• Novinky

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

      30. 5. 2023

      V mesiaci apríl a máj sme na našej škole absolvovali plavecký výcvik so žiakmi 1. ročníkov.

      Plávanie je základnou kompetenciou a zvyšuje kvalitu života.

      Ing. Vladimír Běhálek,
      vyučujúci

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 5. 2023

      V súťaži Matematický klokan máme tento rok štyroch úspešných riešiteľov ( z 11- tich účastníkov, žiakov odboru GDM).

      Úspešnými riešiteľmi sú:

      Andrej Rončák, I.GDM, percentil 98,6

      Lenka Fulierová, I.GDM, percentil 87,7

      Simona Jurčíková, II.GDM, percentil 80,4

      Katarína Masiariková, II.GDM, percentil 93

    • Prvý SJORAZA GALS
     • Prvý SJORAZA GALS

      29. 5. 2023

      Naša škola zorganizovala prvú GALS - Girls activities and learning seassions .

      Bola to prvá akcia, ktorá bola určená len pre dievčatá. Po príchode na chatu sme začali pracovať na spoločnej večery. Rozdelili sme sa do vopred dohodnutých skupiniek a pripravovali svoje jedlá. Na túto večeru sa k nám pridali aj niektoré pani učiteľky, s ktorými sme mali potom rôzne aktivity a príjemné veselé rozhovory. Po ich odchode sme pokračovali v našom programe. Mali sme možnosť viac sa spoznať a zistiť, že toho máme veľa spoločného. Na ďalší deň sme mali možnosť rozvíjať našu kreativitu - maľovaním na plátené tašky. Každá z nás si mohla urobiť to, čo chcela. Vznikli naozaj krásne diela. Bol to čas neformálnych rozhovor, pri ktorých sme sa mohli bližšie spoznať aj dievčatá z rôznych ročníkov. Popri tomto sme dostali pozdrav od pani riaditeľky, s ktorou sme telefonovali. Následne sme mali možnosť sa sp

    • Deň exallievov 2023
     • Deň exallievov 2023

      16. 5. 2023

      S niekoľkoročnou prestávkou sme na sviatok sv. Jozefa Robotníka nadviazali na tradíciu stretnutí s našimi exallievmi.

      Stretnutia sa uskutočňujú v zmysle celoživotného sprevádzania, ktoré je súčasťou saleziánskeho výchovného systému. A tak majú možnosť stretnúť sa nielen absolventi našej školy, ale aj ich rodinní príslušníci, učitelia, súčasní či bývalí zamestnanci. Tento slnečný deň bol plný rozhovorov a radosti zo stretnutí, nechýbala svätá omša, veselé fotografovanie ani skvelý obed. Nádvorie sv. Dominika Savia dýchalo neopakovateľnou atmosférou, živou prítomnosťou sv. dona Bosca a jeho priateľov. Vďaka všetkým, ktorí obetovali svoje pohodlie a pripravili pre nás taký príjemný deň. KOMPLET FOTOALBUM

    • Vzdelávací pobyt v Digitálnom marketingu na Malte
     • Vzdelávací pobyt v Digitálnom marketingu na Malte

      5. 5. 2023

      Vďaka exallievom a projektu Erazmus+ sme sa dvaja študenti našej školy, s dvoma pedagógmi zúčastnili školenia digitálneho marketingu na Malte.

      Kurz s názvom Crossing the digital divide (prekročenie digitálnej priepasti) nás počas dvoch online školení a štvordňového fyzického pobytu na Malte naučil množstvo zaujímavých vecí z tejto oblasti, napr. Ako byť zodpovedným občanom na internete? Ako využívať online nástroje vo svoj prospech? Všetky svoje nové vedomosti a zručnosti využijeme pri školení určenom našim študentom, aby sme im tak pomohli rozšíriť obzory a uľahčiť hľadanie novej práce.

    • Po stopách dona Bosca
     • Po stopách dona Bosca

      26. 4. 2023

      Aj tohto roku sa nám podarilo zorganizovať výletné putovanie do Talianska pre tretiakov našejškoly s názvom „Po stopách dona Bosca.“

      Naše putovanie sa uskutočnilo v čase od 11. do 15. apríla. V prvý deň po príjazde do Turína sme sipozreli miesta, kde don Bosco založil prvé oratórium. Dnes sa to miesto nazýva Valdocco a nachádzasa tam krásna Bazilika Panny Márie Pomocnice, zrekonštruované múzeum dona Bosca z čias prvéhooratória, kostolík sv. Františka Saleského či areál strednej školy. Pri prechádzke Turínom smenavštívili múzeum automobilov, kostol, kde je uložené turínske plátno aj bývalú židovskú synagógu.

    • Autosalón Bratislava
     • Autosalón Bratislava

      25. 4. 2023

      Tretiaci autoopravári spolu s výberom prvákov a nadstavbármi z odboru dopravná prevádzka sa 20. apríla 2023 zúčastnili na Autosalóne Bratislava.

      V skromnej ponuke automobilových značiek sa opäť silnejšie tlačili do popredia elektromobily a ázijskí výrobcovia. Našich žiakov najviac upútala expozícia luxusných a športových automobilov a prezentácia predného zeleného brzdového svetla.

