•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Príprava na získanie certifikátu ECDL v spolupráci s IT akadémiou

      25. 1. 2022

      Žiaci I.GDM a vybraní žiaci iných učebných odborov sa zapojili do vzdelávania na získanie medzinárodne uznávaného systému certifikačných programov - ECDL.

      Program vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce súvisiace so zisťovaním a preukazovaním schopností zvládnuť základné informačné technológie a taktiež s overovaním znalostí a zručností spojených s ovládaním osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

      Žiaci si z ponúkaných modulov vybrali štyri, z ktorých budú čoskoro testovaní.  Držíme palce!

       

      Ing. Funtíková, pedagóg, koordinátor s IT akadémiou

    • Posvätili sme priestory školy
     • Posvätili sme priestory školy

      19. 1. 2022

      "Bez Božieho požehnania - márne naše namáhania."

      V duchu kresťanskej tradície a túžby, aby sa nám aj v tomto kalendárnom roku darilo vo všetkom, čo nás čaká v našich triedach, chodbách, či na dielňach, nám v pondelok 17. januára školský katechéta don Janko Fabián posvätil priestory celej školy.

    • Zaži Bibliu inak! Prihlás sa do Bibliqu
     • Zaži Bibliu inak! Prihlás sa do Bibliqu

      18. 1. 2022

      Vďaka Bibliqu – Lige objaviteľov Slova, spoznáš krásu Božieho slova za pár minút denne a zasúťažíš si s kamošmi z celého Slovenska.

      Saleziáni na Slovensku spustili prvý ročník unikátnej biblickej ligy – Bibliqu, ktorú nosíš všade so sebou priamo vo svojom mobile. Ak chodíš do 1. alebo 2. ročníka SŠ, daj dokopy tím a zabavte sa pri spoznávaní Svätého Písma či plnení súťažných úloh.

      Pozor! Registrácia je otvorená pre max. 30 tímov, tak ju zbytočne neodkladaj ;)  Súťažia 3- až 5-členné tímy, odmenený však môžeš byť aj ako jednotlivec. Liga trvá od začiatku februára do konca mája. Viac info nájdeš tu: Bibliq.pdf alebo na webovej stránke www.bibliq.online.

       

    • Zmudri online
     • Zmudri online

      14. 1. 2022

      Naša škola, konkrétne triedy III. GDM a II.NDŠ, sa v tomto školskom roku zapojila do programu Zmudri do škôl. Vybrali sme si jeden zo šiestich ponúkaných modulov, v rámci ktorého je osem lekcií.

      Zmudri.sk je nezisková online platforma, ktorej cieľom je prinášať mladým ľuďom overené informácie, praktické tipy a rady v oblastiach využiteľných v bežnom živote. Patrí medzi ne kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších. Cez video kurzy sa snažia mladým ľuďom ukázať, že byť občanom nielen demokratického Slovenska, ale aj EÚ, nie je len tak.

      Týmto projektom sa oživí vyučovanie formou a jazykom, ktoré sú mladým blízke, lepšie budú  vtiahnutí do vyučovania, a zapamätajú si učivo bez zbytočných poučiek a o daných témach nájdu aj reálne príklady z praxe.

      Veríme, že vybrané témy mladých zaujmú a po absolvovaní ročného programu spolu získame titul Zmudri škola.

       

      Adriana Tvrdá,
      vyučujúca

                                                                                                                           

    • Spomienka na radosť predvianočných dní
     • Spomienka na radosť predvianočných dní

      13. 1. 2022

      Posledné dni pred Vianocami sa našou školou niesla radosť nie len z predĺžených prázdnin ale aj z úprimnosti krásy spoločných vzťahov a služby pre druhých. Punč, darčeky v triedach, príprava vianočných misijných perníkov, či myšlienka, ktorou naši murári s pánom učiteľom Marcom potešili všetkých. Predvianočný čas sme zavŕšili krátkou duchovnou obnovou a spoločnou kapustnicou pre zamestnancov školy. Prajeme si, nech aj v každodenných situáciach v roku 2022 môžme naďalej prežívať krásy vzájomnej prajnosti a priateľstiev. 


