• „Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.“ Don Bosco

      • Prerušenie vyučovania

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dňom 12.10.2020 až do odvolania prerušuje vyučovanie na stredných školách. 

       Od 13.10.2020 prechádza naša škola na dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Vyučovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 12:45 hod. (podľa počtu hodín). V tomto času majú žiaci povinnosť aktívne sa zúčastňovať dištančného vzdelávania podľa pokynov vyučujúcich. V prípade, že žiak zo zdravotných dôvodov nemôže absolvovať túto formu vzdelávania, je povinný to vopred oznámiť triednemu učiteľovi.

       Teoretické vyučovanie bude prebiehať počas obidvoch turnusov. Vyučovanie odborného výcviku je pozastavené. V odbore GDM bude OVY prebiehať dištančne podľa zverejneného rozvrhu. 
      •  

       Stiahnuť plagat.pdf

      • Staňte sa naším fanúšikom

       • Teams

       • Cenník služieb

       • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

        Podrobný cenník služieb nájdete v priloženom súbore: Cennik_sluzieb_-_autoopravari.pdf

        KONTAKT:
        dielne, servis: +421 948 007 519

      • Zvonenia

       Streda 27. 1. 2021
      • Počet návštev: 4546432