• Voľné pracovné miesta

    "Mojím zámerom je vychovávať poctivých občanov a dobrých kresťanov." don Bosco
  • Podanie žiadosti

    Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na kariera@sjoroza.sk.