•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Drevo medzi nebom a zemou
     • Drevo medzi nebom a zemou

      30. 9. 2022

      S potešením oznamujeme, že náš bývalý kolega, majster odborného výcviku a známy rezbár Jarko Mieres vystavuje svoje diela v budove Diecézneho centra v Žiline na Kalinčiakovej ulici. Výstava s názvom Drevo medzi nebom a zemou je súčasťou 13. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý pripravuje žilinský Inštitút communio.

      Ak sa zastavíte v pracovných dňoch od  v čase od 7.00 do 15.00, očaria vás jednak jednoduché prírodné motívy, ale aj prepracované ikony, kríže či plastiky Panny Márie. Výstavu si môžete pozrieť do konca októbra.

      Pripomíname, že majster Mieres je aj autorom viacerých diel v saleziánskom Kostole sv. Jána Bosca v Žiline, vytvoril napríklad krížovú cestu, ale aj pôsobivú sochu Panny Márie Pomocnice.

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • INSTRET
     • INSTRET

      30. 9. 2022

      Ďalšie pokračovanie inšpiratívnych stretnutí s podnikateľmi na našej škole v spolupráci s OZ Cesty k podnikaniu tento školský rok odštartovala Ivetka Hrabovská z firmy Gentlejam. Spolu s manželom sa rozhodli podnikať a priniesť na gastronomický trh novú vlnu delikates - špičkový džem, v ktorom je ukrytá božská chuť čerstvého ovocia, voňavého korenia a prémiového alkoholu.

      Tejto akcie sa zúčastnili aj študenti stredných škôl – OATA a SSOŠ, ktorí mali možnosť ochutnať výnimočné produkty Gentlegam.

      Sympatická podnikateľka sa s nami podelila o svoj príbeh „výroby džemu“, o nápade, o začiatkoch, o chybách a úspechoch. Jej úspech už ocenili aj na EXPO 2022 v Dubaji.

      Adriana Tvrdá, učiteľ

    • Celoškolská duchovná obnova
     • Celoškolská duchovná obnova

      16. 9. 2022

      Začiatok školského roka bol spestrený celoškolskou duchovnou obnovou, ktorou nás v stredu 14. 9. 2022  obohatil novokňaz salezián Ján Butkovský.

      Ponúkol nám viacero možností uvažovať nad životom. Položil viaceré otázky na zamyslenie. Okrem duchovného slova nám ponúkol možnosť zamyslieť sa nad obrazom Vincenta van Gogha. Po prednáške bola možnosť svätej spovede a celú obnovu sme ukončili slávnostnou sv. omšou pri príležitosti Povýšenia sv. kríža.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Školenie učiteľov vo firme BOSCH Praha
     • Školenie učiteľov vo firme BOSCH Praha

      5. 9. 2022

      Aj počas letných dovoleniek sa učitelia odborných predmetov Ing. Janka Funtíková a Ing. Ján Synák vzdelávali.

      Naši vyučujúci sa zúčastnili na dvojdňovom školení s aktuálnou témou týkajúcou sa hybridných pohonov v pražskej firme BOSCH. Získané poznatky o týchto najmodernejších technológiách  zakomponujú a využijú vo vyučovaní odborných predmetov, jednak autoopravárov, ale aj žiakov nadstavbového štúdia odboru dopravná prevádzka.

      Ing. Janka Funtíková, pedagogička

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

      23. 9. 2022

      Po letných prázdninách sme opäť zasadli do školských lavíc. Niektorí sa vrátili na známe miesto. Pre iných bude naša škola novou možnosťou a šancou naučiť sa i spoznávať niečo nové, doposiaľ neprebádané.

      Po slávnostnej svätej omši sa nám prihovorila pani riaditeľka a do nového školského roka nám popriala veľa elánu a chuti do učenia. Nechýbalo ani spoločné fotenie a stretnutie v triedach. Navzájom si teda poprajme, nech je pre nás nový školský rok plný dobrodružstiev a výziev. Nech si na jeho konci môžeme povedať, že bol pre nás prínosom.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka