• Voľné pracovné miesta

  "Mojím zámerom je vychovávať poctivých občanov a dobrých kresťanov." don Bosco
  • Voľné miesta na našej škole

  •  

   UČITEĽ STREDNEJ ŠKOLY + správca počítačovej siete

    

   1. Údaje o pracovnom mieste

   • druh pracovnej činnosti:
    • výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa strednej školy – aprobácia informatika
    • administrácia  a support IT infraštruktúry školy, technická podpora interných zamestnancov školy, správa lokálnych serverov, pracovných staníc, oprávnení a prístupov, diagnostika a riešenie technických problémov komponentov IS
   • počet voľných miest: 1
   • rozsah úväzku: 100 %
   • deň nástupu: dohodou
   • miesto/lokalita výkonu práce: Saleziánska 18, Žilina

    

   2. Pracovné podmienky

   • pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú
   • práca na zmeny: NIE
   • pracovné miesto vhodné pre mladistvého: NIE
   • pracovné miesto vhodné pre absolventa: ÁNO
   • odmeňovanie: plat je stanovaný podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa platných taríf pedagogických zamestnancov od dĺžky započítanej praxe

    

   3. Požiadavky na zamestnanca

   • požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
   • vzdelanie v odbore: informatika
   • cudzie jazyky: anglický jazyk – stredne pokročilý
   • počítače:  Microsoft Windows – pokročilý, administrácia Windows serverov – pokročilý, administrácia LAN/WAN - pokročilý
   • vodičské oprávnenie: B
   • kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   • všeobecné spôsobilosti: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
   • osobnostné predpoklady: prax v správe IT infraštruktúry, servisná orientácia, profesionalita a spolahlivosť

   ​​​​​​​

   4. Požadované doklady

   • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
   • štruktúrovaný profesijný životopis,
   • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

   ​​​​​​​

   5. Podanie žiadosti

   Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na kariera@sjoroza.sk

   Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky alebo emailom.