      Michaela Štubňová

    • Modlitba k svätému Jozefovi za našu školu
     • Modlitba k svätému Jozefovi za našu školu

      13. 1. 2022

      Svätý Otec František zasvätil liturgický rok 2021 svätému Jozefovi. V tomto roku sa aj naša škola mohla tešiť zo svojho 30. výročia založenia. Ako inak by sme boli mohli ukončiť tento liturgický rok ak nie modlitbou k svätému Jozefovi za našu školu. Napísal ju žiak našej školy Šimon Jirotka z I.NDŠ:

      "Dostal som úžasnú možnosť napísať modlitbu ku cti patróna našej školy, sv. Jozefa Robotníka. Keď ma oslovili, aby som sa chopil tejto veľkej úlohy, uvedomil som si že to nie je len tak čosi napísať a zverejniť, preto som sa na to nevrhol hneď. Nechal som si približne dva týždne, počas ktorých som uvažoval, rozjímal a spoznával osobu sv. Jozefa ako pokorného, pracovitého a láskavého pestúna Božieho Syna. Napokon som pod vedením Svätého Ducha začal písať. Po prvom pokuse som modlitbu posunul priateľke na posúdenie a kontrolu, modlitbu som poopravil a poslal na schválenie. Po ďalších drobných úpravách som už len čakal, kedy obrázok s modlitbou uzrie svetlo sveta. Chcem sa touto
      cestou poďakovať Duchu Svätému, priateľke, učiteľom a všetkým, ktorí sa na
      vytvorení tejto modlitby podieľali."

       

      Modlitba k svätému Jozefovi za našu školu

      Svätý Jozef Robotník, starostlivý pestún Božieho Syna, ktorého si miloval neúnavnou láskou a starostlivo učil svojmu remeslu,

      sprevádzaj našich žiakov, aby sa tak ako Ježiš trpezlivo učili nielen svojmu remeslu, ale i  umeniu dobrého života.  

       Pomáhaj všetkým, ktorí sa v našej škole s ochotou podieľajú na poslaní               dona Bosca, aby slovom i životom svedčili o
      Božej láske a dávali dobrý príklad mladým ľuďom.

      Ochraňuj naše rodiny, dobrodincov a exallievov.
      Oroduj za nás u Ježiša Krista, ktorý s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje na veky vekov.

      Amen

       

      Kartičky s modlitbou dostali všetci žiaci. Kto by ešte chcel nájde ich v školskej kaplnke alebo si ich môže objednať cez školský e-mail: sos@sjoroza.sk.

      Michaela Štubňová

    • Darček pre študentov a učiteľov : OFFICE365
     • Darček pre študentov a učiteľov : OFFICE365

      12. 1. 2022

      Škola sv. Jozefa Robotníka daruje svojim žiakov a učiteľom predplatné Office365 na jeden rok s licenciou Office A3, kým ste súčasťou našej školy. Produkty Office teraz môžete stiahnuť a používať offline  pod svojim kontom, ktoré ste dostali v rámci školy (sjoroza.sk), na  viacerých zariadeniach podľa licenčných podmienok bez funkčných obmedzení.

      Prajeme Vám, aby ste si tento digitálny digitálny darček užili v plnej miere.

      Ján Fabián, školský digitálny koordinátor

     • Nástup do školy 10.1.2022

      7. 1. 2022

      V súlade so správou Ministerstva školstva  k nástupu do škôl od 10. 1. 2022, Vás informujeme, že:

      - odo dňa 10. 1. 2022 sa pokračuje v prezenčnom vzdelávaní na našej škole (začíname I. turnusom)

      - organizácia sa k dnešnému dňu riadi školským semaforom verzia 1.6 zo dňa 26. 11. 2021

         a v súlade s vyhláškou ÚVZ č. 262 sú na škole povinné rúška ,

      - samotestovanie žiakov  – dôrazne žiadame, aby ste pred nástupom do školy 10. 1. 2022 poslali cez

        Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  a svoje dieťa doma otestovali a zároveň aby ste sa

         v prvých týždňoch testovali dvakrát do týždňa, pričom

      - o ďalšiu zásielku samotestov - 5 ks na žiaka môže požiadať škola, ktorá vykázala, že aspoň 50 % testov                (prevzatých doteraz v tomto školskom roku) bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných,

       - pravidlá pre vstup zamestnancov do školy - pokračuje režim OTP.

