•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Súťaž Autoopravár Junior 2023 – lakovník + TV TA3
     • Súťaž Autoopravár Junior 2023 – lakovník + TV TA3

      21. 2. 2023

      V tomto roku sme sa zapojili do súťaže Autotopravár Junior 2023. Po trojročnej prestávke kvôli Covid – 19, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. V oblastnom kole súťaž pozostávala z troch častí. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti a znalosti v teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Náš žiak Peter Šušota z triedy 3.C sa umiestnil na 3. mieste a tým získal postup do finále, ktoré sa uskutoční v Českej republike.

      Súťaž navštívila aj TV TA3, ktorá natočila aj reportáž z oblastného kola súťaže.
       

      Ing. Radoslav Jurko,
      pedagóg

    • Venček 2023
     • Venček 2023

      21. 2. 2023

      Venček Janko Bosco Camerriére pre študentov SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

      Naučili sme sa niekoľko spoločenských tancov a spoločne to odpálili na záverečnej tanečnej zábave. Veľké vďaka organizátorom a dievčatám za ich ochotu a čas.

      Mgr. Miroslav Kaleta,
      vychovávateľ

    • Nová učebňa slovenčiny
     • Nová učebňa slovenčiny

      18. 2. 2023

      Súčasťou rekonštrukčných prác, ktoré sa v ostatnom čase uskutočnili v našej škole, bola aj učebňa slovenčiny.

      Pribudli nové úložné priestory a tiež knižnica s originálnym policovým usporiadaním. Za zaujímavým vyhotovením je snaženie viacerých ľudí. Jednak majstrov odborného výcviku, učiteľov odborných predmetov, ale aj našich žiakov. Autorom návrhu „stromu poznania“, ktorý dominuje celému priestoru, je žiak nadstavbového štúdia Martin Maďar a na realizácii sa významne podieľal Timotej Bodorík z III.A.

      Následne páni majstri spolu so žiakmi vymenili aj nábytok v niekoľkých kabinetoch za novší, modernejší a účelnejší.

      Harmonický a čistý priestor dotvára atmosféru školy, ktorá nás ovplyvňuje, či si to uvedomujeme, alebo nie. Veríme, že sa všetci budú v novej učebni slovenčiny dobre cítiť a bude sa nám tam ešte lepšie pracovať!

      Len pripomínam: nech by bola knižnica akokoľvek originálne vyhotovená, nemôže slúžiť svojmu prvoradému účelu, ak sa nebudú čítať diela, ktoré sú v nej uložené. Tá naša je plná nových zaujímavých kníh...

       

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca slovenčiny

    • Narodil sa pre nebo
     • Narodil sa pre nebo

      15. 2. 2023

      So zármutkom, ale aj s veľkou vďačnosťou za dar života, Vám oznamujeme, že v sobotu 11. februára 2023, si Pán k sebe povolal nášho dlhoročného zamestnanca pána Antona Belanca. "Ujo Tóno" alebo "Tonko" ako sme ho poznali, vykonával službu vrátnika v našej škole viac ako 20 rokov.

      Spomíname si na neho ako na verného svojej službe, vždy pokojného, prívetivého a ochotného pomôcť. Pri príležitosti posledného obdobia pôsobenia u nás v škole nám takto zhrnul svoje spomienky na čas strávený v saleziánskom diele a svoje skúsenosti vo výchove mladých: 

      "Prežil som tu pekné obdobie svojho života. Výchova je maratón na dlhé trate, no ruženec bol vždy poruke. Aj ja, ako súčasť saleziánskeho diela, som sa snažil byť pozorný, vypočuť mladých, podeliť sa o svoje životné skúsenosti, múdro zvážiť kedy zasiahnuť a kedy prižmúriť oko. Treba mať trpezlivosť, mladí vidia všetko, akí ste a ako sa správate. Rád som s nimi debatoval a trávil čas."

