• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.

    • Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, nikoho nevynímajúc.
     Svätý Otec František
    • OZNAM PRE RODIČOV 1. ROČNÍKA

     Plenárne ZRPŠ pre 1. ročník  plánované na 25.9.2020 sa z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie neuskutoční.

     Dôležité informácie budú rodičom zaslané prostredníctvom e-mailu a listom. Konzultácie s triednym učiteľom prebehnú telefonicky. Triedni učitelia Vás budú kontaktovať od 28.9. do 2.10.2020.

      

                                                                                                                            SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • PREVENTÍVNE OPATRENIA DO 1. 10. 2020

     Riaditeľstvo Strednej odbornej školy sv. Jozef Robotníka v Žiline oznamuje žiakom a ich rodičom, že v súlade s opatrením UVZRS zo dňa 14. 9. 2020 riaditeľ školy všetkým osobám nariaďuje do 1. 10. 2020 pohybovať sa v interiéri školy jedine s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa)

     Ak žiak nebol v škole po dobu viac ako 3 po sebe idúce dni, pri najbližšom vstupe do školy je povinný vyplniť vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 1)

     Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 2). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

     Príloha č. 1: Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (.docx)
     Príloha č. 2: Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti (.docx)

     SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Novinky

      • Kňazská vysviacka
       • Kňazská vysviacka

        18. 9. 2020

        Dňa 12.-13.9. sme sa zúčastnili na kňazskej vysviacke a primíciách nášho nového pána asistenta don Mareka Vaška.

        Samotná kňazská vysviacka sa konala 12.9. o 10:00 v saleziánskom kostole sv. Jána Bosca na Trnávke v Bratislave. Omšu celebroval mons. Stanislav Zvolenský z ktorého rúk prijal Marek Vaško kňazské svätenie. Po omši a Marekovom novokňazskom požehnaní bolo vo farskej záhrade agapé. Počas neho sme boli prevedení saleziánskym dielom na Trnávke. Neskôr sme sa presunuli na saleziánske stredisko na Mamateyovej ulici kde sme si v rámci voľna zajazdili na šliapacích motokárach. Noc sme strávili práve na tomto stredisku a ráno sme sa presunuli do Šamorína kde mal o 9:15 don Marek svoju primičnú svätú omšu.

      • CSFF 2020 Banská Bystrica
       • CSFF 2020 Banská Bystrica

        16. 9. 2020

        Prvý septembrovú nedeľu sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského futbalového finále KAMA v Banskej Bystrici.

        Bol to záverečný turnaj tejto celkom úspešnej sezóny, kedy sme sa umiestnili na KAME v Dubnici nad Váhom na prvom mieste. Na záverečnom turnaji sa mám už tak nedarilo. Aj keď sme postúpili do semifinále, kde sme sa stretli s domácimi z BB, ale tesne sme prehrali 1:0 a tak sme sa museli upokojiť z bojom o 3 miesto kde sme podľahli Bardejovu a tak sme skončili na 4 mieste.

       • Zo školy na Hradisko

        16. 9. 2020

        V stredu 9. septembra žiaci prvého a druhého ročníka vymenili školské lavice za prírodu – zúčastnili sa účelového cvičenia na Hradisku.

        Program sa začal o 7.30. V tomto čase sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami stretli na školskom ihrisku, kde sa zoradili a dostali základné pokyny od organizátora celého účelového cvičenia Ing. Vladimíra Běhálka. Postupne sa všetci zúčastnení presunuli na Hradisko. Na tomto mieste každá trieda vytvorila jedno stanovište, na ktoré dohliadal učiteľ, majster alebo obaja spolu. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci dozvedeli niečo nové, prípadne si pripomenuli to, čo už vedeli: skúsili si hodiť granátom, zastrieľať zo vzduchovky, snažili sa poskytnúť prvú pomoc, pracovali s kompasom, mapami a pod.

      • Prvý týždeň v škole
       • Prvý týždeň v škole

        4. 9. 2020

        Žiakom sa opäť začala škola, prázdniny sú nenávratne preč. Oddýchnutí sa vrátili do školských lavíc, pripravení nabehnúť na staré a známe školské povinnosti.

        V stredu 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021. Po dvojmesačnom oddychu sme školský rok začali svätou omšou. Riaditeľ školy Igor Pecha vo svojom príhovore privítal všetkých na pôde školy, osobitne nových kolegov, žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Mnohí sme sa videli naozaj po veľmi dlhom čase, o to boli stretnutia srdečnejšie.

      • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?
       • Čo ponúkame, odovzdávame, zasievame...?

        2. 9. 2020

        Koncom augusta sa naši učitelia, majstri odborného výcviku a ostatní zamestnanci školy už tradične zúčastnili na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch. Hlavným prednášateľom bol don Pavol Grach, ktorý sa po rokoch pôsobenia v Bratislave a v Miláne vracia späť do Žiliny.

        Sprevádzaní vzácnym učiteľom sme dostali priestor každý sám pre seba, v zdieľnosti s druhými i všetci spoločne uvažovať o viacerých rozmeroch učiteľskej práce. V prednáške o učiteľoch a učení prednášajúci podčiarkol dôležitosť komunikácie a to, že učiteľ nehovorí len o poznatkoch, komunikujme toho oveľa viac. Zaznela otázka, čo chceme odovzdávať a k čomu priviesť svojich žiakov? Hovorili sme o vnútornej motivácii sprevádzať mladých, ale aj o tom, čo ju posilňuje či naopak o tom, čo spôsobuje prekážky.

      • Zoznamovací výlet
       • Zoznamovací výlet

        8. 9. 2020

        Ako každý rok, aj teraz sme sa spoločne s našimi novými prvákmi stretli na Zoznamovacom výlete 2020.

        Počas týchto dní si naši nováčikovia mohli spoločne s animátormi, saleziánmi i kňazmi užiť krásne chvíle, zážitky a radosti. Samozrejme, taktiež mali možnosť bližšie sa navzájom spoznať ako s rovesníkmi, tak aj s animátormi. Behom 3 dní sa spoločne vydali na cesty po meste, kopcoch aj samotnom areáli našej školy spolu s množstvom rozličných aktivít. Dozvedeli sa mnoho o živote a štúdiu na škole, samozrejme, tiež sa duchovne vzdelali a posilnili. Potrápili sa so súťažami, športovým turnajom a mnohí budúci internátisti taktiež okúsili, ako sa na našom školskom internáte žije. Každopádne, zoznamovací výlet je už sa nami a všetci sme si ho naplno užili. Nový školský rok na nás čaká a my veľmi tešíme!

     • Cenník služieb

     • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

      Podrobný cenník služieb nájdete v priloženom súbore: Cenník služieb 2019.pdf

      KONTAKT:
      dielne, servis: +421 948 007 519

    • Zvonenia

     Štvrtok 24. 9. 2020
    • Staňte sa naším fanúšikom

    • Počet návštev: 3918813