•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Po stopách dona Bosca
     • Po stopách dona Bosca

      26. 4. 2023

      Aj tohto roku sa nám podarilo zorganizovať výletné putovanie do Talianska pre tretiakov našejškoly s názvom „Po stopách dona Bosca.“

      Naše putovanie sa uskutočnilo v čase od 11. do 15. apríla. V prvý deň po príjazde do Turína sme sipozreli miesta, kde don Bosco založil prvé oratórium. Dnes sa to miesto nazýva Valdocco a nachádzasa tam krásna Bazilika Panny Márie Pomocnice, zrekonštruované múzeum dona Bosca z čias prvéhooratória, kostolík sv. Františka Saleského či areál strednej školy. Pri prechádzke Turínom smenavštívili múzeum automobilov, kostol, kde je uložené turínske plátno aj bývalú židovskú synagógu.

      Ďalší deň sme videli miesta (aj priečelie domčeka), kde sa narodil a prežil svoju mladosť don Bosco(Colle don Bosco) s krásnou modernou bazilikou Zmŕtvychvstalého Krista. Navštívili sme aj rodisko sv.Dominika Savia (Mondonia). Po ochutnávke pravej domácej zmrzliny v San Pé sme sa presunuli navrch Superga, na ktorom stojí mohutná bazilika, v ktorej sú pochovaní všetci králi tohto regiónu.

      Na tretí deň nám počasie umožnilo krásnu prechádzku v Alpách. Uskutočnili sme niekoľkohodinovývýstup z doliny Valtournenche k trom plesám a hrebeňu pohoria s výhľadom na Matterhorn.

      Krásne slnečné počasie prialo aj našej návšteve zábavného parku Gardaland, ktorý je známy rôznymiadrenalínovými atrakciami. Všetci sme si ich užili do sýtosti. Šťastní, zdraví a plní zážitkov sme savrátili domov.

      Ďakujeme za ochrannú ruku dona Bosca, ktorú držal po celý čas nad nami, ale i tými, ktorí totovzácne putovanie zorganizovali.

      Ing. Martin Puchala,
      pedagóg

    • Autosalón Bratislava
     • Autosalón Bratislava

      25. 4. 2023

      Tretiaci autoopravári spolu s výberom prvákov a nadstavbármi z odboru dopravná prevádzka sa 20. apríla 2023 zúčastnili na Autosalóne Bratislava.

      V skromnej ponuke automobilových značiek sa opäť silnejšie tlačili do popredia elektromobily a ázijskí výrobcovia. Našich žiakov najviac upútala expozícia luxusných a športových automobilov a prezentácia predného zeleného brzdového svetla. 

      Ing. Stanislav Čelko,
      zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie

    • Kresťanská konferencia pre podnikateľov
     • Kresťanská konferencia pre podnikateľov

      25. 4. 2023

      Bez peňazí to jednoducho nejde. PENIAZE boli nosnou témou konferencie, na ktorej sme mohli byť. Zažili sme spoločenstvo kresťanských podnikateľov, počuli inšpiratívne príbehy, prednášky, zaujímavé workshopy, modlitby a povzbudenie v podnikaní v súlade s Božími hodnotami.

      Program bol bohatý a pestrý s výnimočnou atmosférou. Na jednom mieste, v jednej miestnosti byť s približne 250 podnikateľmi, to nie je samozrejmosť.

      Inšpiratívnymi rečníkmi boli napríklad Juraj Hrabovštiak (zakladateľ firmy MTS), Ľubomír Klieštik (majiteľ firmy Kamenárstvo), Peter Halušťok (expert v oblasti realít a investovania), Radovan Ivanko (konzultant kresťanskej poradenskej firmy), Denisa Zlevská (zakladateľka Centra pre tréning a rozvoj), Vladko Maslák (kňaz, zakladateľ OZ Dobrý pastier).

