•  

    

    

    

    

    

    

    

    • PRVÝ KRAJSKÝ ENVIRONMENTÁLNY FESTIVAL PRE STREDNÉ ŠKOLY ZA ZELENÝ KRAJ
     • PRVÝ KRAJSKÝ ENVIRONMENTÁLNY FESTIVAL PRE STREDNÉ ŠKOLY ZA ZELENÝ KRAJ

      17. 6. 2024

      Festival ZA zelený kraj prilákal viac ako dve desiatky organizácií a viac ako 500 študentov z 23 škôl zo Žilinského kraja. Jeho súčasťou boli aj žiaci našej školy. 

      Festival je vyústením práce kraja v oblasti zlepšovania podmienok environmentálneho vzdelávania. Prepojenie so strednými školami bolo jedným z hlavných cieľov. Počas dňa plného rozmanitých aktivít sa žiaci dozvedeli viac o činnosti enviroorganizácií pôsobiacich na území Žilinského kraja. Tie mali možnosť prezentovať na jednom mieste svoju ponuku vzdelávania pre školy. Pre žiakov si zároveň pripravili aj niekoľko praktických workshopov.

      Pozvanie na festival prijali hostia ako Marta Fandlová, ambasádorka Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy, Veronika Basta z Ministerstva životného prostredia za projekt Populair a županka Erika Jurinová.

      Súčasťou festivalu bola aj diskusia na tému EKO do školy, ktorá priniesla ukážky dobrej praxe, na ktorej sa podieľali študenti. Nechýbalo ani predstavenie interaktívnej hry Kompas mobility, ktorá bude súčasťou environmentálnej výchovy na mnohých stredných školách v kraji. Študenti mali tiež možnosť pripomienkovať Koncepciu environmentálneho vzdelávania, ktorá bola pripravená participatívne so zapojením aktérov z radov škôl a organizácií.

      Záver dňa patril vystúpeniu mládežníckej kapely Cherries & Therapy.

      Vladimír Běhálek, učiteľ