• Teória

   • Teoretické vyučovanie zabezpečuje kvalitnú výuku v trojročných učebných odboroch a kladie dôraz na odborné teoretické vedomosti, kvalitnú prípravu so všeobecno-vzdelávacím základom a jazykovou prípravou.

    Po skončení trojročného štúdia, získaní výučného listu a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky, môže študent pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom maturitnom štúdiu. Zložením maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent nadstavbového denného štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

    Pod vedením Mgr. Reného Gabča (zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie - všeobecné predmety) a Ing. Stanislava Čelka (zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie - odborné predmety) pracuje v teoretickom vyučovaní 10 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a 11 učiteľov odborných predmetov.

     

    Časový rozvrh teoretického vyučovania

    príchod žiakov do školy 07:00 - 07:20
       
    1. hodina 07:30 - 08:15
    2. hodina 08:20 - 09:05
    3. hodina 09:15 - 10:00 (20 min)
    4. hodina 10:20 - 11:05
    5. hodina 11:10 - 11:55
    6. hodina 12:00 - 12:45
       
    obedová prestávka 12:45 - 13:15 (30 min)
       
    7. hodina 13:15 - 14:00
    8. hodina 14:05 - 14:50
       
    záver teoretického vyučovania 14:50