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Spolupráca s exallievmi a školami na Malte
     • Spolupráca s exallievmi a školami na Malte

      14. 2. 2023

      Koncom januára zástupcovia našej školy na čele s pani riaditeľkou Jankou Školovou a direktorom školskej komunity saleziánov donom Jozefom Sarneckým navštívili Maltu. Spolu s prezidentom a sekretárom Združenia exallievov na Slovensku a prezidentom Maltskej národnej federácie bývalých žiakov a priateľov dona Bosca sa zúčastnili viacerých stretnutí za účelom rozvoja spolupráce v rámci európskych projektov a plánovania výmenných pobytov našich žiakov a pedagógov.  

      Veľmi inšpiratívna bola návšteva školy The College of Arts, Science & Technology Malta, ktorá má viac ako 7000 žiakov na dennom štúdiu a 4000 na externom štúdiu, a samostatný tím pre projekty EÚ s dlhoročnými skúsenosťami. Jej Inštitút technológie a dopravy okrem odborov, ktoré sú nám blízke ako stolári, autoopravári, autoelektrikári, stolári, či murári, pripravuje aj pre nás takmer exotické povolania ako sú námorníci, či letci.  Veľký dojem v nás zanechala návšteva saleziánskeho diela: Saleziánska škola sv. Patrika a tlačiarne Salesian Pres,  kde sme rozvíjali otázku možnej spolupráce s našimi grafikmi.

      Príležitostí pre budúcu spoluprácu je dostatok a tešíme sa, že prvé lastovičky z našej školy majú možnosť vyskúšať si krátkodobý vzdelávací pobyt už v septembri.

      Veronika Šuštiaková, 
      vedúca ekonomického úseku

    • Školský kalčetový turnaj 2023
     • Školský kalčetový turnaj 2023

      14. 2. 2023

      Dňa 8.februára sa konal už tradičný kalčetový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov zo všetkých ročníkov.

      Súťažiaci vytvorili 10 dvojíc a hralo sa v dvoch 5 členných skupinách - každý s každým. Víťazstvo obhájili Marek Štrba a Michal Čajka z II. NDŠ. Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme sa na ďalšom turnaji v kalčete.

      Miroslav Kaleta, vychovávateľ

    • Neformálne vzdelávanie
     • Neformálne vzdelávanie

      14. 2. 2023

      Žiaci našej školy, spolu s niektorými exallievmi, využili ponuku OZ Cesty k podnikaniu a zúčastnili sa víkendovej akcie „Life design“ na chate Patúch.

      Štyri základné dimenzie života boli obsahom celej akcie.  Súlad by mal človek dosiahnuť vo všetkých štyroch - fyzickej, intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej.

      Fyzickej dimenzii sa venovala fyzioterapeutka Lenka Jatiová, intelektuálnej Ján Košturiak, ktorý priblížil svet inovácií a ako sa stať opravárom tohto sveta. Emocionálnej sa venovali Soňa Holúbková a Soňa Ondrejková. Štvrtú dimenziu duchovnú nám  priblížil don Ján Fábian.

      Každý mal možnosť spoznať sa lepšie. Spoznať seba so všetkými svojimi silnými a j slabými stránkami, prijať sa, odpustiť si, prevziať zodpovednosť za seba a korigovať svoje konanie.

      „Sebapoznanie je cesta, na ktorú musí vykročiť každý sám.“

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

    • Burza informácií
     • Burza informácií

      14. 2. 2023

      Dňa 9. 2. 2023 sme prezentovali našu školu na Burze informácií v Žiline.

      Žiaci sadozvedeli základné informácie o možnostiach štúdia v našej škole. Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

      Radoslav Jurko,
      kariérny poradca

    • Návšteva z Ukrajiny
     • Návšteva z Ukrajiny

      9. 2. 2023

      Začiatkom februára hostila naša škola milú návštevu. O možnostiach vzájomnej spolupráce sa prišli informovať pracovníčky Mládežníckeho vzdelávacieho centra dona Bosca z Ľvova.

      Ľvovské centrum predstavuje školu podobného typu, ako je tá naša. Vzdelávajú sa tam mladí v rôznych profesiách, ako napríklad automechanik, autoelektrikár, stolár, ale aj kuchár či a IT technik.

