•  

    

    

    

    

    

    

    

     • Naši Exallievi, hľadáme Vás!

      5. 3. 2021

      DOTAZNÍK PRE EXALLIEVOV

      Milí exallievi,

      tohto roku slávime 30-te výročie založenia našj školy. Keď sa občas stretneme s Don Ferdom Kubíkom, Jurajom Malým či Mariánom Bielikom, Vilom Riškom, Štefanom Wallnerom, Jožkom Sarneckým,... a rozpamätávame sa na Vaše študentské časy, tak nám to už ide dosť ťažko, už je Vás veľa. :) 

      K 30-temu výročiu našej školy chystáme už tradičné spoločné stretnutie. Oslavu však nateraz presúvame z tradičného 1. mája na september. 

      Aj kvôli tomu Vám zasielame dotazník, v ktorom môžete aktualizovať Vaše údaje a kontakty z obdobia z Vašich študentských čias. Ak máte vo svojom okolí niektorých exallievov, na ktorých možno nemáme aktuálny kontakt, prepošlite im, prosím, túto správu.

      Za dotazník ďakujeme. Veľa síl, zdravia a radosti zo života všetkým želáme!

      Zostávam s pozdravom, Mgr. Igor Pecha SDB, riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka

       

    • Druhý cyklus finančnej gramotnosti – BÝVANIE
     • Druhý cyklus finančnej gramotnosti – BÝVANIE

      5. 3. 2021

      Pokračovaním nášho online cyklu finančnej gramotnosti bola tentoraz prednáška lektorky Mgr. Veroniky Škrobákovej zo spoločnosti Partners group o bývaní.

      Zabezpečenie vlastného bývania bez nutnosti čerpať hypotekárny úver je ideálom, ku ktorému má väčšina ľudí a zvlášť mladých, po absolvovaní školy poriadne ďaleko. Ale dá sa to, o tom sa presvedčili aj naši študenti. Mali možnosť sa oboznámiť s piatimi krokmi k vlastnému bývaniu, ktoré im môžu pomôcť vyhnúť sa možným rizikám v budúcnosti.

      Adriana Tvrdá

    • V službe pani účtovníčky už 25 rokov!
     • V službe pani účtovníčky už 25 rokov!

      1. 3. 2021

      Na prvý pohľad možno nie v prvej línii pri plnení poslania a výchovy na našej škole, ale predsa... za oponou v dôležitej, tichej a vernej službe každodennosti pani Evka Horníková pracuje na našej škole už 25 rokov. 

      A prečo? "Ja to robím rada. Je mi tu s vami dobre."

      Aj v takejto jednoduchosti sa dá verne dlhé roky prežívať saleziánska rodinnosť a charizma don Bosca!

      V mene svojom a v mene našich chlapcov, žiakov i zamestnancov srdečne ďakujem za všetko úsilie a za všetko, čo nám je dané cez našu pani Evku.

      Igor Pecha, riaditeľ školy 

     • Organizácia vyučovania od 1.3.2021

      26. 2. 2021

      Milí rodičia, žiaci,

      od 1.3.2021 teoretické vyučovanie vo všetkých triedach (vrátane končiacich ročníkov) bude prebiehať dištančne podľa dnes zverejneného rozvrhu. Odborný výcvik pre triedy I.C, I.D, II.A, II.B, II.C bude prebiehať v školských dielňach v malých skupinách do 5 žiakov + majster OV. Rozdelenie do skupín na jednotlivé dni dohodnú s vami individuálne majstri OV.

      Nevyhnutnou podmienkou nástupu na OV je negatívny test žiaka a jeho jedného zákonného zástupcu, ktorý nie je starší ako 7 dní a vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti. Tlačivo spolu s kópiou negatívnych testov odovzdajú žiaci svojmu majstrovi OV.

       V prípade zmien Vás budeme informovať.

    • Prázdninová škola aj u nás.
     • Prázdninová škola aj u nás.

      23. 2. 2021

      Kto by to bol povedal, že počas prázdnin sa budú žiaci hrnúť do školy?! A predsa! Aj u nás sa počas jarných prázdnin vystriedalo okolo 40 žiakov, ktorí sa už nevedeli dočkať návratu na praktický výcvik a využili preto možnosť "Prázdninovej školy". 

