• Voľné pracovné miesta

  "Mojím zámerom je vychovávať poctivých občanov a dobrých kresťanov." don Bosco
 • UČITEĽ STREDNEJ ŠKOLY / MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

  pre odbor grafik digitálnych médií

  Údaje o pracovnom mieste:

  druh pracovnej činnosti:

  výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa strednej školy / majstra odbornej výchovy pre odbor grafik digitálnych médií 

  počet voľných miest: 2

  rozsah úväzku: 100 %

  deň nástupu: ihneď

  miesto/lokalita výkonu práce: Saleziánska 18, Žilina

   

  Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú
  • práca na zmeny: NIE
  • pracovné miesto vhodné pre mladistvého: NIE
  • pracovné miesto vhodné pre absolventa: ÁNO
  • odmeňovanie: plat je stanovaný podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa platných taríf pedagogických zamestnancov od dĺžky započítanej praxe

   

  Požiadavky na zamestnanca:

  • požadovaný stupeň vzdelania:
   • učiteľ strednej školy: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
   • majster odbornej výchovy: úplné stredoškolské vzdelanie
  • vzdelanie v odbore: informatika, mediamatika, digitálna grafika
  • prax: nepožaduje sa
  • cudzie jazyky: anglický jazyk – stredne pokročilý
  • počítače: programový balík ADOBE, tvorba webových stránok, fotografia, printové média
  • vodičské oprávnenie: B
  • kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • všeobecné spôsobilosti: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
  • osobnostné predpoklady: profesionalita a spoľahlivosť
  • ďalšie požiadavky

   

  Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

   

  Podanie žiadosti

  Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na kariera@sjoroza.sk.

  Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky alebo emailom.