       

       SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Na SJOROZE bol veľmi štedrý Mikuláš
     • Na SJOROZE bol veľmi štedrý Mikuláš

      17. 12. 2021

      Tento rok bol Mikuláš na škole pre našich auto-opravárov veľmi štedrý. Pre formovanie žiakov v každej oblasti je potrebné určité vybavenie. Naši auto-elektrikári a mechanici sa budú môcť na škole vzdelávať a pracovať s novým osciloskopom. Toto zariadenie je určené pre vyšší stupeň auto-diagnostiky. Pri zisťovaní chýb motorových vozidiel, ktoré nedokážeme odhaliť klasickým multimetrom alebo pomocou sériovej diagnostiky, je to nenahraditeľný pomocník. Jeho funkčnosť sme overili spolu so žiakmi na hodine elektrického merania.  Veríme že tak ako sa z nového osciloskopu teší vyučujúci sa tešia aj naši žiaci. 

       

      Ján Synak

    • Nezabudol Mikuláš na nás?
     • Nezabudol Mikuláš na nás?

      17. 12. 2021

      Spomenieme si aj na deti učiteľov detí?

      Tradičné akcie, na ktoré sme boli zvyknutý, sa vo veľkej miere obmedzili aj kvôli „lockdown-u“. Neodradilo nás to však, prejaviť štedrosť a dobrotu v našej škole takým netradičným spôsobom. Presvedčili sme učiteľov, ktorí majú menšie deti, aby sa stali na chvíľu „Mikulášom, dobrým strýčkom“ pre svoje deti u nich doma a odovzdali im balíčky v mene našej školy.

      A čo naši žiaci?

      Veď už tak trošku vyrástli, ale posolstvo sv. Mikuláša nikdy nezostarne. Keď sa teda vyskytne príležitosť pripomenúť si štedrosť a veľkodušnosť, hoci aj maličkosťami, netreba váhať. Tak sa jeden zo žiakov školy vydal na cestu, síce nie na saniach, ale po chodbách v papučiach, oblečený za tradičného dobrého starčeka, biskupa Mikuláša a rozdával „Fidorky“, kadiaľ chodil, či po triedach, kanceláriách, kabinetoch alebo po dielňach, vždy s úsmevom radosti pod bielymi fúzami.

      Dúfame, že sa potešili, ako žiaci, tak aj učitelia, či zamastenci školy.

      Ján Fabián, katechéta

    • Okuliare pre Keňu
     • Okuliare pre Keňu

      17. 12. 2021

      Po zbere starých mobilných telefónov sme sa zapojili do zberu "nepotrebných okuliarov".

      Nepotrebných pre nás, avšak v Keni majú obrovskú hodnotu. Veľká vďaka patrí každému žiakovi, rodičovi a kolegovi za poskytnuté kúsky. V Keni majú nové okuliare hodnotu ročného platu. Touto cestou budú "nepotrebné okuliare" doručené po premeraní a vyčistení novým majiteľom.

      Ing. Vladimír Běhálek

    • Film "Dedo" postupuje do finále
     • Film "Dedo" postupuje do finále

      16. 12. 2021

      V pondelok, 13.12., sme sa dozvedeli, že naše súťažné video "Dedo" sa dostalo do finále súťaže SAFi. Sme nadšení a zvedaví, ako súťaž dopadne. Preto dávame do pozornosti druhé - finálne kolo hlasovania, kde je možné hlasovať do 19.12. 12:00. Ak by ste nás chceli podporiť svojím hlasom, možno už opätovne, môžete tak urobiť na tomto linku https://safi.tvlux.sk/videa

      Ďakujeme za každý hlas.

      Andrej Konušik, sjoroza FilmCrew

    • Stužkovanie štvrtákov
     • Stužkovanie štvrtákov

      10. 12. 2021

      Tretí december mohol byť pre mnohých len obyčajným dňom, pre nás, žiakov IV.GDM, však ostane nezabudnuteľný. Možno sa naše stužkovanie uskutočnilo netradičným spôsobom, to ale neznamená, že sme si ho naplno neužili.