      Za dodržania všetkých potrebných opatrení sa chlapci mohli znova obliecť do monteriek. Prváci autoopravári v zámočníckej dielni sa učili, ako správne vŕtať a brúsiť skrutky či rozmotovať a poskladať motor auta. U stolárov si zase skúsili hoblovanie materiálu a výrobu spojov na drevárskych výrobkoch. Okrem prváckych dielní ožili aj tie ostatné stolárske a autoopravárske, kde sa vystriedali viacerí žiaci druhých ročníkov.  

      Chlapci boli vďační za túto možnosť znova sa na pár dní vrátiť do školy na prax. To, že im škola chýba, vyjadrili aj svojím nadšením dochádzať viac dní z rôznych kútov Slovenska.

    • Prežime pôst spoločne!
     • Prežime pôst spoločne!

      22. 2. 2021

      Začali sme pôstne obdobie a nakoľko to bude možné, chceme ho prežiť spoločne a pripraviť sa dobre na Veľkú Noc! Preto ponúkame našim žiakom a ich rodinám viaceré hodnotné ponuky:

      • Výzva na týždeň: myšlienka z Božieho Slova s výzvou
      • Prayer group: krátka pôstna spoločná modlitba, každý štvrtok o 18:00 na školskom Teamse

      Ďalšie ponuky na hodnotné prežitie pôstu nájdete na našej web stránke v sekcii duchovné aktivity.

      Požehnané prežitie pôstu Vám praje SOŠ sv. Jozefa Robotníka!

    • Povolanie podnikaním online
     • Povolanie podnikaním online

      13. 2. 2021

      „Vzdelávanie je živý proces, podobne ako pestovanie rastlín. Rastliny rastú samy, úlohou záhradníka je vytvoriť pre ich rast tie najlepšie podmienky.“  (Ken Robinson)

      On-line vzdelávanie poskytuje veľa možností a príležitostí a jednu z nich som využila aj ja. Bola som pozvaná na lektorovanie v rámci projektu „Povolanie podnikaním“, do ktorého boli zapojené dve stredné školy - žilinská a ostravská. Technickú podporu projektu zastrešoval aj náš absolvent odboru grafik digitálnych médií Benajmín Deket.

      Workshop pod názvom „Dizajn thinking“ sprevádzal účastníkov od prvotného nápadu, zreálnenia predstavy, emotívneho rozhovoru, brainstormingu, až po vytvorenie prototypu a jeho následnej prezentácie. Žiaci tak mohli oveľa hlbšie preniknúť do každej fázy procesu tvorby či výroby. Bola to dobrá skúsenosť, aspoň človek zistí, čo všetko ešte dokáže. Verím, že aj tento čas venovaný mladým, vytvoril zaujímavý priestor pre ich rast, veď to je úlohou nás „záhradníkov“.

      Ing. Adriana Tvrdá

    • Vrátime sa do školy?
     • Vrátime sa do školy?

      10. 2. 2021

      Od pondelka sa u nás zase rozozvučali stroje a ožil život v našich autoopravárskych a stolárskych dielňach. Mnohí žiaci končiacich ročníkov, ktorým to vzdialenosť dovoľuje, s radosťou privítali možnosť aspoň trochu sa vrátiť do školského rytmu. Potešili sa tiež oneskorenému vianočnému darčeku - šatkám s logom 30 výročia školy.

    • Hodina informatiky netradične
     • Hodina informatiky netradične

      9. 2. 2021

      IT akadémia v spolupráci s Katedrou informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici pripravila 5. februára online webinár na tému „Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade“, ktoré umožňuje vytvárať hry v blokovom prostredí.

      V rámci hodiny informatiky sa  webinára zúčastnili aj žiaci I. NDŠ – Dopravná prevádzka. Najskôr sa zoznámili s týmto prostredím a vzápätí si vyskúšali vytvorenie dvoch 2D hier, ktoré obsahovali animácie. Ich funkčnosť si overili na simulátore konzoly či mobilnom zariadení.

      „Bolo to veľmi zaujímavé. Odporúčam každému zúčastniť sa na takom webinári a niečo nové sa dozvedieť z oblasti programovania,“ zhodnotil prínos webinára jeden zo študentov.

       

       

      Ing. Janka Funtíková, pedagogička

      David Kundrát, žiak I. NDŠ

    • "Nedeľná polhoďka..."
     • "Nedeľná polhoďka..."

      8. 2. 2021

      Saleziánska komunita v Žiline sa po úspešnej on-line Don Bosco Show rozhodla pokračovať s ďalšou ponukou v mediálnom priestore - je ňou relácia "Nedeľná polhoďka" - rozhovory s ľuďmi pôsobiacimi v žilinskom saleziánskom diele. Prvým hosťom bol náš pán riaditeľ - salezián koadjútor Igor Pecha, ktorý rozpráva nie len o začiatkoch svojho povolania ale aj o našej škole. Rozhovor si môžete porieť na školskej web-stránke.

