• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Každú svoju prácu sa snažím konať tak, akoby bola posledná v mojom živote.
     No pracovať chcem tak, akoby som mal ešte dlho žiť.
     Don Bosco
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA 

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dňom 12.10.2020 až do odvolania prerušuje vyučovanie na stredných školách. 

      Od 13.10.2020 prechádza naša škola na dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Vyučovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 12:45 hod. (podľa počtu hodín). V tomto času majú žiaci povinnosť aktívne sa zúčastňovať dištančného vzdelávania podľa pokynov vyučujúcich. V prípade, že žiak zo zdravotných dôvodov nemôže absolvovať túto formu vzdelávania, je povinný to vopred oznámiť triednemu učiteľovi.

       Teoretické vyučovanie bude prebiehať počas obidvoch turnusov. Vyučovanie odborného výcviku je pozastavené. V odbore GDM bude OVY prebiehať dištančne podľa zverejneného rozvrhu. 

       

     • PREVENTÍVNE OPATRENIA 

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy sv. Jozef Robotníka v Žiline oznamuje žiakom a ich rodičom, že v súlade s opatrením UVZRS zo dňa 14. 9. 2020 riaditeľ školy všetkým osobám nariaďuje pohybovať sa v interiéri školy jedine s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa)

      Ak žiak nebol v škole po dobu viac ako 3 po sebe idúce dni, pri najbližšom vstupe do školy je povinný vyplniť vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 1)

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 2). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

      Zákonný zástupca žiaka telefonicky alebo e-mailom oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa podozrenie na ochorenie COVID-19

      Príloha č. 1: Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (.docx)
      Príloha č. 2: Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti (.docx)

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

     • Novinky

       • Stužkovanie štvrtákov
        • Stužkovanie štvrtákov

         15. 10. 2020

         V piatok 9. októbra absolvovali žiaci IV. GDM slávnostné odovzdávanie zelených stužiek. Týmto aktom sme pomyselne uzatvorili jednu kapitolu svojho študentského života. Aj keď sme si svoju stužkovú predstavovali inak, museli sme sa prispôsobiť súčasným hygienickým opatreniam a nariadeniam.

         Po sv. omši v réžii dona Fabiána a príhovoroch riaditeľa školy, pani učiteľky Adriany Tvrdej a spolužiaka Samuela Kolčáka nastala tá chvíľa... Triedna pani učiteľka pripla každému z nás zelenú stužku ako znak nádeje, že maturitnú skúšku zvládneme. Nasledovalo spoločné fotografovanie, pri ktorom sme zistili, aké ťažké je nežmurknúť... Po fotení sme sa presunuli do saleziánskej miestnosti, kde na nás čakal slávnostný obed. Spestrili sme si ho svojimi improvizovanými vystúpeniami.

       • Amplión - prvé vysielanie školského rozhlasu
        • Amplión - prvé vysielanie školského rozhlasu

         2. 10. 2020

         Dnes sa nám cez náš rozhlas prihovoril pán riaditeľ Igor Pecha: Vážení poslucháči, žiaci a zamestnanci našej školy, som rád, že môžeme po 1 x v 30 ročnej histórii našej školy spúšťať školský rozhlas a je to práve na sviatok našich Anjelov strážcov.

         Chcem sa poďakovať našim technikom, ktorí nám to vybudovali, na čele s pánom zástupcom Stanom a osobitne „ oravskej legende“ DJ Piďovi a všetkým, ktorí nám pomáhali a fandili. Nasledoval príhovor katechétu školy Jána Fábiana, v ktorom nám priblížil dnešné evanjelium a pripomenul nám, že všetci potrebujeme božiu ochranu, či už v tejto dobe pred chorobami, v športe pred úrazmi a na ceste domov, o ktorú môžeme cez našich anjelov prosiť.

       • Trash Hero
        • Trash Hero

         1. 10. 2020

         Dňa 24.9.2020 žiaci Spojenej školy internátnej na sídlisku Vlčince v Žiline upratali širšie okolie svojej školy čo si zaslúži verejné uznanie a pochvalu.

         Organizátorom akcie a aj prednášajúcim ohľadom ekológie bol pedagóg zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka.

         Pevne veríme, že podobných akcií bude len pribúdať.

       • EXALLIEVI už 150 rokov
        • EXALLIEVI už 150 rokov

         30. 9. 2020

         Dňa, 26.9.2020 sa v Žiline uskutočnilo predsedníctvo exallievov z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj zástupcovia z našej školy: Patrik Krajňák, Ján Synák a Igor Pecha.

         Okrem formálnych záležitostí sme si navzájom vymenili rôzne postrehy, zážitky a skúsenosti s pôsobením exallievov v rôznych častiach Slovenska. Zároveň nám zástupcovia združenia predstavili celkovú činnosť v rámci saleziánskej rodiny. Pevne veríme, že sa naše združenie bude aj naďalej rozrastať a rozvíjať a aby aj bývalí žiaci tejto školy cítili túžbu spoločne tvoriť komunitu aj po ukončení štúdia. Na záver prijal členský odznak Ján Miške, a bude sa s nami spolupodieľať na živote exallievov našej školy. Celú stretnutie zdokumentovali naši chlapci grafici.

      • Cenník služieb

      • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

       Podrobný cenník služieb nájdete v priloženom súbore: Cenník služieb 2019.pdf

       KONTAKT:
       dielne, servis: +421 948 007 519

     • Zvonenia

      Pondelok 26. 10. 2020
     • Staňte sa naším fanúšikom

     • Počet návštev: 4097800