      Delegáciu viedla zástupkyňa riaditeľa ľvovskej saleziánskej školy Mariia Bodnarová a v komunikácii s riaditeľkou našej školy Jankou Školovou hľadali možnosti ďalšej spolupráce. Prezreli si priestory školy, dielne a navštívili aj firmy, v ktorých naši žiaci absolvujú praktické vyučovanie. Neobišli ani Žilinskú univerzitu, kde už aj v súčasnosti študuje množstvo ukrajinských študentov. Našli si však čas i na prechádzku mestom či neformálne stretnutie pri bowlingu.

      Ľvov je najvýznamnejšie kultúrne a ekonomické centrum západnej Ukrajiny s bohatou históriou. Má takmer 800 tisíc obyvateľov a pred vojnou sa tam ukrýva i mnoho Ukrajincov z východnej časti krajiny. Saleziáni vedú vo Ľvove dve školy – gymnázium a spomínanú „učňovku“, spravujú internát a tiež tzv. rodinný dom, kde bývajú chlapci (siroty) alebo takí, ktorých súd odobral rodičom. Je ich okolo päťdesiat a po vypuknutí vojny ich saleziáni za dramatických okolností evakuovali na Slovensko.

      Beáta Jarošová,
      vyučujúca

    • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca
     • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca

      8. 2. 2023

      V pondelok 30.1. 2023 sa uskutočnil už tradičný futsalový turnaj k sviatku dona Bosca.

      30. 1. 2023 sa uskutočnil futsalového turnaja o pohár sv. Jana Bosca. Všetci zúčastnení ochádzali spokojní. Na prvom mieste a pohár vyhral team Barišovci,  v zložení M.Kolčák, Š. Bariš a A. Medvedj. Najlepším strelcom sa stal Matej Kolčák. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

      Mgr. Miroslav Kaleta, vychovávateľ

    • Dni profesie v Bytči
     • Dni profesie v Bytči

      8. 2. 2023

      Dňa 7. 2. 2023 sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia na nej.

      Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Zároveň si odniesli suveníry, ktoré boli vytvorené na laserovej vypaľovačke priamo počas prezentácie škôl. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

       

      Radoslav Jurko, kariérny poradca

    • EXKURZIA MATURANTOV NA UNIZE
     • EXKURZIA MATURANTOV NA UNIZE

      8. 2. 2023

      Dňa 2. februára 2023 sa žiaci maturitného ročníka z 2.NDŠ zúčastnili exkurzie na Žilinskej univerzite. Exkurzia sa odohrávala konkrétne na fakulte PEDAS, katedre Cestnej a mestskej dopravy.

      Program bol veľmi zaujímavý. Našich maturantov čakala prednáška o režime prevádzky vodiča, medzinárodnej dohode AETR či oboznámenie s dohodou ADR, ktorá je taktiež jednou z maturitných otázok. Súčasťou programu bolo aj navštívenie laboratórií, kde si naši žiaci priamo vyskúšali preklad tovaru paletovým vozíkom, upínanie nákladu napínacími popruhmi a nakoniec ich čakala čerešnička na torte. Priamo si mohli odmerať výkon automobilu na valcovej stolici. Pevne veríme, že žiaci nadobudli nové poznatky a taktiež aj nový pohľad na vysokoškolské štúdium.

      Žiak II.NDŠ Bolek Miroslav

    • Výstava Radoslava Gazdíka in memoriam
     • Výstava Radoslava Gazdíka in memoriam

      1. 2. 2023

      Dňa 23 januára 2023 sme sa triedy 4.GDM a 2.GDM zúčastnili výstavy fotografa Radoslava Gazdíka in memoriam v Diecéznom centre. Súčasťou programu bola aj krátka prednáška o jeho živote a spôsobe tvorby od nášho pedagóga pána Eduarda Hladkého. Dozvedeli sme sa o individuálnych fotografiách a rozhodne sme sa toho dosť naučili. Fotky boli nádherné a inšpirujúce a my sme vďační za túto exkurziu.

      Radoslav Gazdík bol kňaz a fotograf z Novej Bane. Vyštudoval stavebníctvo v Žiline a venoval sa foteniu prírody. Obľuboval cestovanie, lezenie po skalách, prácu z drevom a zapájal sa aj do spolkov na pomoc mládeže. S nadšením sa venoval tiež fotografii, grafike, dizajnu a poézií. Jeho práca určite stojí za pozretie.

      Simona Jurčíková II.GDM

    • AUTOOPRAVÁR JUNIOR ... opäť súťažíme!
     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR ... opäť súťažíme!

      26. 1. 2023

      Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou ministerstva školstva vypísal aj tentoraz súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR, v ktorej si majú možnosť zmerať sily mladí autoopravári. Tí naši pri tom nemohli - po dvoch pandemických rokoch - chýbať!

      Na školskom kole, ktoré pozostávalo z preverovania teoretických vedomostí, poznávacej časti a praktickej časti, sa zúčastnili  žiaci tretích ročníkov odboru mechanik, elektrikár a lakovník. Do oblastného kola, v ktorom budú žiaci reprezentovať našu školu, postupujú: Tomáš Martiniak, Marián Kubica a Peter Šušota. Víťazom blahoželáme!

      Ing. Janka Funtíková, pedagogička

       

      Naši najlepší autoopravári:

      autoopravár mechanik - elektrikár:   1. Tomáš Martiniak  III.C

                                                                    2. Marián Kubica     III.C

                                                                    3. Tadeáš Paľa        III.C

       

      autoopravár lakovník: 1. Peter Šušota       III.C

                                             2. Andrej Chaban    III.C

                                             3. Dávid Sucháň      III.C

    • Čo nové v elektromobilite?
     • Čo nové v elektromobilite?

      17. 1. 2023

      Na túto a podobné otázky prišiel so žiakmi odboru dopravná prevádzka a s tretiakmi autoopravármi diskutovať náš bývalý žiak a výborný znalec problematiky elektromobility Michal Goruška.

      Michalovo rozprávanie bolo vysoko kvalifikované, ale aj pútavé. Hovoril o konštrukcii, nabíjaní elektromobilov či vlastných skúsenostiach s elektromobilom. Žiakov zaujal natoľko, že s ním viedli živú diskusiu doplnenú odpoveďami na ich zvedavé  otázky. Veríme, že s novými poznatkami sa príde podeliť opäť. Ďakujeme.

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg

    • Posväcovanie priestorov školy
     • Posväcovanie priestorov školy

      10. 1. 2023

      Po Novom roku sme opäť zasadli do školských lavíc a pokračovali vo vzdelávaní. Nasledovalo posväcovanie priestorov školy i internátu.

      V novom roku 2023 prajeme všetkým hlavne zdravie a veľa úspechov pri zdolávaní nielen školských, ale aj osobných prekážok.

      Mgr. Darina Stebnická,
      učiteľka

    • VIANOCE V ŠKOLE
     • VIANOCE V ŠKOLE

      17. 1. 2023

      Aj v našej škole sme oslávili Vianoce. Naši šikovní žiaci z 3.GDM napiekli medovníčky a pripravili punč.Po príchode do školy, každý žiak dostal medovník a nealkoholický punč ako prípitok.

      Príjemnú vianočnú atmosféru si žiaci mohli zvečniť vo foto kútiku alebo na instax. Neskôr si žiaci rozdali darčeky a užili si omšu v príjemnej vianočnej atmosfére.

      Laura Lacková, žiačka III. GDM

    • Vianočná celoškolská duchovná obnova
     • Vianočná celoškolská duchovná obnova

      11. 1. 2023

      Pred vianočnými sviatkami sa v škole konala celoškolská duchovná obnova, ktorá mala pomôcť nielen žiakom, ale aj nám ostatným pomôcť naladiť sa duchovne na príchod Vianoc.

      Prihovoril sa nám Daniel Holúbek, ktorý nám dal návod ako byť neustále pripravený k prežívaniu vzťahu s Bohom. Po duchovnej obnove nasledovali sväté spovede, sv. omša a po nej sme sa rozbehli na prázdniny. Zamestnancov čakala posedenie pri kapustnici, kde sme si vzájomne rozdali darčeky. 

      Mgr. Darina Stebnická,
      učiteľka