      Verím, že sa nám všetkým raz podarí porozumieť peniazom, využiť ich potenciál a múdro ich spravovať.

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Branné cvičenie
     • Branné cvičenie

      25. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sme si urobili pekný deň v prírode.

      Pre žiakov sme v rámci účelového cvičenia a kurzu ochrany života a zdravia pripravili aktivity z topografie, zdravovedy a brannej prípravy. 

      Ing. Vladimír Běhálek,
      učiteľ

    • Oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy
     • Oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy

      24. 4. 2023

      Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis oceňoval zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy vrátane našej kolegyne, pani Evky Horníkovej, ktorá ako účtovníčka pracovala v našej škole od roku 1996.

      Všetkým oceneným blahoželáme a pani Evke ďakujeme za jej obetavú prácu, za veselý smiech i povzbudenie. Prajeme, aby ju na dôchodku sprevádzalo vedomie dobre vykonanej celoživotnej práce a želáme pevné zdravie a veľa slnečných a pekných, požehnaných dní v dôchodku.

      Ing. Veronika Šuštiaková,
      vedúca ekonomického úseku

    • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch
     • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch

      24. 4. 2023

      Vo štvrtok 20. apríla sa uskutočnilo pre  vybraných žiakov tretích ročníkov autoopravárskych odborov a nadstavbového štúdia školenie o elektromobiloch, elektromobilite a hybridných pohonoch.

      Školenie sa začalo teoretickou časťou v autoopravárenskej učební. Vladimír Krekule zo spoločnosti KIA Žilina nás pútavou formou oboznámil s konštrukčnými riešeniami týchto pohonov, ich výhodami, bezpečnosťou pri práci či výhľadmi do budúcnosti. Následne sa pokračovalo praktickou časťou v  trenažérovej  učebni. Pán Krekule nás oboznámil s diagnostickým prístrojom, s ktorým  pracuje spoločnosť KIA/HYUNDAI. Pomocou neho ukázal najhlavnejšie jednotky riadenia celého systému Plug in hybridov. Na aute KIA Sportage Plug in hybrid najnovšej generácie, ktorý spoločnosť KIA na školenie poskytla, vysvetlil činnosť jednotlivých častí hybridného pohonu, kde sa v aute nachádzajú, kde a ako odpojiť VN okruh v prípade havárie či inej udalosti. Na záver sme dali auto na zdvihák a mali možnosť vidieť umiestnenie VN batérie na podvozku auta.

      Poďakovanie za zabezpečenie školenia patrí Ing. Janke Funtíkovej, školiteľovi Vladimírovi Krekulemu, za technickú pomoc Ing. Jankovi Synákovi. Získali  sme ďalšie nové vedomosti o tejto rýchlo sa vyvíjajúcej problematike.

      Adrián Boháč,
      žiak I. NDŠ

    • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR
     • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR

      24. 4. 2023

      V dňoch 11. až 13. apríla 2023 sa v Mladej Boleslavi uskutočnilo celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR.

      Do finále postúpili aj naši žiaci, kde sa v náročnej súťaži umiestnili: v kategórii autoopravár - lakovník  Peter Šušota na 3. mieste a  v kategórii autoopravár – mechanik obsadil elektrikár Marián Kubica pekné 4. miesto. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu školy.

      Ing. Janka Funtíková,
      pedagóg

    • Interview Day
     • Interview Day

      12. 4. 2023

      Žiaci končiacich ročníkov a to 2.NDŠ a 4.GDM triedy sa zúčastnili podujatia InterviewDay, ktoré sa konalo dňa 30.03.2023 v Žiline.

      Študenti si mohli vyskúšať ako vyzerápracovný pohovor a oboznámili sa so zamestnávateľmi jednotlivých firiem.Zamestnávatelia počas krátkeho rozhovoru predstavili svoju činnosť a pracovnépodmienky.

