• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.    • "Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, nikoho nevynímajúc."
     Svätý Otec František
    • Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 – zverejnenie informácie o počte obsadených miest a počte voľných miest!

     Riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 zverejňuje informáciu, že pre budúci školský rok je prijatých 97 žiakov do 1. ročníka, počet voľných miest je 3.

     Počet voľných miest v odboroch:
     murár 1,
     autoopravár-mechanik 2

     Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2020/2021 bude realizované.

     https://robotnik.edupage.org/a/kriteria-prijatia-2

     Mgr. Igor Pecha SDB, riaditeľ školy

    • UPOZORNENIE!
      
     vzhľadom na niektoré zmeny v internej i externej komunikácii našej školy by sme Vám radi pripomenuli naše aktuálne kontaktné údaje: 
     - školský telefón   0911 344 848                   
     - dielne, servis      0948 007 519  
      
     - e-mailová adresa školy je sos@sjoroza.sk
     - webová stránka školy je www.sjoroza.sk
      
     Ďakujeme za pochopenie. 
    • Novinky

      • Buďme hlavnými hrdinami, nie divákmi!
       • Buďme hlavnými hrdinami, nie divákmi!

        30. 6. 2020

        Slávnostnou svätou omšou pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla sme v pondelok 29. júna ukončili tento nevšedný školský rok.

        Po týždňoch strávených pri monitoroch počítačov a notebookov sme uzatvorili jeden z najneobyčajnejších školských rokov v histórii výučby na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Pre pandémiu koronavírusu sa život školy preniesol do online priestoru a vo vyučovaní sa pokračovalo tam. To, ako sme si navzájom chýbali, sa ukázalo aj pri osobných stretnutiach so žiakmi a vzájomných zvítaniach, keď bezprostredné nebezpečenstvo nákazy pominulo. Bolo to náročné obdobie, ale verme, že aj prínosné – s vďakou a pokorou v srdci prijímame, že nikto z vyučujúcich, majstrov, ostatných zamestnancov školy ani žiakov a ich rodín nebol zasiahnutý nebezpečnou nákazou a dúfame i naďalej v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov a príhovor nášho vzácneho patróna.

      • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
       • STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

        1. 7. 2020

        Žilinský samosprávny kraj každoročne už 10. rok organizuje súťaž pre stredoškolákov zo škôl na území Žilinského kraja. Jej názov je Stredoškolský podnikateľský zámer a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

      • Vyhodnotenie súťaže autoopravár I. ročník
       • Vyhodnotenie súťaže autoopravár I. ročník

        29. 6. 2020

        Počas celého školského roku prebiehala súťaž autoopravárov.

        Pozostávala v overovaní teoretických vedomostí a praktických zručnosti z odborných predmetov a odborného výcviku. Na prvom mieste sa umiestnil Adrián Boháč z I.D, na druhom mieste Ľubomír Orieščik z I.C, na treťom mieste Dominik Komloš z I.B.

      • SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO AUTOOPRAVÁRA II. ROČNÍKA
       • SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO AUTOOPRAVÁRA II. ROČNÍKA

        25. 6. 2020

        Počas školského roka prebiehala súťaž o najlepšieho druháka autoopravára. Žiaci boli štvrťročne vedomostne preverovaní z odborných predmetov formou e-learningových testov s ich bodovým hodnotením.

        Súčtom bodov zo všetkých testov boli na konci školského roku vyhodnotení traja najlepší žiaci z odboru spoločne elektrikár a mechanik a samostatne odboru lakovník.

      • Do školy sa vrátil život!
       • Do školy sa vrátil život!

        25. 6. 2020

        Smiech, džavot, výkriky radosti... To všetko sa ozývalo v priestoroch našej školy. Pondelok bol tým dňom, keď žiacipo mnohotýždňovej izolácii mohli opäť zasadnúť do školských lavíc.

        Naša škola znovu ožila, a to vďaka žiakom, ktorí sa do nej vrátili, aby sa spolu so svojimi učiteľmi pripravili na ukončenie tohto netradičného školského roka. Nedalo sa nevšimnúť si neobvyklé nadšenie, s ktorým sa žiaci navzájom zdravili či zvítavali s učiteľmi. Všade navôkol sa ozývali živé rozhovory. Žiaci odovzdali učebnice a pomohli upratať priestory školy, aby bolo všetko pripravené pre nový školský rok. Ani prísne hygienické opatrenia nezabránili šíreniu dobrej nálady. Ukázalo sa, že škola nie je miesto, kde sa iba učí a vzdeláva, ale aj miesto, „kde to žije“.
        Všetci si želáme, aby nás takáto optimistická atmosféra privítala aj v septembri.

      • ISIC karty
       • ISIC karty

        16. 6. 2020

        Vážení rodičia, milí študenti!

        aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

        Predĺžte si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračujete v štúdiu a chcete naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžite zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

     • Cenník služieb

     • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

      Podrobný cenník služieb nájdete v priloženom súbore: Cenník služieb 2019.pdf

      KONTAKT:
      dielne, servis: +421 948 007 519

    • Zvonenia

     Streda 5. 8. 2020
    • Staňte sa naším fanúšikom

    • Počet návštev: 3826206