• Prehľad odborov

  Pozrite si aké učebné, študijné a nadstavbové odbory ponúka naša škola.
 • Prehľad učebných odborov

  ..., alebo prečo si vybrať nás
 • Dĺžka vzdelávania a prípravy:
  • 3 roky
  Základné podmienky pre prijatie:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť pre daný odbor
  Spôsob ukončenia prípravy:
  • záverečná skúška
  Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • stredné odborné vzdelanie
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
  • výučný list
  • vysvedčenie o záverečnej skúške

   

 • Prehľad nadstavbových odborov

  ..., alebo prečo pokračovať u nás
 • Dĺžka vzdelávania a prípravy:
  • 2 roky
  Základné podmienky pre prijatie:
  • úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom odbore stanovenom platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR a úspešné vykonanie prijímacej skúšky
  Spôsob ukončenia prípravy:
  • maturitná skúška
  Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • úplné stredné odborné vzdelanie
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
  • maturitné vysvedčenie
 • Prehľad študijných odborov

  ..., alebo prečo naša stredná škola
    • Grafik digitálnych médií
    • Detail
    • Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
    • Detail
 • Dĺžka vzdelávania a prípravy:
  • 4 roky
  Základné podmienky pre prijatie:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť pre daný odbor
  • úspešné vykonanie prijímacích skúšok
  Spôsob ukončenia prípravy:
  • maturitná skúška
  Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • úplné stredné odborné vzdelanie
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
  • maturitné vysvedčenie
  • Absolventi učebných odborov majú možnosť získať:

   • certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory