• Počas septembra prebehlo na našej škole stretnutie znovuobnovenia zmluvy so spoločnsťou Maffel. Vďaka tomuto významnému partnerstvu sa už od roku 2014 môžu našich chlapci stolári učiť svojmu remeslu n špičkových strojoch a zariadeniach.

    Zástupca spoločnosti pán inžinier Jiří Odvárka vyjadril spokojnosť so spoluprácou s našou školou a spomenul si tiež na začiatky nadväzovania tejto spolupráce, najmä na pána učiteľa Mariána Kvasnicu, ktorému ako p
    • Aj my, študenti našej školy a zamestnanci, sme sa v dňoch 12. až 15. septembra zúčastnili na stretnutiach so Svätým Otcom. Skupina študentov vycestovala na stretnutie mladých so Svätým Otcom do Košíc a zamestnanci školy spolu s exallievmi a ich rodinami za ním putovali do Šaštína. Viacerí mladí z našej školy sa zapojili ako dobrovoľníci. Každá z týchto skupiniek mala možnosť zažiť krásnu atmosféru a duchovné povzbudenie z tohto vzácneho stretnuti
     • Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, nikoho nevynímajúc. Svätý Otec František

      • Aj tohtoročný zoznamovací výlet sa niesol v priateľskej atmosfére. Prváci sa mohli spoznať pri rôznych športoch, súťažiach a aj pri spoločnom výlete na Straník a do Budatínskeho parku. Zábava bola aj pri spoločenskom večery a mestskej hre po Žiline. Akciu sme ukončili spoločným grilovaním a športami v Oratku, po ktorom bolo spoločné prezeranie fotografií a povzbudivé slová od saleziánov.
       • Novinky

         • Partnerstvo s firmou Maffel úspešne pokračuje.
          • Partnerstvo s firmou Maffel úspešne pokračuje.

           21. 9. 2021

           Počas septembra prebehlo na našej škole stretnutie znovuobnovenia zmluvy so spoločnsťou Maffel. Vďaka tomuto významnému partnerstvu sa už od roku 2014 môžu naši chlapci stolári učiť svojmu remeslu na špičkových strojoch a zariadeniach.

           Zástupca spoločnosti pán inžinier Jiří Odvárka vyjadril spokojnosť so spoluprácou s našou školou a spomenul si tiež na začiatky nadväzovania tejto spolupráce, najmä na pána učiteľa Mariána Kvasnicu, ktorému ako povedal, patrí veľká vďaka za rozbehnutie tohto projektu. Následne spoločne s pani riaditeľkou Jankou Školovou, za prítomnosti odborných majstrov a samotných žiakov, v priateľskej atmosfére, podpísali zmluvu na ďalšie dva roky. Počas stretnutia mali študenti možnosť tiež "obzrieť si" nové zariadenia, s ktorými budú môcť pracovať a od prítomných špecializovaných technikov spoločnosti Maffel sa tiež mohli dozvedieť o ich skúsenostiach s týmito strojm

         • „Neprestávajte sa za mňa modliť...“
          • „Neprestávajte sa za mňa modliť...“

           21. 9. 2021

           Aj my, študenti našej školy a zamestnanci, sme sa v dňoch 12. až 15. septembra zúčastnili na stretnutiach so Svätým Otcom. Skupina študentov vycestovala na stretnutie mladých so Svätým Otcom do Košíc a zamestnanci školy spolu s exallievmi a ich rodinami za ním putovali do Šaštína. Viacerí mladí z našej školy sa zapojili ako dobrovoľníci. Každá z týchto skupiniek mala možnosť zažiť krásnu atmosféru a duchovné povzbudenie z tohto vzácneho stretnutia.

         • "Zoznamovák" aj toto leto...
          • "Zoznamovák" aj toto leto...

           13. 9. 2021

           Aj tohtoročný zoznamovací výlet sa niesol v priateľskej atmosfére. Prváci sa mohli spoznať pri rôznych športoch, súťažiach a aj pri spoločnom výlete na Straník a do Budatínskeho parku. Zábava bola aj pri spoločenskom večery a mestskej hre po Žiline. Akciu sme ukončili spoločným grilovaním a športami v Oratku, po ktorom bolo spoločné prezeranie fotografií a povzbudivé slová od saleziánov.

         • Začiatok šk. roka 2021/2022
          • Začiatok šk. roka 2021/2022

           30. 8. 2021

           Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 začne sv. omšou 2.9.2021 o 10:00 hod.

           O 9:45 hod. sa žiaci stretnú pred kostolom so svojimi triednymi učiteľmi. Všetci žiaci pred nástupom do školy odovzdajú triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a žiaci, na ktorých sa vzťahuje výnimka, aj Oznámenie o výnimke z karantény. Obidve tlačivá možno potvrdiť aj elektronicky cez Edupage.

         • Exodus alebo exil?
          • Exodus alebo exil?

           2. 9. 2021

           Som človekom exodu alebo exilu? Aj táto „jednoduchá“ otázka zaznela popri mnohých ďalších počas tohtoročnej predĺženej duchovnej obnovy zamestnancov našej školy. Tentoraz ju viedol salezián Stanislav Seman. Prednášky, rozhovory, zdieľanie, sväté omše, adorácia, modlitby, sviatosť zmierenia... Blízkosť ľudská aj duchovná.

       •  

         

       • Staňte sa naším fanúšikom

        • Teams

        • Cenník služieb

        • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

         Podrobný cenník služieb nájdete v priloženom súbore: Cennik_sluzieb_-_autoopravari.pdf

         KONTAKT:
         dielne, servis: +421 948 007 519

       • Zvonenia

        Utorok 21. 9. 2021
       • Naši partneri

        • Saleziáni don Bosca
        • Domka
        • Diecézny školský úrad Žilina
        • Saleziáni Žilina
        • 1. Kresťanský športový klub
        • Saleziánsky spolupracovníci
        • Exallievi
        • Vydavateľstvo don Bosco
        • Savio
        • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
        • Drevársky magazín
        • Mafell
        • Spolupracujeme s ÚVTOS v Sučanoch

       • Počet návštev: 5475779