•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Exkurzia v spoločnosti Nábytkár
     • Exkurzia v spoločnosti Nábytkár

      20. 6. 2024

      Začiatkom júna sa nám prvýkrát naskytla možnosť navštíviť firmu Nábytkár, ktorá má sídlo v Ružomberku. Zaoberá sa predajom a výrobou nábytkových dielcov i stolárskych výrobkov využitím CNC technológií.

      Srdečne nás prijal, firmu predstavil a automatizovanou výrobou sprevádzal majiteľ spoločnosti, pán Jozef Kramár. Ochotne nám ukázal a vysvetlil časť výroby, projekcie, skladov a predaja. Poukázal na dôležitosť investovať do inovácií v rámci povrchových úprav,  získavania energií zo slnka, či spaľovania odpadov z vlastnej výroby.

      Predstavil nám aj fungovanie novej linky povrchovej úpravy nábytkových dielcov elektrostatickým práškovaním. V rámci poobedňajšej prestávky sme si mohli vychutnať dobrovoľné čítanie z knihy v spoločnej zasadačke, ktorej sa zúčastnila asi polovica zamestnancov. Nasledovala krátka modlitba formou prosieb, ďakovania a chvál. Posilnení na duchu a plní nových inšpirácií do ďalšej práce, sme sa šťastne vrátili vláčikom domov.                                         

      Sme veľmi vďační za prijatie a srdečný prístup pána Kramára. Svojím podnikavým duchom dokázal nadchnúť a inšpirovať chlapcov k štúdiu a práci. Tešíme sa ďalšie spoločné stretnutie či rozbehnutie novej spolupráce s našou školou.

      Martin Puchala, učiteľ odborných predmetov