• "Keď ide o nejakú vec, ktorá slúži dobru, don Bosco chce byť vždy na čele pokroku."  don Bosco