• Animátorstvo

   "Pre konanie dobra treba trošku odvahy."
  •  

  • Animátorstvo je osobitný druh dobrovoľníctva, v ktorom človek venuje svoj čas, energiu a schopnosti v službe druhým ľuďom alebo blízkej komunite. V saleziánskej pedagogike je služba jedným z dôležitých prvkov formácie mladých ľudí, preto aj na našej škole majú žiaci počas štúdia možnosť stať sa animátormi. Mnohí z nich však pokračujú v tejto službe pre školu aj po ukončení štúdia.

    

       
     

   Animátori sa na našej škole môžu angažovať v rôznych oblastiach:

   • na internáte: Žiaci majú možnosť služby prostredníctvom asistencie zverených priestorov ako  je herňa, študovňa, internátny bar či posilňovňa. Počas poobedia môžu žiaci na internáte používať tieto priestory kde im je k dispoziícii a venuje sa im jeden zo starších žiakov - animátor. Niektorí žiaci sú tiež pridelení k mladším výchovnym skupinám a tak sa stávajú akýmisi pomocníkmi pre vychovávateľov a staršími kamarátmi pre nových študentov.

    

   • na podujatiach počas školského roka: Turnaje, oslavy, plesy, suťaže, deň otvorených dverí, mediálna propagácia školy či starostlivosť o priestory - to všetko sú aktivity, ktorými protagonistami, organizátormi a pomocníkmi sú naši samotní žiaci a exalievi.

    

   • na školských a mimoškolských akciách: Medzi obľúbené akcie našich animátorov patria najmä Zoznamovací výlet, Akčný víkend a Cechcamp. Okrem programu a organizácie celého podujatia sú na týchto akciách našim animátorom zverené skupinky účastníkov, o ktorých sa starajú, sprevádzajú ich a animujú. Je to pre nich výborná príležitosť konkrétnej služby pre druhých a tiež forma rastu v zodpovednosti. Naši animátori takto podobne slúžia aj na mimoškolských akciách ako sú napríklad Saleziánske miništranské stretnutie SMS a miništranský tábor ale aj diiecézne stretnutia mládeže. Mnohí z našich žiakov a exalievov sa angažujú ako animátori aj mimo školy a to vo vlastných farnostiach, skautských zboroch a športových kluboch.

    

    

    

   Dôležitou súčasťou animátorstva je tiež formácia: osobný rozvoj a práca na sebe samom. Na našej škole sú animátori súčasťou animátorského streka - spoločenstva, v ktorom sa pravidelne stretávajú v priateľskej atmosfére. Majú tu možnosť spoločne sa zabaviť, zdielať sa o tom čo prežívajú a tiež  formovať sa v osobnom a duchovnom raste a v službe pre druhých. Našim animátorom tiež ponúkame rôzne formy vzdelávania - kurzy a školenia, ktoré organizujú saleziáni a Domka - združenie salziánskej mládeže.