    • Kresťanská konferencia pre podnikateľov
     • Kresťanská konferencia pre podnikateľov

      25. 4. 2023

      Bez peňazí to jednoducho nejde. PENIAZE boli nosnou témou konferencie, na ktorej sme mohli byť. Zažili sme spoločenstvo kresťanských podnikateľov, počuli inšpiratívne príbehy, prednášky, zaujímavé workshopy, modlitby a povzbudenie v podnikaní v súlade s Božími hodnotami.

      Program bol bohatý a pestrý s výnimočnou atmosférou. Na jednom mieste, v jednej miestnosti byť s približne 250 podnikateľmi, to nie je samozrejmosť.

    • Branné cvičenie
     • Branné cvičenie

      25. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sme si urobili pekný deň v prírode.

      Pre žiakov sme v rámci účelového cvičenia a kurzu ochrany života a zdravia pripravili aktivity z topografie, zdravovedy a brannej prípravy.

      Ing. Vladimír Běhálek,
      učiteľ

    • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch
     • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch

      24. 4. 2023

      Vo štvrtok 20. apríla sa uskutočnilo pre vybraných žiakov tretích ročníkov autoopravárskych odborov a nadstavbového štúdia školenie o elektromobiloch, elektromobilite a hybridných pohonoch.

      Školenie sa začalo teoretickou časťou v autoopravárenskej učební. Vladimír Krekule zo spoločnosti KIA Žilina nás pútavou formou oboznámil s konštrukčnými riešeniami týchto pohonov, ich výhodami, bezpečnosťou pri práci či výhľadmi do budúcnosti. Následne sa pokračovalo praktickou časťou v trenažérovej učebni. Pán Krekule nás oboznámil s diagnostickým prístrojom, s ktorým pracuje spoločnosť KIA/HYUNDAI. Pomocou neho ukázal najhlavnejšie jednotky riadenia celého systému Plug in hybridov. Na aute KIA Sportage Plug in hybrid najnovšej generácie, ktorý spoločnosť KIA na školenie poskytla, vysvetlil činnosť jednotlivých častí hybridného pohonu, kde sa v aute nachádzajú, kde a ako odpojiť VN okruh v prí

    • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR
     • Finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR

      24. 4. 2023

      V dňoch 11. až 13. apríla 2023 sa v Mladej Boleslavi uskutočnilo celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR.

      Do finále postúpili aj naši žiaci, kde sa v náročnej súťaži umiestnili: v kategórii autoopravár - lakovník Peter Šušota na 3. mieste a v kategórii autoopravár – mechanik obsadil elektrikár Marián Kubica pekné 4. miesto. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu školy.

    • Interview Day
     • Interview Day

      12. 4. 2023

      Žiaci končiacich ročníkov a to 2.NDŠ a 4.GDM triedy sa zúčastnili podujatia InterviewDay, ktoré sa konalo dňa 30.03.2023 v Žiline.

      Študenti si mohli vyskúšať ako vyzerápracovný pohovor a oboznámili sa so zamestnávateľmi jednotlivých firiem.Zamestnávatelia počas krátkeho rozhovoru predstavili svoju činnosť a pracovnépodmienky.

    • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl
     • Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl

      6. 4. 2023

      Dňa 22. marca sme sa zástupcovia odborov autoopravári, stolári a grafici zúčastnili podujatia Inovatívne streDnutie na SOŠ dopravnej v Martine. Jeho cieľom bolo vzájomná inšpirácia a zdieľanie inovatívnych nápadov zo života našich škôl.

      Po privítaní a príhovore pani riaditeľky školy sa začali prezentácie jednotlivých škôl. Na tomto podujatí sme hovorili aj my o našej škole a jej odboroch. Videli sme aj iné školy a ich prezentácie, čiže sme sa navzájom spoznali. Po tejto časti nasledovala krátka prestávka, kde si školy mohli navzájom vyskúšať a pozrieť inovatívne výrobky každej školy. My sme prezentovali našu techniku a to konkrétne virtuálnu realitu a laserovú vypaľovačku, ktoré obsluhovali naši maturanti. Po prestávke nasledovala prednáška o tom, ako sa stať atraktívnym absolventom pre budúcich zamestnávateľov a následne sme si mohli pozrieť školu a dielne. Povedali nám o novom odbore

    • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy
     • Osobnostný rozvoj a teambulidingové aktivity pre triedy

      6. 4. 2023

      Škola ako výchovno-vzdelávací proces pripravuje mladých do života.

      Okrem teoretickej a praktickej výučby sa hodiny v našej škole občas spestrujú aj rôznymi aktivitami, ktoré sú zamerané na širší rozvoj žiakov. Tak tomu bolo aj počas posledných dvoch mesiac vo februári a marci - team-buildingové hry a aktivity na vzájomné spoznávanie sa pre prvákov, debaty s hosťami pre starších žiakov, ale tiež spoločné reflexie o pôste. Aj takýmto spôsobom majú žiaci možnosť počas vyučovania pracovať na svojom osobnostnom rozvoji konfrontáciou sa s rôznymi zaujímavými témami blízkymi ich veku a prežívaniu, či prehlbovaním vzájomných vzťahov medzi spolužiakmi a budovaním triedneho kolektívu.

  • Objednaj si originálnu ikonu saleziánskeho svätca Artemide Zattiho od našich stolárov!

  •  

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

   • Hľadáte prácu?

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
  • Počet návštev: 7624240