročník
    •  

     vykročiť do sveta

      

     A čo čaká našich tretiakov:

      

     KOZŽ Taliansko

      

      

      

      

     Čítaj viac...