• "Keď ide o nejakú vec, ktorá slúži na šírenie dobra, chcem byť vždy na čele pokroku." don Bosco