•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch
     • Školenie o hybridných pohonoch a elektromobiloch

      24. 4. 2023

      Vo štvrtok 20. apríla sa uskutočnilo pre  vybraných žiakov tretích ročníkov autoopravárskych odborov a nadstavbového štúdia školenie o elektromobiloch, elektromobilite a hybridných pohonoch.

      Školenie sa začalo teoretickou časťou v autoopravárenskej učební. Vladimír Krekule zo spoločnosti KIA Žilina nás pútavou formou oboznámil s konštrukčnými riešeniami týchto pohonov, ich výhodami, bezpečnosťou pri práci či výhľadmi do budúcnosti. Následne sa pokračovalo praktickou časťou v  trenažérovej  učebni. Pán Krekule nás oboznámil s diagnostickým prístrojom, s ktorým  pracuje spoločnosť KIA/HYUNDAI. Pomocou neho ukázal najhlavnejšie jednotky riadenia celého systému Plug in hybridov. Na aute KIA Sportage Plug in hybrid najnovšej generácie, ktorý spoločnosť KIA na školenie poskytla, vysvetlil činnosť jednotlivých častí hybridného pohonu, kde sa v aute nachádzajú, kde a ako odpojiť VN okruh v prípade havárie či inej udalosti. Na záver sme dali auto na zdvihák a mali možnosť vidieť umiestnenie VN batérie na podvozku auta.

      Poďakovanie za zabezpečenie školenia patrí Ing. Janke Funtíkovej, školiteľovi Vladimírovi Krekulemu, za technickú pomoc Ing. Jankovi Synákovi. Získali  sme ďalšie nové vedomosti o tejto rýchlo sa vyvíjajúcej problematike.

      Adrián Boháč,
      žiak I. NDŠ