      Na túto slávnosť sa dievčatá i chlapci usilovne pripravovali aj napriek faktu, že oznam prišiel veľmi náhle. Pieklo sa, zdobilo a plánovanie bolo v plnom prúde. Po krásnej sv. omši vedenej vždy nápomocným kňazom Marekom Vaškom sme ostali motivovaní nikdy neprestať snívať. Slávnostné stužkovanie bolo plné emócií, pri ktorých neostalo jediné oko suché a aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nás obmedzila, sme si navzájom preukázali množstvo lásky a vďaky. A tie patria najmä našej drahej pani učiteľke Natálke Hrtúsovej, ktorá nás s láskou a trpezlivosťou vedie a učí už takmer štyri roky. Sme jej nekonečne vďační za krásne chvíle a mnoho cenných rád a skúseností. Po stužkovaní sme sa spoločne riadne najedli sladkých koláčikov a iných dobrôt a oslávili tento jedinečný deň. Za podporu ďakujeme našim rodinám, ako aj učiteľom i učiteľkám, ktorí s nami prežívajú náš neopakovateľný stredoškolský život.

      Vďační žiaci IV. GDM

    • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"
     • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"

      10. 12. 2021

      Posledné dva mesiace sme viacerí žiaci z rôznych ročníkov a odborov pracovali v rámci krúžku FilmCrew, pod vedením pána učiteľa Konušika, na päť minútovom filmíku.

      Toto dielko vzniklo, keď sme sa raz na krúžku, niekedy začiatkom októbra, rozhodli prijať výzvu  a zapojiť sa do súťaže amatérskych filmárov SAfi 2021. Tohtoročná téma znie ,,Moji starkí“. Termín odovzdania filmu bol 26.11.2021. Takže sme mali približne mesiac, aby sme dali  film dokopy. Cesta to bola náročná, no taktiež plná radosti a zábavy. Veľa sme sa priučili, od zhodnutia sa na jednej téme, cez písanie scenára, či kreslenie storyboardu, narábanie s kamerou, obsluhovanie rôznej techniky, vžívania sa do hereckých rolí až po flexibilitu a psychologické zvládanie tlaku. Občas bolo cítiť, že si z nás tam hore Niekto "strieľa", ale nevyrovnalo sa to tomu, ako nám pri filmíku pomáhal. Naozaj, napriek mnohým prekážkam nakoniec film Dedo uzrel svetlo sveta. Najkrajšie bolo, že sme to dokázali spolu a priniesli si tak kus krásy do našich životov. 

      Súťažné filmy boli už odprezentované v relácii na televízii Lux.

      Ak nás chcete podporiť svojím hlasom, môžete tak urobiť tu:

      https://safi.tvlux.sk/index.php?c=Videos&h=play&id=45
       

      Lucia Martičová, II.GDM

    • Sviatok Márie pod semafórom
     • Sviatok Márie pod semafórom

      9. 12. 2021

      Dobrým zvykom je na našej škole vykonať si deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia panny Márie, podľa odvekej tradície zanechanej donom Boscom.

      Tak sme učinili aj tento rok, využitím školského rozhlasu, ktorý sme takým nadšením inštalovali počas obdobia zatvorených škôl. Každé ráno na začiatku vyučovania počas deviatich dní zaznela zvučka a za ňou krátka, trojminútová úvaha nad udalosťami zo života Márie. Veď aj menej je viac ako nič. Zavŕšenie novény nastalo 8. decembra, opäť cez školský rozhlas v podobe dlhej úvahy nad Máriou, Jánom Boscom, Lurdami... Keďže bol prikázaný sviatok, chceli sme stretnúť Krista aj na omši. Tak sme sa teda pustili do streamovania cez youtube na školskej stránke a žiaci so svojim učiteľom cez projektor sledovali prenos z kaplnky vo svojich v triedach. Kde by sa inde naučili naši žiaci, ako sa správať na online omši, keď nie v škole. Veď na to je škola, aby sa vychovávalo, vzdelávalo a občas sa aj pomodlilo.
       

      Ján Fabián, katechéta

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      8. 12. 2021

      Túto otázku sme si položili aj my, žiaci 2.GDM, keď sme rozmýšľali, ako spolu oslávime Vianoce.

      Naša spolužiačka Terka nás pozvala, aby sme sa ako trieda zapojili do charitatívneho projektu, ktorý obdarúva osamotených seniorov v sociálnych zariadeniach. Každý z nich dostane vianočnú voňavú krabicu plnú dobrôt a milých darčekov.

      Spoločne sme pripravili takéto dve krabice, každý niečo priniesol. Priložili sme krásne listy, aby aj obdarované osoby vedeli, kto na nich myslí.

      Bol to milý, spoločne strávený čas, všetkým želáme požehnané Vianoce.

      II.GDM