• Spoločenstvo

    • Stretká 

    • Chlapci, ktorý bývajú na internáte majú možnosť stretávať sa raz do týždňa na stretkáchSú to malé rovesnícke skupinky vedené saleziánmi zo školskej komunity a s mladými saleziánmi ponovicmi. 

     Počas stretiek majú chlapci možnosť budovať vzájomné vzťahy v neformálnej priateľskej atmosfrére ale tiež prehlobovať rôzne témy, ktoré im pomáhajú v ich osobnostnom raste.

      

  •  


    

    • Zbor

    • Školský zbor je skupinka žiakov, ktorá hudobne a spevácky sprevádza najmä školské sväté omše každý. 

     Stretávajú sa raz do týždňa a okrem nácvyku piesní majú takto možnosť buduvať aj spoločnú partiu.

      

  •  

       

  •  


    

    • Miništranti

    • Skupinka miništranov sa okrem animácie liturgických momentov stretáva každý týždeň pri spoločnej krátkej adorácií so saleziánskou komunitou, po ktorej nasleduje neformálny moment spoločnej večere.