      Radoslav Jurko,
      kariérový poradca

    • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl
     • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl

      6. 4. 2023

      Dňa 22. marca sme sa zástupcovia odborov autoopravári, stolári a grafici zúčastnili podujatia Inovatívne streDnutie na SOŠ dopravnej v Martine. Jeho cieľom bolo vzájomná inšpirácia a zdieľanie inovatívnych nápadov zo života našich škôl. 

      Po privítaní a príhovore pani riaditeľky školy sa začali prezentácie jednotlivých škôl. Na tomto podujatí sme hovorili aj my o našej škole a jej odboroch. Videli sme aj iné školy a ich prezentácie, čiže sme sa navzájom spoznali. Po tejto časti nasledovala krátka prestávka, kde si školy mohli navzájom vyskúšať a pozrieť inovatívne výrobky každej školy. My sme prezentovali našu techniku a to konkrétne virtuálnu realitu a laserovú vypaľovačku, ktoré obsluhovali naši maturanti. Po prestávke nasledovala prednáška o tom, ako sa stať atraktívnym absolventom pre budúcich zamestnávateľov a následne sme si mohli pozrieť školu a dielne. Povedali nám o novom odbore rušňovodič, ktorý otvárajú od septembra tohto roka.

      Celé podujatie bolo pre nás inšpirujúce, veľmi pekné boli prezentácie, ktoré si ostatné školy pripravili a dozvedeli sme sa o iných odboroch. Zistili sme nové spôsoby ako zaujať a videli veľmi zaujímavé dielne.

      Patrícia Pjonteková III.GDM,
      Roman Danko II.B.

    • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy
     • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy

      6. 4. 2023

      Škola ako výchovno-vzdelávací proces pripravuje mladých do života.

      Okrem teoretickej a praktickej výučby sa hodiny v našej škole občas spestrujú aj rôznymi aktivitami, ktoré sú zamerané na širší rozvoj žiakov. Tak tomu bolo aj počas posledných dvoch mesiac vo februári a marci - team-buildingové hry a aktivity na vzájomné spoznávanie sa pre prvákov, debaty s hosťami pre starších žiakov, ale tiež spoločné reflexie o pôste. Aj takýmto spôsobom majú žiaci možnosť počas vyučovania pracovať na svojom osobnostnom rozvoji konfrontáciou sa s rôznymi zaujímavými témami blízkymi ich veku a prežívaniu, či prehlbovaním vzájomných vzťahov medzi spolužiakmi a budovaním triedneho kolektívu.

      Mgr. Michaela Štubňová 
      školský psychológ

    • Ideaton pre stredoškolákov
     • Ideaton pre stredoškolákov

      5. 4. 2023

      Podujatie Ideaton, ktoré sa konalo 24. marca v Bytčianskom svadobnom paláci znelo už len svojím názvom zaujímavo - tak sme sa ho zúčastnili hneď niekoľkí zástupcovia našej školy, dokopy nás boli 10 študentov.

      Organizátori nám predstavili metódu tvorivého myslenia Design Thinking, podľa ktorej sme v tímoch riešili problém z ponuky dvoch tém. Práca v skupine bola náročnejšia ako sme predpokladali. Každý z nás mal vlastný nápad, ktorého bolo náročné sa vzdať, čo viedlo aj k miernemu konfliktu. Ale aj konflikt je dobrý pri hľadaní správnych nápadov a nakoniec sa nám podarilo zhodnúť na výslednom riešení. Vytváranie nápadov bola len jedna časť súťaženia. V druhej časti programu sme museli prísť s nápadom, ktorý by pri následnej prezentácii zaujal divákov.

      Nakoniec sme to zvládli. Aj keď sme v súťaži nevyhrali, celý deň a podujatie sme vnímali ako pozitívnu a podnetnú skúsenosť a učenie ako môcť kreatívne realizovať naše nápady.

