•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Duchovné cvičenia pre rodičov 2024
     • Duchovné cvičenia pre rodičov 2024

      26. 3. 2024

      Hlboký zážitok, vzácne okamihy duchovného rastu a spoločenstva sa spájali počas kvetného víkendu 22. - 24. 3. 2024, kedy sa uskutočnili duchovné cvičenia pre rodičov našich súčasných žiakov i exallievov pod vedením saleziána Slávka Svihru.

      Počas víkendu mali účastníci možnosť ponoriť do hĺbok svojej duchovnej cesty prostredníctvom pútavých prednášok. Jeho múdre slová a zdieľanie poznania priniesli svetlo do životov mnohých. Témy, ktoré sa preberali, sa týkali nielen viery a spirituality, ale aj konkrétnych otázok, ktoré ovplyvňujú každodenný život.

      Vrúcna atmosféra kvetného víkendu bola ešte hlbšia, keď sa účastníci vybrali na krížovú cestu do Bitarovej. Táto púť symbolizovala cestu viery, vytrvalosti a nádeje. Počas nej sa každý mohol zapojiť do modlitieb a zastavení, čo posilnilo ich spojenie s Bohom a navzájom.

      Večer priniesol pokojný čas strávený v priateľskom a otvorenom rozhovore. Účastníci sa navzájom podelili o svoje skúsenosti, poznatky a otázky, čo vytvorilo vzácne spoločenstvo ľudí s rovnakým záujmom o duchovný rast.

      Celkový zážitok z duchovných cvičení nebol len o získavaní vedomostí, ale aj o prehĺbení vzťahov s Bohom a s ostatnými účastníkmi. Tieto víkendové cvičenia zanechali trvalý dojem a posunuli každého účastníka na ich duchovnej ceste o krok vpred.

      Peter Boško SDB, hlavný vychovávateľ