• Teoretické vyučovanie

  •  

   Teoretické vyučovanie zabezpečuje kvalitnú výuku v trojročných učebných odboroch a štvorročnom študijnom odbore. Kladie dôraz na odborné teoretické vedomosti, kvalitnú prípravu so všeobecno-vzdelávacím základom a jazykovou prípravou.

   Po skončení trojročného štúdia, získaní výučného listu a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky, môže študent pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom maturitnom štúdiu. Zložením maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent nadstavbového denného štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

   Pod vedením Mgr. Reného Gabča (zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie - všeobecné predmety) a Ing. Stanislava Čelka (zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie - odborné predmety) pracuje v teoretickom vyučovaní 10 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a 11 učiteľov odborných predmetov.

    

   Časový rozvrh teoretického vyučovania

   príchod žiakov do školy 07:00 - 07:20
      
   1. hodina 07:30 - 08:15
   2. hodina 08:20 - 09:05
   3. hodina 09:10 - 09:55 (20 min)
   4. hodina 10:15 - 11:00
   5. hodina 11:05 - 11:50
   6. hodina 11:55 - 12:40
      
   obedová prestávka 12:40 - 13:20 (40 min)
      
   7. hodina 13:20 - 14:05
   8. hodina 14:10 - 14:55
      
   záver teoretického vyučovania 14:55