      Kristína Kajánková,
      I.GDM

    • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov
     • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov

      5. 4. 2023

      Na prelome marca a apríla absolvovali niektorí študenti tretieho ročníka a nadstavby duchovnécvičenia. Nosnou témou jednotlivých zamyslení, ktoré zároveň boli obohatené o aktivity, bola modlitba.

      Chlapci strávili tri dni premýšľaním o tejto téme. Mali možnosť prehĺbiť svoj pohľad namodlitbu a posilniť svoju skúsenosť s ňou. Počas duchovných cvičení sme si urobili aj výjazd do Rajeckej Lesnej, kde sme sa na miestnej kalvárii pomodlili pobožnosť krížovej cesty. V jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme počúvali životný príbeh blahoslaveného Titusa Zemana a rozijímalio jeho obete za saleziánske povolania. Cestou na chatu sme sa ešte zastavili obzrieť si slávny slovenský betlehem.

      Počas večerov sme trávili voľný čas rozhovormi a prišli na rad aj spoločenské hry. Našiel sa aj priestor na malé lekcie o varení, najmä o príprave chutných cestovín z dielne Petra Boška. Atmosféru a priebeh duchovných cvičení dokresľujú aj slová jedného účastník: „Ďakujeme za tútomožnosť ísť na duchovné cvičenia, za prednášky a možnosť porozmýšľať nad duchovnými vecami.

      Ďakujeme aj za super spoločné večery pri hrách.“

      Ján Jura,
      vychovávateľ

    • Ako napísať dobrú recenziu?
     • Ako napísať dobrú recenziu?

      5. 4. 2023

      Myslím si, že na to neexistuje jednoduchý návod, ale niečo sme sa mohli predsa len naučiť na seminári Školy reportáže vydavateľstva Absynt.

      Koncom nášho vskutku akčného marca stihla ešte skupina grafikov - prvákov a druhákov - absolvovať tento úvodný seminár. Najviac sme ocenili podnety a rady, ako na to, ale aj postupy kritického hodnotenia rôznych textov, museli sme formulovať svoje názory a zdôvodniť ich, čo je niekedy celkom fuška.

      Druháci sa zas školili v tom, ako skoncipovať rečnícky prejav. V závere seminára už boli prvé pokusy rečniť pred publikom za nimi.

      Kristína Kajánková,
      žiačka I.GDM

      Tu sú naše postrehy:

      Anka: „Som rada, že som sa zúčastnila, aj keď som mala spočiatku trochu stres. Bavila ma najmä interpretácia poézie.“

      Benjamín: „Je zaujímavé, koľko vecí treba vedieť, aby človek napísal dobrú recenziu: musíte dávať pozor, aby sa to dobre čítalo, aby to nebolo nudné, ale aj aby ste nevyzradili celý príbeh... a veľa iných vecí. Som rád, že som tam bol.“

      Jožko: „Nielen, že som si to užil, ale odišiel som s novými znalosťami, páčili sa mi praktické úlohy.“

    • Beseda DROGY
     • Beseda DROGY

      5. 4. 2023

      Dňa 28.03.2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému - Drogy, ktorú viedlipsychológovia z centra CPaP. Rozprávali o nástrahách drog, ktoré nás v spojitosti s nimi môžu čakať.

      Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Žiaci sa dozvedeli o vplyve drog,pôsobiacich na ľudský organizmus, na rozhodovacie procesy po ich užití a celý spoločenský život, ktorý dokážu ovplyvniť.Radoslav Jurko, výchovný poradca

      Radoslav Jurko,
      výchovný poradca

    • Školský stolnotenisový turnaj 2023
     • Školský stolnotenisový turnaj 2023

      5. 4. 2023

      Dňa 29. marca 2023 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov.

      Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak druhého ročníka Daniel Papán z II.A triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adama Šmehýla z I.C. Na treťom mieste sa umiestnil Mário Mikloš z triedy I.C. 

      Ing. Stanislav Čelko