    • Opäť online vyučovanie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU
     • Opäť online vyučovanie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU

      4. 2. 2021

      Ďalšie online stretnutie žiakov maturitného ročníka z odboru Dopravná prevádzka s vyučujúcimi z Katedry cestnej a mestskej dopravy (KCMD) Žilinskej univerzity sa uskutočnilo 1. februára 2021.

      Privítal nás vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a informoval o najnovších predpisoch z oblasti dopravy. V ďalšej časti vyučovacej hodiny nás Ing. Tomáš Settey oboznámil s podmienkami  dopravy a jej bezpečnosti či povinnosťami vodičov. Žiakom zároveň názorne vysvetlil fungovanie digitálneho tachografu. Dôležité bolo aj to, že poznatky nadväzovali na učivo predmetu Cestná a mestská doprava, rozvíjali ho a dopĺňali.

      Naši žiaci sa aktívne zapájali do konverzácie s prednášajúcim a prezentovali vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Aj takéto hodiny motivujú a usmerňujú mladých odborníkov pri rozhodovaní sa pre ďalšie štúdium a pri výbere školy... Ďakujeme.

       

      Ing. Janka Funtíková, pedagóg

      Samuel Kvak, žiak II.NDŠ Dopravná prevádzka

    • Najlepší Instagram profil.
     • Najlepší Instagram profil.

      1. 2. 2021

      Počas týždňa prípravy na sviatok don Bosca prebehla súťaž prvákov grafikov o najlepší Instagram profil. Žiaci sa denne uchádzali o čo najviac fanúšikov, ktorí by podporili ich fotografickú tvorbu. Do druhého kola súťaže sa dostalo 10 najlepších profil a súťaž nakoniec vyhrala Lucia Kamenická so svojimi krásnymi fotkami v snehu: @luciana.phtx. Vyhráva 32GB USB kľúč s logom školy. Druhé miesto získal Andrej Kmeť @kmetko.photography a tretia skončila Mária Obšivanová @_maria_photoss_.

      Všetkým prvákom blahoželáme k ich zaujímavej tvorbe a prajeme im veľa ďalších nápadov a chuti do fotenia!

      Michaela Štubňová, Andrej Konuším

    • Súťaž grafikov 1. ročníka o najzaujímavejší Instagram profil.
     • Súťaž grafikov 1. ročníka o najzaujímavejší Instagram profil.

      25. 1. 2021

      Žiaci prvých ročníkov odboru grafik digitálnych médií v rámci odborného výcviku-fotografia počas januára pracovali na zaujímavom projekte. Zadaním bolo nafotiť jeden ľubovoľný objekt z 30 rôznych možných pohľadov. Fotografie mali editovať, farebne zjednotit a následne vybrať 3-9 TOP fotografií, ktoré zverejnia na svojom novom Instagram profile. Tým sa zapoja do školskej súťaže o najlepší prvácky Instagram profil.

      Počas celého týždňa od 25. až do 30. januára, je možné v "príbehoch/storkách" na našom Instagrame a Facebook prostredníctvom mobilných aplikácií denne hlasovať za 6 uverejnených profilov. Počas víkendu prebehne 2 kolo súťaže a víťazov sa dozvieme 31. januára na sviatok don Bosca! 

      Našim prvákom grafikom držíme palce a prajeme im radosť z tvorby (nielen fotografickej)!

      Mgr. Andrej Konušík, Michaela Štubňová

     • IT ČAJOVŇA

      18. 1. 2021

      Milí žiaci

      Ste pozvaní  do IT Čajovne  na tému "Vykašli sa na predsudky", ktorá sa uskutoční ONLINE na platforme ZOOM, dňa 27.01.2020 o 16:00 (do17:30).

      Lektorka Lenka Hlinková  Vás naučí základy diverzity a inklúzie. Dozviete  sa, prečo máme nevedomé predsudky a ako ich je možné rozpoznať. Zároveň si poviete, aký škodlivý je dopad predsudkov na život človeka. Budú Vám predstavené najčastejšie predsudky a tiež praktický spôsob, ako na ne reagovať.

      Prihlasovanie je do 26.01.2021 12:00 - http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/354487?lang=sk  (prihlasovacie údaje na webinár budú zaslané len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvediete do prihlášky a to 26.1.2021 po 12:00)

      Ing. Funtíková,  koordinátor